22ndJanuary

22ndJanuary

22ndJanuary

 

March 22,2020

ชาวโคราชใจชื้นครั้งแรก ไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่

 

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 21 มีนาคม ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ห้องประชุมนางสาวบุญเหลือ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายอภินันท์  เผือกผ่อง รอง ผวจ.นครราชสีมา พร้อมนายแพทย์วิญญู  จันทร์เนตร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา และ นพ.สุรัตน์  ส่งวิรุฬห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา ชี้แจงสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา การติดตามการดำเนินงานตามมาตรการและข้อสั่งการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

 

นายอภินันท์ รอง ผวจ.นครราชสีมา ในฐานะได้รับมอบหมายจากนายวิเชียร  จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมาและประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนในการเปิดเผยสถานการณ์การเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่ 32 อำเภอ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์บ่งชี้ทางการแพทย์และได้ดำเนินการตรวจหาเชื้อ 260 ราย ไม่พบติดเชื้อรายใหม่ รวมมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 5 ราย และนอนพักสังเกตอาการรอผลตรวจที่ตึกหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รพ.มหาราช นครราชสีมา จำนวน 7 ราย

 

นายแพทย์วิญญู รอง สสจ.นครราชสีมา กล่าวชี้แจงถึงชาวโคราช วิตกกังวลกลุ่มเสี่ยงชาวอำเภอพิมาย ชาวอำเภอโนนไทย ชาวอำเภอสูงเนินและชาวเมืองนครราชสีมา มีโอกาสติดเชื้อโควิด-19 จากผู้ติดเชื้อรายที่ 3 ซึ่งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น อ.พิมาย มีไทม์ไลน์เดินทางไปที่สนามมวยลุมพินี สนามมวยราชดำเนิน สนามไก่ชน ส.ยิ่งเจริญ ต.สำโรง อ.โนนไทย และดูมวยตู้ ต.กุดจิก อ.สูงเนิน รวมทั้งเดินทางมาทำธุระในเขตเมือง โคราช รวมกว่า 100 คน ขณะนี้ได้ติดตามตัวครบและคัดกรองโรค โดยขอความร่วมมือให้กักตัวเองอยู่ที่บ้านพักเป็นเวลา 14 วัน ทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ด้าน นพ.สุรัตน์ รอง ผอ.รพ.มหาราช กล่าวถึงอาการผู้ป่วยติดเชื้อทั้ง 5 ราย ขณะนี้พักรักษาตัวอยู่ที่ห้องความดันลบ ตึกหลวงพ่อคูณ รพ.มหาราช โดย 4 รายแรก อาการดีขึ้นตามลำดับ สามารถหายใจและช่วยเหลือตัวเองได้ ส่วนรายที่ 5 นายเก่ง เซียนมวย ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน อายุ 38 ปี มีปัญหาการหายใจ ขณะนี้ได้ลดปริมาณความเข้มข้นออกซิเจน เนื่องจากปอดทำงานดีขึ้น ส่วนข้อกังวลการเตรียมพื้นที่รองรับผู้ติดเชื้อ เราได้เปิดตึกหลวงพ่อคูณ ซึ่งมี 40 ห้อง สถานการณ์ขณะนี้ไม่น่าเป็นห่วง


597 915