21stJanuary

21stJanuary

21stJanuary

 

March 20,2020

ผู้ตรวจการแผ่นดิน’ไม่ทิ้งสีคิ้ว ‘๗ วันต้องไร้มลพิษ’

“ผู้ตรวจการแผ่นดิน” ลุยสีคิ้ว หาข้อยุติปัญหาผลกระทบโรงไฟฟ้าชีวมวล ประสานกรมควบคุมมลพิษตรวจสอบ พร้อมสั่งการนายทุน แก้ไขปัญหาเบื้องต้นเรื่องฝุ่นละออง กลิ่น และเสียง ภายใน ๗ วัน และสร้างโรงเก็บวัตถุดิบให้เรียบร้อย

ตามที่ “โคราชคนอีสาน” เสนอข่าว กรณีที่บริษัท ยูนิพาวเวอร์เทค จำกัด ลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล มูลค่าโรงงาน ๖๐๐ ล้านบาท เมื่อปี ๒๕๕๙ บนที่ดินกรรมสิทธิ์ประมาณ ๒๐๐ ไร่ มูลค่า ๔๐๐ ล้านบาท กำลังการผลิตขนาด ๙.๙ เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่บ้านหนองรี หมู่ ๓ กิโลเมตรที่ ๒ อยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว (อบต.สีคิ้ว) อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ห่างจากตลาดสดและแหล่งชุมชนประมาณ ๒ กิโลเมตร ซึ่งกลุ่มชาวสีคิ้วคัดค้านไม่เอาโรงไฟฟ้า นำโดยนางสาวสุรีรัตน์ ด่านกุล หรือทนายอ๋อย ได้คัดค้านการก่อสร้างมาตลอดนั้น ศาลปกครองนครราชสีมา มีคำพิพากษาเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ให้เพิกถอนใบอนุญาตทั้ง ๒ ฉบับ ที่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างจาก อบต.สีคิ้ว และใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้เหตุผลว่า ออกโดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องไม่ให้ข้อมูลที่ครบถ้วน และไม่มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นกับประชาชน จากนั้นจำเลยยื่นอุทธรณ์กับศาลปกครองสูงสุด และมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ให้ผู้ประกอบการสามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้าต่อไป

ต่อมา นางสาวสุรีรัตน์ ด่านกุล พร้อมนายไพรัตน์ แซ่อือ และกลุ่มเรารักษ์สีคิ้ว เดินทางมายื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมที่ศาลปกครองนครราชสีมา (คดีที่ ๒ ฟ้องเพิกถอนใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า โรงไฟฟ้าชีวมวล ตำบลสีคิ้ว) จากนั้นได้เดินทางต่อไปที่สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครราชสีมา เพื่อยื่นเอกสารติดตามผลการร้องทุกข์กล่าวโทษในกรณีดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ และหลังจากนั้น ได้ส่งหนังสือร้องเรียนไปยังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่องผลกระทบจากโรงไฟฟ้าชีวมวลที่เกิดขึ้นในพื้นที่

ล่าสุด เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ห้องประชุมสีคิ้ว เทศบาลเมืองสีคิ้ว พันโทเทพจิต วีณะคุปต์ ผู้อำนวยการสอบสวน ๔ เป็นผู้แทนผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าและร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยมีนางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางสาวสุรีรัตน์ ด่านกุล ตัวแทนกลุ่มเรารักษ์สีคิ้ว ประชาชนในพื้นที่ และผู้แทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เขต ๖ นครราชสีมา สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฯ และศูนย์ดำรงธรรม เข้าร่วมประชุม

