21stJanuary

21stJanuary

21stJanuary

 

February 15,2020

‘ไทยไปป์’วางท่อน้ำมันสู่อีสาน เชื่อมต่อประเทศเพื่อนบ้าน ปี’๖๔ เพิ่มศักยภาพพลังงาน

วางศิลาฤกษ์ท่อส่งน้ำมันสายอีสานของ “ไทยไปป์” ตามแผนขนส่งระบบน้ำมันโครงข่ายของไทยเชื่อมต่อประเทศเพื่อนบ้าน คาดแล้วเสร็จปี ๒๕๖๔ พร้อมลงนามพัฒนาเครือข่ายระบบขนส่งน้ำมันจากคลังขอนแก่นไปยังเพื่อนบ้าน

เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่คลังน้ำมัน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์คลังน้ำมัน บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ตามแผนการพัฒนาระบบโครงข่ายและระบบขนส่งน้ำมันทางท่อ เชื่อมต่อคลังน้ำมัน จ.สระบุรี มาที่ จ.ขอนแก่น ท่ามกลางสักขีพยานจากผู้นำหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เข้าร่วมในการประกอบพิธีจำนวนมาก

ในการวางศิลาฤกษ์ครั้งนี้ มีการลงนามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนาเครือข่ายระบบขนส่งน้ำมันจากคลังน้ำมันขอนแก่นไปยังประเทศเพื่อนบ้าน การลงนามในท่อส่งน้ำมันเส้นแรกที่จะใช้ในการส่งน้ำมันส่วนต่อขยาย จากคลังน้ำมันสระบุรี มายังคลังน้ำมันขอนแก่น รวมไปถึงการพบปะผู้นำชุมชนในพื้นที่ เพื่อเน้นย้ำถึงนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในกลุ่มธุรกิจน้ำมัน เป็นการให้บริการประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว และเป็นการสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ กล่าวว่า “การขยายท่อระบบท่อขนส่งน้ำมันภาคพื้นดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนต่อขยายสระบุรี-ขอนแก่น มีระยะทางทั้งสิ้น ๓๔๒ กม. ผ่านพื้นที่ ๗๐ ตำบล ๒๒ อำเภอใน ๕ จังหวัด เริ่มจาก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี มาสิ้นสุดที่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น โดยมีการก่อสร้างคลังน้ำมันปลายทางที่ อ.บ้านไผ่ ขนาด ๑๔๐ ล้านลิตร ซึ่งเมื่อระบบแล้วเสร็จจะสามารถลดปริมาณการขนส่งน้ำมันทางรถบรรทุกลงไป ๒๐๐,๐๐๐ เที่ยวต่อปี หรือคิดเป็นระยะทาง ๖๐ ล้านกิโลเมตรต่อปี ซึ่งจะลดการใช้เชื้อเพลิงในการขนส่ง ๒๑ ล้านลิตรต่อปี ทั้งยังคงเป็นการลดการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ลงไปได้อย่างมาก และที่สำคัญคลังน้ำมันแห่งนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนโดยรอบ และประชาชนในท้องถิ่นที่จะเป็นการสร้างงานและสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างมาก”

“คลังน้ำมันขอนแก่น จะเป็นคลังน้ำมันขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคอีสาน ที่รัฐบาลสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องของการบริหารจัดการพลังงาน ที่ตอบสนองความต้องการให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งส่วนต่อขยายสระบุรี-ขอนแก่น นั้นจะวางท่อขนส่ง จาก จ.สระบุรี ผ่าน ลพบุรี–นครราชสีมา-ชัยภูมิ และ สิ้นสุดที่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ซึ่งจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๔”

“การขยายโครงข่ายท่อส่งน้ำมันนั้นจะไม่สามารถจัดทำได้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ แต่จะเป็นการสร้างคลังน้ำมันขนาดใหญ่ในพื้นที่หัวเมืองหลัก ซึ่งขณะนี้โครงข่ายขนส่งน้ำมันระบบท่อนั้นได้มีการกำหนดเส้นทางเชื่อมต่อ จากมาบตาพุด-ศรีราชา-ชลบุรี-สุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ-ลำลูกกา-สระบุรีและมาสิ้นสุดที่ขอนแก่น ด้วยการดำเนินการของ บ.ไทย ไปป์ไลน์ฯ อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างคลังน้ำมันที่ขอนแก่นเมื่อแล้วเสร็จจะยังคงมีการสำรวจและศึกษาเส้นทางส่วนต่อขยายโครงข่ายท่อส่งน้ำมันไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เน้นหนักในกลุ่มอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นลาว จีนตอนใต้ หรือเวียดนาม ที่จะเป็นการตอบสนองต่อนโยบายการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางหรือเป็นฮับด้านพลังงานน้ำมันได้ต่อไปในอนาคต” รมว.พลังงานกล่าว

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๖๑๕ วันพุธที่ ๑๒ - วันอังคารที่ ๑๘ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓

 

597 902