21stJanuary

21stJanuary

21stJanuary

 

March 21,2020

“ผู้ว่าฯ วิเชียร” เดินตลาดสด ติดตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19

ผู้ว่าฯ โคราชลงพื้นที่ตลาดสดติดตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19ตามที่จังหวัดกำหนด พร้อมแจกหน้ากากนายมัย ทำความเข้าใจกับ ปชช.ในการร่วมมือในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 น. ที่ตลาดเซฟวันโคราชนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขประจำจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ตลาดเซฟวันโคราช เพื่อติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด พบว่า ตลาดมีการปฎิบัติตามแนวทาง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับ ประชาชนที่มาใช้บริการจับจ่ายซื้อสิ้นค้า ทั้งการจัดวางโต๊ะ เก้าอี้ ห่างระยะ 2 เมตร การเว้นช่องทางเดินให้ห่างจากเดิมระหว่าง ประชาชนและผู้ประกอบการ การรณรงค์ให้ ประชาชน พ่อค้าแม่ค้า สวมใส่หน้ากากอนามัย การคัดกรองวัดอุณหภูมิผู้ประกอบการและ ประชาชนที่เดินทางเข้ามาภายในตลาด รวมทั้งการจัดจุดบริการอ่างล้างมือและเจลแอลกอฮอลล์ จำนวน 20 จุดทั่วตลาด ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการร้านค้า และ ประชาชนถึงมาตรการที่เข้มงวดในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19พร้อมแจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับประชาชน

อย่างไรก็ตาม ทางจังหวัดจะทำการออกสุ่มตัวตลาดในพื้นที่เพื่อควบคุมให้มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค หากตลาดใดไม่ปฏิบัติตามจะพิจารณาในการปิดตลาดเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเป็นรายรายไป

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมาเปิดเผยว่า มาตรการป้องกันเชื้อโควิด-19 แพร่ระบาด สำหรับตลาดเซฟวัน ได้ดำเนินการปรับพื้นที่ตามคำแนะนำของสาธารณสุขโดยจัดทางเดิน จัดวางโต๊ะ เก้าอี้สำหรับลูกค้า ให้มีช่องว่างเว้นระยะห่างกันไม่แออัดจนเกินไป รณรงค์ผู้ประกอบการสวมใส่หน้ากากอนามัยใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้สะอาด ติดตั้งจุดล้างมือให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของตลาดจากการตรวจสอบถือว่าการดำเนินการของตลาดเซฟวันอยู่ในเกณฑ์น่าพอใจทุกฝ่ายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เป็นแบบอย่างที่ดีของตลาดถูกสุขอนามัยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เป็นอย่างดี ขณะนี้มีการตรวจสอบในทุกพื้นที่ว่าพื้นที่ใดมีการจัดกิจกรรมที่มีผู้คนรวมตัวกันจำนวนมากและมีความจำเป็นต้องเปิดดำเนินการไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยเฉพาะตลาดหรือแหล่งจำหน่ายสินค้า จะมีการพิจารณาในรายละเอียดซึ่งในแต่ละรายมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความรุนแรงในแต่ละพื้นที่ก่อนที่จะพิจารณายกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด

นายแพทย์นรินทร์รัชต์ฯ สสจ.นครราชสีมา เผยว่า จากการตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการ หรือผู้ค้าขายสินค้ามีการคัดกรองตรวจสอบอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าตลาดทุกราย สวมใส่หน้ากากอนามัยและมีจุดบริการเจลล้างมือกระจายอยู่ทั่วบริเวณจุดสำคัญจัดวางเครื่องป้องกันอาหารที่เหมาะสม พร้อมเว้นระยะห่างระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย มีการล้างทำความสะอาดภายในพื้นที่ตลาดทุกวันหลังจากเลิกขายอย่างไรก็ตาม สสจ.ฯ ต้องติดตามประเมินผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและสุ่มตรวจตลาดทุกแห่งในพื้นที่รวมทั้งเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดให้เข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้เข้าเกณฑ์ตลาดมาตรฐานตามที่กรมอนามัยกำหนดไว้


593 904