17thJanuary

17thJanuary

17thJanuary

 

February 15,2020

เรือนจำเปิดร้านกาแฟ-ล้างรถ ฝึกทักษะอาชีพผู้ต้องขัง เตรียมพร้อมก่อนพ้นโทษ

เรือนจำกลางอุดรธานี เปิด “๖๔ คาร์แคร์” และ “คอฟฟี่ ลิขิตฟ้า” พร้อมเบเกอรี่ Clean Food Good Taste เพื่อฝึกอาชีพผู้ต้องขังที่ประพฤติดี ใกล้พ้นโทษ นำไปประกอบอาชีพ

นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดศูนย์ฝึกทักษะอาชีพผู้ต้องขังให้บริการบำรุงรักษารถยนต์ รถจักรยานยนต์ ภายใต้ชื่อ “๖๔ คาร์แคร์” โดยมีนางสาวพัชรี ปรีชะนิด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุดรธานี พ.อ.สมศักดิ์ แจ่มพันธ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี พ.ต.อ.สรรธาน อินทรจักร รอง ผบก.ภ.จ.อุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข และผู้มีเกียรติ ร่วมงาน เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

นายภัทรพงศ์ หมวกสกุล ผู้บัญชาการเรือนจำกลางอุดรธานี กล่าวว่า กรมราชทัณฑ์มีภารกิจในการควบคุม ดูแล และแก้ไขฟื้นฟูพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง โดยนโยบายให้เรือนจำและทัณฑสถาน จัดฝึกอบรมวิชาชีพแก่ผู้ต้องขังในสาขาอาชีพต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ตลอดจนส่งเสริมผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกอบรม ที่มีความประพฤติดีใกล้พ้นโทษ ออกให้บริการประชาชนทั่วไป โดยจัดตั้งเป็นศูนย์ฝึกทักษะอาชีพเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ต้องการให้ทักษะความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว อยู่ร่วมกับสังคมได้หลังพ้นโทษ

ศูนย์ฝึกทักษะอาชีพผู้ต้องขัง “๖๔ คาร์แคร์” จะให้บริการบำรุงรักษารถยนต์ รถจักรยานยนต์ โดยมีผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดี และได้รับอนุญาตให้ออกทำงานนอกเรือนจำ จำนวน ๑๐ คน บริการล้างอัดฉีด ทุกวันจันทร์ ถึงศุกร์ และวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. สามารถรับบริการได้เฉลี่ย ๒๐-๒๕ คันต่อวัน ภายในมีห้องรับรองลูกค้า ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

ศูนย์ฝึกทักษะอาชีพผู้ต้องขัง “คอฟฟี่ ลิขิตฟ้า” บริการจำหน่ายกาแฟสดชงสำเร็จหลากหลายรสชาติ และเบเกอรี่ขนมหวาน ที่ผ่านการประเมินผล และได้รับการรับรองมาตรฐาน อาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste ภายในตกแต่งด้วยสไตล์โมเดิร์น เน้นความสะดวกสบายเรียบหรู สบายตา อินเทอร์เน็ต wifi ฟรี เปิดทุกวันทำการตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. และนำระบบโปรแกรมสำเร็จรูปในการบริหารจัดการร้านอาหารและเครื่องดื่ม ที่ได้มาตรฐานมาเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลการจำหน่ายแต่ละรายการ รายงานผลที่ถูกต้องรวดเร็ว และจัดพิมพ์ใบเสร็จให้ เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเรือนจำฯ

นายภัทรพงศ์ หมวกสกุล ผู้บัญชาการเรือนจำกลางอุดรธานี กล่าวอีกว่า จากการดำเนินงานของศูนย์ฯ คาดหวังว่าจะสามารถพัฒนาและเสริมสร้างแนวทางการประกอบอาชีพที่สุจริตแก่ผู้ต้องขังที่ร่วมโครงการ ได้นำไปประพฤติปฏิบัติภายหลังพ้นโทษ ไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำอีก ตลอดจนมีรายได้ที่เกิดจากการนำผลกำไรจากการดำเนินงาน ภายหลังหักค่าใช้จ่าย เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลให้แก่ผู้ต้องขังที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉลี่ยรายละ ๒,๐๐๐-๒,๕๐๐ บาทต่อเดือน ซึ่งผู้ต้องขังสามารถเก็บไว้เป็นทุนประกอบอาชีพหลังพ้นโทษได้อีกทางหนึ่ง

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๖๑๕ วันพุธที่ ๑๒ - วันอังคารที่ ๑๘ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓

 

600 870