นางสาวสุรีรัตน์ ด่านกุล ตัวแทนกลุ่มเรารักษ์สีคิ้ว เปิดเผยกับ “โคราชคนอีสาน” ว่า “เนื่องจากเราส่งหนังสือร้องเรียนไปยังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ในประเด็นที่ว่า กกพ.ออกใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าอย่างไม่ถูกต้องไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งไม่รู้ว่าเขาจะตรวจสอบจริงๆ หรือไม่ โดยยังส่งร้องเรียนไปที่ ป.ป.ช.ด้วย สำหรับวันนี้ ที่ พันโทเทพจิต วีณะคุปต์ ผู้อำนวยการสอบสวน ๔ เป็นผู้แทนผู้ตรวจการแผ่นดิน มาติดตามความคืบหน้าและร่วมประชุมกับประชาชน โดยในช่วงเช้าเดินทางไปดูสถานที่ประกอบการ และในช่วงบ่ายเป็นการประชุมกับประชาชน ซึ่งมีการพูดคุยกันถึงเรื่องวิตกกังวลของประชาชน ไม่ว่าจะ เรื่องฝุ่นละออง กลิ่น และควันพิษ ในประเด็นนี้ เมื่อพันโทเทพจิต วีณะคุปต์ เห็นสถานที่จริง ได้สั่งการให้ทางผู้ประกอบการไปแก้ไข พร้อมกับตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อคอยตรวจสอบเรื่องเหล่านี้ ในฐานะประชาชนก็ถือว่า พึงพอใจ ระดับหนึ่ง เพราะ เราจะไปทำลายโรงงานเขาไม่ได้ อยู่ร่วมกันก็ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัย จะต้องไม่มีข้อบาดหมางหรือข้อพิพาทกันเพิ่มขึ้น”

“ในการประชุมครั้งนี้ กลุ่มเรารักษ์สีคิ้วได้ยื่นข้อเสนอไปบ้าง เช่น เสนอให้ผู้ประกอบการสร้างอาคารกักเก็บวัตถุดิบ ซึ่งเขามีอยู่แล้วจำนวนหนึ่ง แต่ไม่เพียงพอ เพราะเขาได้นำวัตถุดิบออกมากองไว้เป็นกองขนาดใหญ่อยู่กลางแจ้ง เมื่อวัตถุดิบเหล่านี้เจอลมพัดก็ทำให้เกิดฝุ่นละออง เมื่อฝนตกใส่ก็ทำให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็น และน้ำฝนที่ตกใส่ เมื่อไหลออกมาตามทางก็ส่งผลให้เกิดน้ำเน่า ดังนั้นเราจึงเสนอไปว่า ควรจะทำสถานที่เก็บวัตถุดิบที่มีมาตรฐานกว่านี้ และอีกเรื่องที่เสนอไปคือ ต้องการให้มีการกรองฝุ่นละอองให้ดีกว่านี้ เนื่องจากเมื่อเขาเผาเสร็จ ควันที่พ่นออกมาก็มีเศษขี้เถ้าออกมาด้วย ทำให้ปลิวไปตกตามบ้านเรือนประชาชน ปกติชาวบ้านกวาดบ้าน ๑ ครั้ง แต่ทุกวันนี้กวาด ๓-๔ ครั้ง ก็ยังไม่สะอาด ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นความเดือดร้อนของประชาชนในเขตโรงงาน เราจึงสะท้อนและบอกกล่าวให้พันโทเทพจิต วีณะคุปต์ ทราบ ซึ่งท่านได้กำชับให้ผู้ประกอบการ และ อบต. ดำเนินการแก้ไขต่อไป”

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีความเห็นจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันว่า ๑.มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ทำหนังสือถึงกรมควบคุมมลพิษ เพื่อให้มาดำเนินการตรวจวัดและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าชีวมวล (บริษัท ยูนิ พาวเวอร์เทค จำกัด) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

๒.มอบหมายให้อำเภอสีคิ้วแต่งตั้งคณะกรรมการร่วม ๓ ฝ่าย ประกอบด้วย ประชาชน ผู้ประกอบการ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานในพื้นที่ ที่เกี่ยวกับปัญหาซึ่งเกิดจากโรงไฟฟ้าชีวมวล

๓.ขอให้บริษัท ยูนิ พาวเวอร์เทค จำกัด แก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้านฝุ่นละออง กลิ่น และเสียง ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ประชุม และขอให้มีการก่อสร้างโรงเก็บวัตถุดิบที่เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า

 

 

 

นสพ.โคราชคนอีสาน  ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๖๒๐ วันพุธที่ ๑๘ - วันอังคารที่ ๒๔ เดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

 

 


628 908