20thJanuary

20thJanuary

20thJanuary

 

March 27,2020

เล็งตั้ง‘รพ.เทพรัตน์’รับโควิด รพ.มหาราช’รักษาป่วยหนัก ผู้ว่าฯ’สั่งสวมหน้ากากทั้งเมือง

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ โคราช ยืนยัน ๖ ราย ส่วนใหญ่มาจากสนามมวย ผู้ว่าฯ สั่งปิดสถานบริการในโคราชชั่วคราวถึง ๑๒ เมษายน ลดอัตราแพร่ระบาด กำชับให้ติดตามผู้ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ และปริมณฑลโดยละเอียด เตรียมตั้ง รพ.เทพรัตน์ เป็นโรงพยาบาลโควิด  สั่ง “สวมหน้ากากทั้งจังหวัด”

 

สถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙ ที่แพร่ระบาดหนักในประเทศจีน และอีกหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ซึ่งยอดผู้ติดเชื้อในประเทศมีรายงานเพิ่มสูงขึ้น และเริ่มแพร่ระบาดไปในหลายจังหวัด ทำให้เริ่มมีมาตรการเพื่อป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-๑๙

เริ่มต้นติดเชื้อ ๒ ราย

โดยเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครรราชสีมา ประธานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ (COVID-19) จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา, นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล, นางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และ นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (สสจ.) ร่วมประชุมถึงสถานการณ์โควิด-๑๙ รวมทั้งหารือมาตรการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดในจังหวัดนครราชสีมา

นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ กล่าวว่า ขณะนี้ยืนยันแล้วว่า พบผู้ติดเชื้อ ๒ ราย เป็นผู้หญิง รายแรกอายุ ๒๒ ปี และรายที่ ๒ อายุ ๓๐ ปี เดินทางมาจากปอยเปต (กัมพูชา) อย่างไรก็ตามผู้มีความเสี่ยงที่สัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ป่วย ขณะนี้ สสจ.นครราชสีมา มีข้อมูลเรียบร้อย และประสานกรมควบคุมโรคติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด

นายวิเชียร จันทรโณทัย เปิดเผยว่า จังหวัดนครราชสีมาพบผู้ติดเชื้อโควิด ๒ ราย โดยคนแรก อายุ ๒๒ ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอวังน้ำเขียว เดินทางจากกรุงเทพฯ โดยก่อนหน้านี้มีอาการไข้ ทำการตรวจเรียบร้อย แล้วเดินทางกลับบ้าน ซึ่งยังมีอาการป่วยจึงเข้ารับการตรวจรักษาอีกครั้ง พบว่าติดเชื้อโควิด-๑๙ และรายที่สอง อายุ ๓๐ ปี เดินทางกลับจากปอยเปต (กัมพูชา) ซึ่งก่อนหน้าร่วมทานข้าวกับเพื่อน และทราบภายหลังว่า ในกลุ่มที่ร่วมรับประทานอาหารด้วยกันมีผู้ติดเชื้อ จึงตรวจรักษา ผลตรวจออกมาพบว่า ติดเชื้อโควิด-๑๙ ซึ่งภูมิลำเนาเดิมไม่ใช่คนโคราช เพียงแต่เดินทางมาพบเพื่อน และมีอาการไข้ จึงไปตรวจที่โรงพยาบาลมหาราชฯ โดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยทั้งสองรายแล้ว มีมาตรการว่า หากพบมีไข้ก็จะให้รักษาตัว หากไม่มีก็ต้องแยกกักตัวไว้เพื่อรอดูอาการตามขั้นตอนต่อไป

ผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น ๓ ราย

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. จังหวัดนครราชสีมาพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก ๑ ราย รวมเป็น ๓ ราย ซึ่งรายที่ ๓ เป็นนักการเมืองท้องถิ่น อ.พิมาย มีประวัติเดินทางไปที่สนามมวยลุมพินีเมื่อวันที่ ๕-๖ มีนาคมที่ผ่านมา ปัจจุบันพักรักษาตัว และอาการทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งนี้ สสจ.พร้อมทั้งศูนย์ควบคุมโรคติดต่อที่ ๙ ดำเนินการตรวจสอบไทม์ไลน์ รวมถึงประวัติผู้ใกล้ชิดของผู้ป่วยแล้ว โดย นพ.สุรัตน์ ส่งวิรุฬห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ฯ กล่าวว่า อาการของผู้ป่วยทั้ง ๓ ราย ขณะนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี และไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ทั้งนี้ ผลจากการดำเนินงานคัดกรองประชาชนจำนวน ๓๒,๐๙๖ ราย (ยอดสะสม ณ วันที่ ๓ มกราคม-๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น.) ซึ่งมีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อจำนวน ๒๒๑ ราย ผู้ป่วยยืนยัน ๒ ราย ไม่พบเชื้อ ๒๐๗ ราย นอนโรงพยาบาลรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ๑๒ ราย

ยืนยันไม่ปิดข้อมูล

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ ยืนยันว่า ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ยังพบผู้ติดเชื้อ ๓ ราย ยังมีรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ๑๐ ราย กรณีที่มีข่าวว่า เหตุใดการแจ้งข่าวถึงล่าช้า มีการปกปิดข้อมูลหรือไม่ นพ.นรินทร์รัชต์ ชี้แจงว่า เนื่องจากกระบวนการยืนยันผลและสอบสวนโรคต้องใช้เวลา จึงจะสามารถยืนยันผลได้ว่าผู้ป่วยติดเชื้อจริงหรือไม่ และยืนยันว่าไม่มีการปกปิดข้อมูลแต่อย่างใด ซึ่งนายวิเชียรฯ เสริมว่า เรื่องนี้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถโกหก หรือปิดบังได้ เนื่องจากมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมาก 

นพ.ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผอ.โรงพยาบาลมหาราชฯ กล่าวถึงอาการผู้ติดเชื้อ ๓ รายว่า ผู้ป่วย ๒ รายแรก มีอาการดีขึ้น ในส่วนของผู้ป่วยรายที่ ๓ มีอาการปอดอักเสบแทรกซ้อน ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านยาจากกระทรวงสาธารณสุขแล้ว โดยรวมอาการยังคงที่ ไม่ดีขึ้น แต่ก็ไม่ได้แย่ลง

ผู้ว่าฯ บริจาค ๕ แสน

นพ.ชุติเดช เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ผู้ว่าฯ ได้บริจาคเงิน ๕ แสนบาทแก่โรงพยาบาลมหาราชฯ โดยจะนำเงินส่วนนี้จัดตั้งคลินิกไข้หวัด เพื่อคัดกรองคนไข้ ตั้งอยู่ด้านหน้าโรงพยาบาล อย่างไรก็ตามผู้ป่วยที่มีอาการไข้หวัด ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ สามารถมาตรวจได้ เพื่อเป็นคัดกรองเบื้องต้น ไม่ปะปนกับผู้ป่วยใน โดยจะไม่เสียค่าใช้จ่าย อีกทั้งคลินิกนี้จะเปิดให้บริการจนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดจะคลี่คลาย

สำหรับเงินบริจาค ๕๐๐,๐๐๐ บาทนี้ นายวิเชียร จันทรโณทัย เปิดเผยกับ “โคราชคนอีสาน” ว่า “เป็นเงินจากผู้ที่มาทำบุญในพิธีศพคุณพ่อ (นายฐิติ จันทรโณทัย) ตนจึงโดยมอบให้โรงพยาบาลมหาราชฯ ๕๐๐,๐๐๐ บาท, สร้างห้อง OR (OPERATING ROOM ห้องผ่าตัด) ๑๐๐,๐๐๐ บาท, เหล่ากาชาดจังหวัดฯ ๑๐๐,๐๐๐ บาท และโรงพยาบาลสีคิ้ว ๑๐๐,๐๐๐”

