17thJanuary

17thJanuary

17thJanuary

 

February 25,2020

๓๐ ปี สมาพันธ์สื่อมวลชนพันธมิตรนครราชสีมา วันสื่อมวลชน ครั้งที่ ๓๐ เชิดชู “หัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ” บุคคลดีเด่นแห่งปี’๖๒

๓๐ ปีที่แล้ว ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ “สมาพันธ์สื่อมวลชนพันธมิตรนครราชสีมา” ได้ก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเป็นศูนย์รวมของนักหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ที่มีคุณภาพและเปี่ยมด้วยจริยธรรม โดยองค์กรแห่งนี้ มีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และจรรยาบรรณแก่มวลสมาชิกอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับเจริญไมตรีกับต่างประเทศ อย่างการต้อนรับเอกอัครราชทูตและโฆษกสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย รวมไปถึง ให้การต้อนรับสื่อมวลชนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และ สปป.ลาว 

ไม่เพียงเท่านี้ ยังเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับองค์กรการกุศลและราชการด้วย สำหรับการมอบสวัสดิการแก่สมาชิกสมาพันธ์ฯ นั้น มีทั้งสวัสดิการบรรเทาทุกข์ การให้ทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาสมาชิก และการจัดทำประกันชีวิตกลุ่มให้แก่สมาชิก ซึ่งบางท่านได้รับประโยชน์นับแสนบาท อีกทั้งในรอบปียังได้จัดงานวันสื่อมวลชน เพื่อสังสรรค์มวลสมาชิกกับผู้มีเกียรติ ซึ่งมีชื่องานว่า “วันสื่อมวลชน” โดยมีการประกาศเกียรติยศแก่บุคคลผู้สร้างชื่อเสียงและคุณประโยชน์ต่อจังหวัด คือปีละ ๑ คน เท่านั้น (Person of the Year) และในบางปี ยังได้มอบรางวัลอินทรีทองคำแก่สื่อมวลชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีเด่นด้วย

สำหรับในปีนี้ นับเป็นวาระสำคัญอีกครั้ง และนับเป็นปีที่ ๓๐ ในการก่อตั้งสมาพันธ์สื่อมวลชนฯ การจัดงาน “วันสื่อมวลชน ครั้งที่ ๓๐” จึงจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โคราช โดยได้รับเกียรติจาก “เทวัญ ลิปตพัลลภ” รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี และมอบโล่บุคคลดีเด่นแห่งปี ๒๕๖๒ (Person of the Year 2019) 

โดยคณะกรรมการสมาพันธ์สื่อมวลชนฯ นำโดย “อาจารย์หงอก” ประสิทธิ์ เทศสูงเนิน เจ้าของรายการ “ชีพจรกีฬา” กีฬาคุณภาพ ซึ่งเผยแพร่ผ่าน KCTV และอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครฯ ในฐานะประธานสมาพันธ์ฯ ได้ประชุมเตรียมจัดงานไปแล้ว พร้อมทั้งเลือกตั้งประธานสมาพันธ์ฯ คนใหม่ที่จะมาสืบทอดภารกิจและนำพาองค์กรเดินหน้าไปอย่างมีคุณภาพ ซึ่งมีมติเลือก “บี” ฉัตรสุรางค์ กองภา ผู้สื่อข่าวคุณภาพแถวหน้าในจังหวัดนครราชสีมา ทั้งสำนักข่าวไทย ฐานเศรษฐกิจ และเครือผู้จัดการ เป็นต้น โดยจะมีการสถาปนาและส่งมอบภารกิจในงาน “วันสื่อมวลชน ครั้งที่ ๓๐” 

ในขณะที่ “บุคคลดีเด่นแห่งปี ๒๕๖๒” ก็ลงมติเลือก “หัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ” ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ที่เพิ่งหมดวาระ และก็ได้รับความไว้วางใจจากมวลสมาชิกให้เข้ามานั่งเก้าอี้อีกวาระหนึ่ง ซึ่งก็น่าจะการันตีถึงคุณภาพได้เป็นอย่างดี 

“หัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ” เกิดเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๐๔ อายุ ๕๙ ปี เป็นบุตรคนโต ในพี่น้อง ๕ คนของ “คุณพ่อประภาส-คุณแม่สุพร สุวัฒนะพงศ์เชฏ” เจ้าของ “ร้านเอกภัณฑ์” ถนนจอมพล เมืองนครราชสีมา ในด้านชีวิตครอบครัวนั้น “หัสดิน” มีบุตร-ธิดา ๓ คน ได้แก่ “พญ.ปารีณา” แพทย์ประจำบ้าน รพ.รามาธิบดี “ณัฐพร” จบปริญญาโทกฎหมาย จาก University of Pennsylvania และ New York Bar ปัจจุบันทำงานเป็นที่ปรึกษากฎหมายบริษัท Link Lather (ประเทศไทย) และลูกชายคนเดียว “อุกฤษฏ์” จบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันทำงานอยู่ที่บริษัท Bitcub 

