21stJanuary

21stJanuary

21stJanuary

 

March 14,2020

‘โควิด-๑๙’พ่นพิษ เลื่อนจัดงานย่าโม แต่ยังรำบวงสรวง ๔,๐๐๐ คน

เลื่อน “งานย่าโม” ไม่มีกำหนด หวั่น COVID-19 แพร่ แต่ยังรำบวงสรวงกว่า ๔,๐๐๐ คน “วิเชียร” อ้างรักษาวัฒนธรรมดีงาม ยืนยันคัดกรองเข้มงวด ยอมรับเศรษฐกิจโคราชกระทบต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๓๐ น. ที่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พร้อมด้วยนางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าฯ นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา และนายวิสูตร ชัชวาลวงศ์ ปลัดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมแถลงข่าวเลื่อนการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๖๓ หรือ “งานย่าโม” โดยไม่มีกำหนด แต่ยังคงไว้สำหรับพิธีรำบวงสรวงท้าวสุรนารี ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัดนครราชสีมา โดยมีมาตรการคัดกรองผู้ร่วมรำบวงสรวงอย่างเข้มงวด

เลื่อนงานย่าโม ๒๕๖๓

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “จากสถานการณ์ของไวรัส COVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน มีประชาชนส่วนหนึ่งถามถึงการจัดงานย่าโม ซึ่งเรารับฟังความคิดเห็นจากหลายๆ ภาคส่วน และมีการประเมินสถานการณ์อยู่ตลอด โดยเมื่อวันที่ศุกร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ประชุมคณะกรรมการจัดงาน เพื่อจะได้มติและรายงานต่อเบื้องบน เนื่องจากได้ทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอฯ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งในที่ประชุมมีมติว่า ในสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ยังแพร่ระบาดอยู่ต่อเนื่อง และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ที่ต้องการงดหรือควบคุมกิจกรรมที่จะมีคนมาร่วมเป็นจำนวนมาก เพื่อให้สถานการณ์โรค COVID-19 เบาบางลง หลังจากสถานการณ์คลี่คลายแล้ว จึงจะกำหนดการจัดงานอีกครั้งหนึ่ง โดยได้ข้อสรุปว่า จะเลื่อนการจัดงานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารีออกไปอย่างไม่มีกำหนด ซึ่งจะมีการประเมินสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา และเมื่อผ่านพ้นช่วงการแพร่ระบาดไปแล้ว จึงจะหารูปแบบการจัดงานภายในปีนี้ ส่วนเรื่องพิธีรำบวงสรวง ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ยังคงไว้เช่นเดิม เพื่อรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัดที่เราทำมากันตลอด”

‘รำบวงสรวง’ตรวจเข้มงวด

นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “ในปีนี้เรามีผู้ร่วมรำบวงสรวงทั้งหมด ๖,๐๐๐ คน แบ่งเป็นนักเรียน ๑,๖๐๐ คน นอกนั้นเป็นสตรีชาวโคราชทั้งหมด โดยมติที่ประชุมกำหนดให้ นักเรียนทั้ง ๑,๖๐๐ คนไม่ต้องร่วมพิธีรำบวงสรวง ส่วนผู้ร่วมที่เหลือ จะมีการซ้อมรำอีกครั้งในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ จะเปิดให้ร่วมพิธีตามความสมัครใจ ไม่จำเป็นต้องมาร่วมตามรายชื่อที่มีก็ได้ ในส่วนมาตรการควบคุม จะให้ผู้รำแต่ละคนยืนห่างกันประมาณ ๑.๕ เมตร และในการที่จะเข้าในพื้นที่รำบวงสรวง จะมีการตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมอย่างเคร่งครัด โดยผู้ใดที่ผ่านการตรวจจะได้รับสติกเกอร์ติดหน้าอก”

นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา “ในพิธีรำบวงสรวง ประเมินแล้วคาดว่าจะมีผู้ร่วมประมาณ ๔,๐๐๐ คน โดยในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่จะมีการซ้อมใหญ่ สาธารณสุขจังหวัดจะส่งทีมลงไปตรวจสอบเบื้องต้นว่า ผู้ใดมีสภาพร่างกายอย่างไร หากพบมีไข้หรือมีโรคประจำตัว ก็อาจจะให้งดการรำไว้ก่อน เนื่องจากคนกลุ่มนี้จะมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายกว่าคนปกติ ส่วนในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ สาธารณสุขจังหวัดจะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจุดคัดกรองผู้ร่วมพิธีรำบวงสรวงอย่างเข้มงวด โดยตั้งไว้ว่าจะมีจุดเข้าออกเพียง ๓ จุดเท่านั้น”

ผู้ว่าฯ กล่าวเสริมว่า “ในการจัดพิธีรำบวงสรวงปีนี้ อาจจะมีการเลื่อนให้ทำพิธีเร็วขึ้น เพื่อให้ทำพิธีในช่วงที่มีแสงแดดมากๆ เสมือนเป็นการฆ่าเชื้อไปในตัว โดยอาจจะทำพิธีประมาณ ๑๗.๐๐ น. และใช้เวลารำเพียง ๑๕ นาทีเท่านั้น”