ทั้งนี้ ผลจากการดำเนินงานคัดกรองประชาชนจำนวน ๓๒,๒๒๗ ราย (ยอดสะสม ณ วันที่ ๓ มกราคม-๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น.) ซึ่งมี ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อ ๒๒๘ ราย ผู้ป่วยยืนยัน ๓ รายไม่พบเชื้อ ๒๑๕ ราย นอนโรงพยาบาลรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ๑๐ ราย

ติดเชื้อเพิ่มเป็น ๕ ราย

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ แถลงว่า มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๒ ราย รวมเป็น ๕ ราย โดยผู้ป่วยรายที่ ๔ เพศชาย อายุ ๔๒ ปี มีประวัติเดินทางไปดูมวยที่สนามมวยในเขตปริมณฑล จากการสอบสวนโรคมีผู้สัมผัสโรคใกล้ชิด เสี่ยงสูง ๒๖ คน เสี่ยงต่ำ ๙๖ คน ส่วนรายที่ ๕ อายุ ๓๘ ปี มีประวัติเชียร์มวยที่สนามมวยลุมพินี นอกจากนี้ยังพบว่า ไปเชียร์อีกหลายครั้ง จากการสอบสวนมีผู้สัมผัสใกล้ชิด เสี่ยงสูงที่จะติดไวรัสโควิด-๑๙ จำนวน ๗ ราย เสี่ยงต่ำ ๔ ราย ขณะนี้ได้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วติดตามกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายใหม่ ทั้งสองคนเพื่อกักตัวแล้ว

รองผู้ว่าฯ หญิงกักตัว

ส่วนที่มีข่าวว่า นางปิยะฉัตร อินสว่าง รอง ผวจ.นครราชสีมา หลังลงพื้นที่ไปพูดคุยกับนายก อบต.แห่งหนึ่ง ในเขต อ.วังน้ำเขียว ซึ่งเป็นพ่อของนักศึกษาหญิงอายุ ๒๒ ปี ผู้ติดเชื้อรายแรกของโคราช และมีอาการไข้ ไอ จึงกักตัวเองที่บ้านพัก ๑๔ วันเพื่อสังเกตอาการ สำหรับ ผลจากการดำเนินงานคัดกรองประชาชนจำนวน ๓๒,๖๔๙ ราย (ยอดสะสม ณ วันที่ ๓ มกราคม-๒๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น.) ซึ่งมีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อ ๒๔๗ ราย ผู้ป่วยยืนยัน ๕ รายไม่พบเชื้อ ๒๒๙ ราย นอนโรงพยาบาลรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ๑๓ ราย

คำสั่งปิดโคราช

ภายหลังจากมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ผวจ.นครราชสีมา ได้สั่งปิดสถานที่ชั่วคราว อาทิ สนามมวย และโรงเรียนสอนมวย, สนามกีฬาในร่ม โรงยิมเนเซียม หรือในลักษณะอาคาร, สนามม้า, สนามชนไก่ และสนามซ้อมชนไก่, โต๊ะสนุกเกอร์และบิลเลียด และตลาดนัดโค กระบือ, สถานบริการ ตามพ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.๒๕๐๙, สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการตามข้อ ๔ แห่ง คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘, โรงมหรสพ (เช่น โรงภาพยนตร์ โรงละคร), ร้านนวดแผนโบราณ ร้านนวดเพื่อสุขภาพ ร้านนวดเพื่อเสริมความงาม ยกเว้น นวดเพื่อการรักษาในสถานพยาบาล, ฟิตเนส, ร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต ร้านคาราโอเกะ, สวนสนุก หรือตู้เกม และสวนน้ำ