ในช่วงวัยเรียน “หัสดิน” เข้าศึกษาชั้นอนุบาลและชั้นประถมต้น ที่โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ประถมปลายโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา มัธยมจบจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และยังจบปริญญาตรีถึง ๒ หลักสูตร ได้แก่ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อเรียนจบสมัครเข้าทำงานที่บริษัทมาบุญครองอบพืชและไซโล ซึ่งมีธุรกิจโรงสีข้าวด้วย จากนั้นไม่นานก็ไปศึกษาต่อปริญญาโท ที่ Depaul University นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา และใช้เวลาทำงานหาประสบการณ์ที่สหรัฐ ๑ ปีหลังจากเรียนจบ 

• เริ่มกิจการโรงสีข้าว

เมื่อบินกลับเมืองไทยด้วยความที่เคยทำงานที่บริษัทมาบุญครอง จึงมีดำริที่จะทำธุรกิจโรงสีข้าว และในปี ๒๕๓๒ เริ่มต้นทำโรงสีข้าวกำลังผลิต ๔๐ ตันต่อวัน ที่อำเภอสูงเนิน ชื่อ “หจก.โรงสีเอกวัฒนาพืชผล” ซึ่งกิจการประสบความสำเร็จมาถึงปัจจุบัน เมื่อธุรกิจส่วนตัวสำเร็จแล้ว จึงอาสาทำงานเพื่อสังคมในองค์กรเอกชนต่างๆ เริ่มจากเป็นอนุกรรมการฝ่ายเกษตรหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา และประธานอนุกรรมการฝ่ายเกษตร ต่อมาได้รับเลือกเป็นกรรมการหอการค้าฯ หลายสมัย กระทั่งได้รับความไว้วางใจเป็น “ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา” เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยทำหน้าที่อย่างแข็งขัน มีผลงานโดดเด่นหลายประการ เช่น สนับสนุนให้เปลี่ยนรูปแบบหนังสือพิมพ์หอการค้าเป็นนิตยสาร เพื่อให้รูปเล่มสวยงาม ดึงดูดผู้อ่าน, จัดสัมมนาความรู้ที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาและตอบสนองสมาชิกหอการค้าฯ, หาช่องทางการขายสินค้า ทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ รวมทั้งจัดสัมมนาให้ความรู้ทางด้านกฎหมายต่างๆ และที่สำคัญ เป็นผู้สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือบ้านพี่เมืองน้องกับมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน และเดินทางไปเสฉวนหลายครั้ง ทั้งเป็นทางการและเป็นการส่วนตัว กระทั่งในเวลาต่อมา “จังหวัดนครราชสีมา” ลงนามเป็น Sister City กับมณฑลเสฉวน ซึ่งการทำกิจกรรมที่หลากหลายและต่อเนื่อง ทำให้ “หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา” ภายใต้การบริหารของ “หัสดิน” ได้รับคัดเลือกให้เป็นหอการค้ายอดเยี่ยม ๒ ปีซ้อน

• เลขาธิการสมาคมโรงสีข้าวฯ

ด้วยความที่คร่ำหวอดในวงการโรงสีข้าวจึงได้รับเลือกให้นั่งเก้าอี้เลขาธิการสมาคมโรงสีข้าวแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมกำหนดนโยบายข้าวและการช่วยเหลือเกษตรกรกับหน่วยงานของรัฐ เป็นตัวแทนของสมาคมโรงสีข้าวแห่งประเทศไทย     ในคณะกรรมการชุดต่างๆ ของกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรฯ หลายคณะ เช่น ตัวแทนในอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ตัวแทนในอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการตลาด ตัวแทนในอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิต 

• รับตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรรมฯ

“หัสดิน” มีผลงานด้านการบริหารกอปรกับวิสัยทัศน์กว้างไกล และอยู่ในวงการธุรกิจมานาน ในปี๒๕๖๑ จึงได้รับเลือกให้เป็น “ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา” ๒ สมัย ในวาระปีบริหาร ๒๕๖๑-๒๕๖๓ และวาระปีบริหาร ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ซึ่งได้ผลักดันนโยบายต่างๆ พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมที่ใกล้ชิดกับสมาชิกมากยิ่งขึ้น เช่น จัดสัมมนาเพิ่มพูนทักษะความรู้แก่สมาชิก โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งร่วมกับสถาบันไทย-เยอรมัน จัด workshop ลงมือปฏิบัติจริง เป็นเวลากว่า ๕๐ วัน  ทำให้ผู้ปฏิบัติการในโรงงานของสมาชิกสภาฯ ได้รับความรู้ภาคปฏิบัติจริง เพื่อให้การทำงานมีความเป็นสากล และเป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้น โครงการ Energy Points ซึ่งช่วยให้สมาชิกได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยได้รับเงินสนับสนุน ๓๐% จากโครงการ ซึ่งสมาชิกหลายรายได้รับเงินสนับสนุนเป็นเงินให้เปล่าสูงสุดถึง ๓๐๐,๐๐๐ บาทต่อราย 

ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ยังจัดงานเชื่อมความสัมพันธ์กับเมืองบิ่งห์เฟือก ประเทศเวียดนาม และนำคณะนักธุรกิจไทยไปออกบูธแสดงสินค้าในงาน Thai Festival ที่เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน อีกด้วย 

• North East Tech - ท่าเรือบก

กิจกรรมโดดเด่นของ “สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา” ภายใต้การบริหารของ “หัสดิน” และคณะ ที่โดดเด่นมากที่สุดคือ การจัดงาน North East Tech งานแสดงสินค้าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน ซึ่งจัดติดต่อกันเป็นเวลา ๒ ปีแล้ว ถือเป็นงานแรกในจังหวัดนครราชสีมา ที่ได้รับการสนับสนุนจาก “สสปน.” สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ “ทีเส็บ” 

ด้วยธุรกิจส่งออกข้าวที่ประสบความสำเร็จนั้น ส่งผลให้ “หัสดิน” เป็นหนึ่งในผู้ที่มีส่วนร่วมผลักดันโครงการ “ท่าเรือบก” ของจังหวัดนครราชสีมา อย่างต่อเนื่อง และเมื่อเร็วๆ นี้ ยังได้เสนอให้จังหวัดจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนครราชสีมา โดยขอให้ได้สิทธิประโยชน์เท่ากับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) ซึ่งครอบคลุมอุตสาหกรรมและกลุ่มอุตสาหกรรม ๑๕ ประเภท 

นอกจากจะมีตำแหน่งสำคัญเป็น “ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา” และ “เลขาธิการสมาคมโรงสีข้าวไทย” แล้ว เขายังเป็นกรรมการในมูลนิธิต่างๆ อีกหลายแห่ง เช่น กรรมการเลขานุการมูลนิธิโคราชพาณิชสงเคราะห์, กรรมการสมาคมเท่งไฮ้จังหวัดนครราชสีมา, กรรมการมูลนิธิหลักเสียงเซี่ยงตึ๊ง, กรรมการสถาบันชุณหะวัณ, ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญนครราชสีมา, กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, กรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, กรรมการความร่วมมือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระดับอุดมศึกษาด้านอุตสาหกรรม ๒ มหาวิทยาลัยคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, อนุกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุน ให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐ มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำภาค ๓  

ในปี ๒๕๖๒ ยังได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิประจำกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน สภาผู้แทนราษฎร และที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการติดตามระบบการเงิน การคลังและระบบเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒ อีกด้วย

• รางวัลรับประกันผลงาน

“หัสดิน” ผ่านการอบรมและได้รับรางวัลด้านต่างๆ มากมาย อาทิ ปี ๒๕๕๘ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงหอการค้าจังหวัด จากหอการค้าไทย, ปี ๒๕๕๙ ได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุนรุ่นที่ ๓ จากสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม, ได้รับเกียรติบัตรพ่อตัวอย่างแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๙ จากคณะกรรมการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ, ปี ๒๕๖๑ ได้รับวุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์รุ่นที่ ๑๐ จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ปี ๒๕๖๒ ได้รับประกาศนียบัตร หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทยจีนยุคใหม่ รุ่นที่ ๒ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นอกจากนี้ ยังมีจิตสาธารณะโดยเข้าร่วมงานสังคมและร่วมบริจาคให้กับองค์กร มูลนิธิต่างๆ จำนวนมาก  

ดังนั้น “สมาพันธ์สื่อมวลชนพันธมิตรนครราชสีมา” จึงมอบโล่เกียรติยศบุคคลดีเด่นแห่งปี ๒๕๖๒ หรือ Person of The Year 2019 แก่ “หัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ” ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะผู้สรรค์สร้างและส่งเสริมเศรษฐกิจโคราช ให้เข้มแข็งและเกรียงไกร

จึงขอเรียนเชิญผู้มีเกียรติจากทุกวงการร่วมงาน “วันสื่อมวลชน ครั้งที่ ๓๐” เพื่อร่วมสังสรรค์ยินดีไมตรีจิต ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องสุรนารี เอ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โคราช
“สมาพันธ์สื่อมวลชนพันธมิตรนครราชสีมา” รอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดี


597 869