21stJanuary

21stJanuary

21stJanuary

 

March 21,2020

โคราชยืนยันผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ เพิ่ม ๒ ราย รวมเป็น ๕ ราย

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ห้องประชุมนาสาวบุญเหลือ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา, นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และ นพ.สุรัตน์ ส่งวิรุฬห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา แถลงสถานการณ์และมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ จังหวัดนครราชสีมา

โดยจังหวัดนครราชสีมามีผู้ป่วย COVID-19 (ยอดสะสม ณ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ -๒๐ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๐๐ น.) มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อจำนวน ๒๔๗ ราย พบผู้ป่วยยืนยันโรค COVID-19 จำนวน ๕ ราย, ไม่พบเชื้อ จำนวน ๒๒๙ ราย และนอน รพ. รอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑๓ ราย ทั้งนี้เป็นผลจากการคัดกรองฯ จำนวน ๓๒,๖๔๙ ราย

ข้อมูล และภูมิลำเนาผู้ป่วย ๕ ราย มีดังนี้

รายที่ ๑ เพศหญิง อายุ ๒๒ ปี ภูมิลำเนาอำเภอวัน้ำเขียว เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานคร ด้วยรถทัวร์สาธารณะ พบมีอาการไข้ จึงเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลมหาราช

รายที่ ๒ เพศหญิง อายุ ๓๐ ปี ทำอาชีพค้าขายที่ปอยเปต ประเทศกัมพูชา ซึ่งเดินทางมาพบเพื่อนที่จังหวัดนครราชสีมา ก่อนพบว่า เพื่อนที่พบกันที่ปอยเปตมีผู้ติดเชื้อ กอปรกับมีอาการไข้ จึงเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลมหาราช

รายที่ ๓ เพศชาย อายุ ๔๗ ปี นักการเมืองท้องถิ่น อ.พิมาย ซึ่งพบว่ามีประวัติเดินทางไปดูมวยที่สนามมวยลุมพินีเมื่อวันที่ ๕-๖ มีนาคม หลังจากมีอาการไข้ จึงเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลพิมาย ก่อนส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลมหาราช

รายที่ ๔ เพศชาย อายุ ๔๒ ปี มีประวัติเดินทางไปดูมวยที่สนามมวยเขตปริมณฑล ภายหลังกลับมา มีอาการไข้ เจ็บคอ โดยก่อนหน้ารักษาที่โรงพยาบาลเอกชน ก่อนถูกส่งตัวมาตรวจที่โรงพยาบาลมหาราช ซึ่งผลตรวจคือเป็นบวก (ติดเชื้อโควิด-19)

รายที่ ๕ เพศชาย อายุ ๓๘ ปี มีประวัติเชียร์มวยที่สนามมวยลุมพินี นอกจากนี้ยังพบว่า ไปเชียร์อีกหลายครั้ง ภายหลังกลับมาพบมีอาการป่วย จึงได้กักตัวเองไว้ ในวันที่ ๑๗ มีนาคม จึงมาตรวจที่โรงพยาบาลมหาราช ซึ่งเมื่อผลออกก็นำเข้าการรักษาตามลำดับ

ผู้ป่วย ๒ รายล่าสุด อยู่ในเขตปักธงชัย-อำเภอเมือง อย่างไรก็ตามพบว่า ผู้ป่วย ๑ ใน ๒ รายล่าสุดนี้ เป็นพนักงานธนาคารแห่งหนึ่งที่มีกระแสแชร์ในโลกโซเชียล สำหรับข้อมูลไทม์ไลน์ของผู้ป่วย อยู่ระหว่างการรวบรวมของทางจังหวัด หากมีรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ข้อมูล: สสจ.นครราชสีมา


626 906