17thJanuary

17thJanuary

17thJanuary

 

March 14,2020

ตร.ภ.๓ จับยาเสพติดรายใหญ่ เร่งขยายผลถึงต้นตอมากที่สุด

ตำรวจภูธรภาค ๓ จับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญ ยาบ้า ๓๓๐,๐๐๐ เม็ด ไอซ์ ๒,๖๙๗ กรัม และกัญชาอีก ๒๒๙ กิโลกรัม ส่วนใหญ่มาจากเพื่อนบ้าน และลำเลียงส่งภายในประเทศ ยืนยันจะขยายผลไปให้ถึงต้นตอให้ได้มากที่สุด

เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๓ พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค ๓ แถลงข่าวผลการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญ พร้อมด้วย พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินระชัย รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๓ (หัวหน้างานป้องกัน ปราบปรามยาเสพติด), พล.ต.ต.อัคราเดช พิมลศรี, พล.ต.ต.จิตรจรูญ ศรีวนิชย์ และ พล.ต.ต.ภาณุ บุรณศิริ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๓ (ผู้ช่วยงานป้องกัน ปราบปรามยาเสพติด) ร่วมแถลง

พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค ๓ กล่าวว่า ตามนโยบายรัฐบาลโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งรัฐบาลได้ กำหนดนโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง เรื่องที่ ๙ การแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเร่งรัดการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงการร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศต่างๆ ในทุกภูมิภาค ปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด ทั้งบริเวณชายแดนและพื้นที่ภายใน โดยให้เป็นการแก้ไขปัญหาภายในของประเทศด้วยกฎหมายไทยและหลักการสากลนั้น

ทั้งนี้ ตำรวจภูธรภาค ๓ ได้สั่งการให้หน่วยในสังกัด เร่งรัดสืบสวนจับกุมผู้ค้ายาเสพติดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ การกวาดล้างยาเสพติดในทุกมิติ การทำลายเครือข่ายตัดวงจรยาเสพติดทุกระดับ การสกัดกั้นการลําเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดน และพื้นที่ชั้นใน พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินระชัย รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๓ กล่าวสรุปว่า การทำลายเครือข่ายรายสำคัญเน้นวงจรที่ลำเลียงมาจากประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งการส่งลำเลียงภายในประเทศ โดยจับได้ทั้งหมด ๕ เครือข่าย พร้อมของกลางยาบ้า ๓๓๐,๐๐๐ เม็ด ไอซ์ ๒,๖๙๗ กรัม และกัญชา ๒๒๙ กิโลกรัม รถยนต์ รถกระบะรวม ๗ คัน รถจักรยานยนต์ ๖ คัน โทรศัพท์มือถือ ๒๐ กว่าเครื่อง ทั้งนี้ทรัพย์สินต่างๆ จะดำเนินการขยายผล โดยเฉพาะเรื่องฟอกเงิน เพื่อไปให้ถึงต้นตอให้ได้มากที่สุด โดยจะสืบสวนเส้นทางการเงิน และดำเนินการออกหมายจับผู้ที่อยู่เบื้องหลังต่อไป

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๖๑๙ วันพุธที่ ๑๑ - วันอังคารที่ ๑๗ เดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

 

 


604 869