ต่อข้อถามว่า “ในพื้นที่ระดับอำเภอ ที่มีพิธีรำบวงสรวงเป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว จะมีมาตรการป้องกันอย่างไรนั้น” นายวิเชียร จันทรโณทัย ตอบว่า “ในระดับอำเภอ ผู้ที่มาร่วมงานมักจะเป็นคนในพื้นที่อยู่แล้ว จะไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างจังหวัดหรือต่างประเทศมาร่วมงาน แต่ก็ไม่นิ่งนอนใจ จะสั่งการให้สาธารณสุขในพื้นที่ลงตรวจคัดกรองด้วยเช่นกัน โดยจะพิจารณาเป็นที่ที่ไป”

ต่อข้อถามว่า “ในส่วนของผู้ติดตามและผู้ชมพิธีรำบวงสรวงจะมีการตรวจสอบอย่างไร” ซึ่งในประเด็นนี้ นายวิเชียร จันทรโณทัย ตอบว่า “ในส่วนนี้จะขอความร่วมมือให้ดูแลตัวเอง โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัย ซึ่งในพื้นที่งานจะมีเพียงกิจกรรมเดียวคือการรำบวงสรวง ดังนั้นผู้ติดตามและผู้ชมสามารถขยับขยายพื้นที่ โดยไม่ต้องอยู่แออัดรวมกันเพียงพื้นที่เดียว”

ชีวิตประชาชนสำคัญ

นายวิเชียร จันทรโณทัย กล่าวอีกว่า “ในส่วนของผลกระทบจากการเลื่อนงานย่าโม ในภาพรวมถือว่ากระทบทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการ ที่จะต้องจัดการใหม่ทั้งหมด เช่น คิวศิลปินที่จะมาในงาน ก็ต้องยกเลิกทั้งหมด ซึ่งผลกระทบต่างๆ ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความปลอดภัยของประชาชน พี่น้องชาวโคราชคงเข้าใจ หากเรามัวห่วงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแล้วจัดงานไป แล้วทำให้มีผู้ติดเชื้อ เกิดการแพร่ระบาดในจังหวัด กลายเป็นว่าเราไม่มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเลื่อนไปก่อน โดยผลกระทบใหญ่ๆ คือ ด้านเศรษฐกิจ ที่ต่อเนื่องมาจากเหตุคนร้ายกราดยิง ทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจในจังหวัดไม่ดีนัก แต่การรักษาชีวิตประชาชนต้องมาก่อน ส่วนผลกระทบหรือความเสียหายต่างๆ จังหวัดจะรับเอาไว้และหาทางแก้ไขกันในภายหลัง”

หน้ากากอนามัยไม่เพียงพอ

ต่อข้อถามว่า “ในส่วนของหน้ากากอนามัยในจังหวัดนครราชสีมา ขณะนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรนั้น” ในประเด็นนี้ นางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ตอบว่า “จากที่กรมการค้าภายในแจ้งให้จังหวัดนครราชสีมาทราบว่า ได้ส่งหน้ากากอนามัยให้ร้านธงฟ้าในจังหวัดนครราชสีมาจำหน่ายกว่า ๓๐,๐๐๐ ชิ้น โดยล็อตที่ ๒ จะมาเพิ่มอีก ๗,๐๐๐ ชิ้น โดยลงพื้นที่สุ่มตรวจราคาว่าเป็นไปตามกำหนดหรือไม่ และผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประสานงานกับศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ให้จัดกิจกรรมทำหน้ากากอนามัยด้วย

นายวิเชียร จันทรโณทัย กล่าวเสริมว่า “เรื่องหน้ากากอนามัย ผมตรวจสอบดูแล้วพบว่า ไม่เพียงพอ โดยจะมีจำหน่าย ๓ ช่องทาง คือ ๑.จากการประสานงานของกรมการค้าภายใน ที่ร่วมกับร้านธงฟ้าทั้งหมดในจังหวัด ๓๖ ร้าน ๒.การสั่งซื้อของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ซึ่งได้มอบหมายให้ไปตรวจสอบแล้วว่า ยังพอมีหรือไม่ และ ๓.การซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ ช่องทางนี้อาจจะไม่สามารถตรวจสอบได้ แต่ที่แน่ๆ ร้านธงฟ้าไม่เพียงพอแน่นอน เพราะแต่ละร้านได้โควตาจำหน่ายเพียง ๑,๐๐๐ ชิ้น ขายวันเดียวก็หมดแล้ว และประมาณวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่ศูนย์การค้าเดอะมอลล์โคราช สำนักงานพัฒนาชุมชนฯ ได้ประสานกับวิทยากรที่เชี่ยวชาญ จัดฝึกอบรมผลิตหน้ากากอนามัย โดยตั้งเป้าไว้ว่าจะผลิตได้ประมาณ ๓๐,๐๐๐ ชิ้น แต่ผมจะหางบประมาณมาสนับสนุนเพิ่ม เพื่อให้ผลิตได้ ๑๐๐,๐๐๐ ชิ้น”

ทั้งนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า โคราชยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งมีผู้เข้าข่ายเกณฑ์สอบสวนโรคทั้งหมด ๑๐๘ ราย ตรวจสอบแล้วไม่พบเชื้อ ๑๐๗ ราย และกำลังรอผลตรวจ ๑ ราย โดยหลังจากนี้อาจจะมีการแจ้งข้อมูลแบบวันต่อวัน (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓)

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๖๑๙ วันพุธที่ ๑๑ - วันอังคารที่ ๑๗ เดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓


608 904