21stJanuary

21stJanuary

21stJanuary

 

March 07,2020

แดงอีสาน’ยุติแบ่งแยกสีเสื้อ ตั้งกลุ่ม‘เรารักประเทศไทย’

อดีตคนเสื้อแดง ๒๐ จังหวัดภาคอีสาน คืนธงและป้ายหมู่บ้านคนเสื้อแดง ประกาศจัดตั้งกลุ่ม “เรารักประเทศไทย” ชี้แบ่งแยกสีเสื้อเป็นการทำลายชาติ ยืนยันไม่แตกแยก เพราะรวมกลุ่มเพื่อยกระดับสร้างอาชีพรายได้ให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. ที่ร้านอาหารนายต๋อง ตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น มีกลุ่มอดีตแนวร่วม นปช. และแกนนำเสื้อแดงในพื้นที่ ๒๐ จังหวัดภาคอีสานกว่า ๒๐๐ คน รวมตัวประกาศจัดตั้ง กลุ่ม “เรารักประเทศไทย” โดยมี นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อดีตแกนนำเสื้อแดง ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมรับมอบการคืนธงและป้ายหมู่บ้านคนเสื้อแดง และเปลี่ยนเป็น “กลุ่มเรารักประเทศไทย” ให้กับผู้นำกลุ่มในพื้นที่ ๒๐ จังหวัดภาคอีสานด้วย

นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า “วันนี้เป็นวันที่อดีตแกนนำคนเสื้อแดงและแกนนำกลุ่มแนวร่วม นปช.ในภาคอีสาน ต่างมีแนวคิดตรงกันว่า ความขัดแย้ง หรือการแบ่งแยกสีเสื้อต่างๆ ในอดีต เป็นการทำลายเศรษฐกิจและสังคม ทำลายประเทศไทย ทุกฝ่ายควรหันมาร่วมมือกันพัฒนาประเทศ รักและสามัคคีกัน เพื่อให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไป สร้างความสุข ความเจริญให้ประเทศ ประชาชนจะได้อยู่ดีกินดี จึงรวมตัวกันตั้งกลุ่มเรารักประเทศไทยขึ้น 
“การรวมตัวของผู้นำในนามกลุ่มเรารักประเทศไทยในครั้งนี้ ไม่ใช่การรวมตัวกันธรรมดา แต่ยังเป็นการระดม ความรู้ความสามารถ เพื่อส่งเสริมรายได้และอาชีพของประชาชน ทั้งเรื่องวิสาหกิจชุมชน และการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ การประมง ภูมิปัญญาของชาวบ้านในพื้นที่ โดยเมื่อชาวบ้านรวมตัวกันสร้างอาชีพแล้วก็ให้นำเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับการสนับสนุนในด้านต่างๆ ซึ่งจะเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้ประชาชนมีรายได้เลี้ยงตัวเอง เลี้ยงครอบครัว มีเงินใช้หนี้ มีความเข้มแข็งและความอยู่ดีกินดี มั่งคั่งและยั่งยืน”

นายสุภรณ์ กล่าวอีกว่า “กลุ่มเรารักประเทศไทย ไม่ได้มีเฉพาะในภาคอีสาน แต่เกิดขึ้นได้ในทุกภูมิภาคของประเทศ ถ้าทุกคนที่มีความเห็นตรงกัน ในการสร้างสุข สร้างความรัก สามัคคี ให้ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าไปพร้อมๆ กัน ก็จะเดินทางไปมอบป้ายหมู่บ้านเรารักประเทศไทยให้ ในขณะเดียวกัน หลังจากการมอบป้ายให้กับผู้นำเรารักประเทศไทยใน ๒๐ จังหวัดภาคอีสานครั้งนี้แล้ว ยังจะมีการรวมตัวกันครั้งใหญ่ของกลุ่มเรารักประเทศไทยทั่วประเทศอีกครั้ง ที่จังหวัดมหาสารคามต่อไป” นายสุภรณ์ กล่าว

ขณะที่ นายอดิศร วัฒนบุตร อดีตประธานคนเสื้อแดงมหาสารคาม กล่าวว่า “การรวมตัวของแกนนำเสื้อแดงในภาคอีสาน ๒๐ จังหวัดในครั้งนี้ อดีตแกนนำในภาคอีสานมีการหารือร่วมกัน เพื่อหาแนวทางที่จะร่วมกันสร้างความสุข รัก สามัคคีให้เกิดขึ้นกับประชาชนทุกคนและให้ประเทศมีการพัฒนา ตามนโยบายต่างๆ ควบคู่กันไป โดยที่ทุกคนไม่ทิ้งอุดมการณ์ แต่ถึงเวลาที่เราจะหันหน้าเข้าหากัน ร่วมกันสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้น จึงนัดรวมตัวกันแสดงออกถึงการที่จะร่วมมือกันก้าวต่อไป ว่า นับจากนี้จะไม่มีการแบ่งแยกสีเสื้อใด จะมีเพียงกลุ่มเรารักประเทศ ในไทย อยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ”

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๖๑๘ วันพุธที่ ๔ - วันอังคารที่ ๑๐ เดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

 

 


618 906