17thJanuary

17thJanuary

17thJanuary

 

March 18,2020

โคราชพบผู้ป่วยโควิท๑๙ ๒ ราย

ผู้ว่าฯ โคราช แถลง พบผู้ติดเชื้อในโคราช ๒ ราย เป็นหญิงอายุ ๒๒ ปี และ ๓๐ ปี รักษาตัวอยู่ รพ. มหาราช โดยผู้ป่วยได้รายแรกติดจากนั่งรถทัวร์ รายสองกลับจากปอยเปต

                เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ได้มีการแถลงสรุปสถานการณ์โรค โควิท ๑๙ ในจังหวัดนครราชสีมา นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย, นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล และ นางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้

                จากการแถลงข่าวพบว่าในจังหวัดนครรราชสีมา ได้พบผู้ติดเชื้อโควิด ๑๙ จำนวน ๒ ราย ซึ่งขณะนี้ได้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา

                ผู้ติดเชื้อเป็นผู้หญิง ๒ ราย รายแรกอายุ ๒๒ ปี ทำงานที่กรุงเทพมหานคร ได้มีการเดินทางกลับมายังโคราชด้วยรถทัวร์สาธารณะ และรายที่ ๒ อายุ ๓๐ ปี ทำอาชีพค้าขายที่ปอยเปต ประเทศกัมพูชา โดยผู้มีความเสี่ยงที่สัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ป่วย ขณะนี้ทางสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้มีข้อมูลเรียบร้อย และประสานกรมควบคุมโรคในการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด


598 870