ยังติดเชื้อ ๕ ราย

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าฯ เปิดเผยสถานการณ์การเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่ ๓๒ อำเภอ ตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์บ่งชี้ทางการแพทย์และได้ดำเนินการตรวจหาเชื้อ ๒๖๐ ราย ไม่พบติดเชื้อรายใหม่ รวมมีผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ สะสมในพื้นที่โคราช ๕ ราย และนอนพักสังเกตอาการรอผลตรวจที่ตึกหลวงพ่อคูณ โรงพยาบาลมหาราชฯ ๗ ราย
นพ.สุรัตน์ ส่งวิรุฬห์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชฯ กล่าวถึงอาการผู้ป่วยติดเชื้อทั้ง ๕ ราย ขณะนี้พักรักษาตัวอยู่ที่ห้องความดันลบ ตึกหลวงพ่อคูณ โรงพยาบาลมหาราชฯ โดย ๔ รายแรก อาการดีขึ้นตามลำดับ สามารถหายใจด้วยตนเองและช่วยเหลือตัวเองได้ ส่วนรายที่ ๕ นายเก่ง เซียนมวย ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน อายุ ๓๘ ปี มีปัญหาการหายใจ ขณะนี้ได้ลดปริมาณความเข้มข้นออกซิเจน เนื่องจากปอดทำงานดีขึ้น ส่วนข้อกังวลการเตรียมพื้นที่รองรับผู้ติดเชื้อ เราได้เปิดตึกหลวงพ่อคูณ ซึ่งมี ๔๐ ห้องเตรียมไว้แล้ว แต่สถานการณ์ขณะนี้ไม่น่าเป็นห่วง

ยอดยังเท่าเดิม

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าฯ กล่าวยืนยันมีผู้ติดเชื้ออยู่ที่ ๕ รายเท่าเดิม ซึ่งมีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อ ๒๗๐ ราย ไม่พบเชื้อ ๒๕๖ ราย นอนโรงพยาบาลรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ๙ ราย โดยเป็นผลจากการดำเนินงานคัดกรองประชาชน ๓๒,๗๓๑ ราย

นพ.วิญญู จันทร์เนตร รองนายแพทย์ สสจ. กล่าวว่า มาตรการป้องกันที่เน้นให้ประชาชนปฏิบัติคือ “ล้างมือทั้งวัน กินร้อน ช้อนฉัน ห่างกัน ๑ เมตร” ทั้งนี้หากรู้สึกไม่สบาย ไอ จาม ให้สวมหน้ากากอนามัย เลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาด และพื้นที่ที่มีปรชาชนหนาแน่น รวมถึงเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้า

๒ รายแรก อาการดีขึ้น

นพ.ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชฯ เปิดเผยถึงอาการผู้ติดเชื้อทั้ง ๕ รายว่า สองรายแรกที่เป็นผู้หญิง มีอาการดีขึ้น หากทานยาครบ ๑๔ วัน และตรวจหาเชื้อเพิ่มซ้ำรอบสอง และไม่พบเชื้อ ภายในสัปดาห์หน้าแพทย์ก็จะอนุญาตให้กลับไปพักฟื้นที่บ้าน ส่วนอีก ๓ รายเป็นผู้ชาย ที่อยู่ในกลุ่มผู้ที่ไปดูมวย ขณะนี้อาการยังทรงตัว ต้องใช้ยาเพิ่มระดับออกซิเจน แต่ไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
ด้านนายวิเชียร กล่าวถึงกรณีประชาชนที่เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑลว่า ขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ต้องรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในภูมิลำเนาของตนเอง ทั้งนี้จังหวัดได้มอบหมายให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.ติดตามสอบประวัติผู้ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล ให้ละเอียด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙

ขนส่งกำชับทำฐานข้อมูลลูกค้า

นายจรูญ จงไกรจักร สำนักงานขนส่งจังหวัดฯ กล่าวว่า จากข้อมูลปริมาณประชาชนที่เดินทางโดยรถสารสาธารณะ ยังอยู่ในระดับปกติ ไม่ได้มากขึ้น แต่ทางขนส่งจังหวัดฯ มีการกำชับโดยการทำฐานข้อมูล ซึ่งลูกค้าที่ซื้อตั๋วจะต้องใช้บัตรประชาชน และแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อที่บริษัทจะมีข้อมูลการติดต่อผู้โดยสารในแต่ละเที่ยว หากพบว่ามีผู้ติดเชื้อโดยสารมากับรถเที่ยวใด ก็จะสามารถติดต่อประสานผู้โดยสารที่ร่วมเดินทางได้ ทั้งนี้ ขนส่งจังหวัดยังมีมาตรการ Social Distancing โดยให้ผู้โดยสารนั่งเบาะเว้นเบาะ สำหรับรถทัวร์ที่มีบริการผ้าห่ม จะนำผ้าห่มส่งซัก และฆ่าเชื้อทุกเที่ยวรถ และทุกวัน รวมถึงจะตรวจวัดไข้ผู้โดยสารทุกครั้งทั้งก่อนขึ้น และลงรถ ขณะนี้ได้ประสานงานไปยังทุกบริษัทเพื่อดำเนินการซื้อเครื่องตรวจวัดไข้แล้ว

ติดเชื้อเพิ่มเป็น ๖ ราย

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ รายงานว่า ผลจากการดำเนินงานคัดกรองประชาชน ๓๓,๔๔๘ ราย (ยอดสะสม ณ วันที่ ๓ มกราคม-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.) มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อจำนวน ๓๒๔ ราย ผู้ป่วยยืนยัน ๖ ราย ไม่พบเชื้อ ๓๐๖ ราย นอนโรงพยาบาลรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ๑๒ ราย 

“วันนี้มีผู้ป่วยยืนยัน ๑ ราย เป็นเพศชาย อายุ ๓๘ ปี เป็นพนักงานขนส่งทรัพย์สิน ซึ่งอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง เนื่องจากสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันที่ทำงานธนาคาร เนื่องจากเกี่ยวข้องกับเรื่องการนับเงิน โดยได้กักตัวเป็นกลุ่มไฮท์ลิสต์ จากนั้นทำการตรวจหาเชื้อเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม แล้วนำเข้าสู่ระบบและตรวจพบเชื้อเบื้องต้น และนำเข้าสู่ระบบการรักษาของโรงพยาบาลมหาราชฯ โดยกระทรวงสาธารณสุขแถลงยืนยันว่าเป็นผู้ติดเชื้อ อย่างไรก็ตามเริ่มแรกผู้ป่วยไม่มีอาการ แต่เราตรวจแล็บพบ เนื่องจากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง อาการผู้ป่วยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งนี้ มีประวัติเดินทางไปที่ อ.ปักธงชัย อ.ประทาย และ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น โดยผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ผู้ป่วยเดินทาง สามารถแจ้งผ่านสายด่วน หรือไปยังสถานบริการ โรงพยาบาลใกล้บ้าน สำหรับผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงสูง ๑๕ ราย กลุ่มเสี่ยงต่ำ ๘๖ ราย รวม ๑๐๑ ราย ซึ่งได้ทำการดูแลครบทุกคน รวมถึงต่างจังหวัดด้วย ซึ่งผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่ำ เราได้แจ้งเตือนให้เฝ้าระวังตัวเอง หากมีอาการไข้ภายใน ๑๔ วันให้แจ้งโดยตรง” นพ.สสจ.นครราชสีมา กล่าว

อาการผู้ป่วยทั้ง ๖ ราย

นพ.ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผอ.โรงพยาบาลฯ กล่าวว่า ผู้ป่วยทั้ง ๖ รายยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชฯ เนื่องจากต้องเฝ้าสังเกตอาการให้ครบ ซึ่งมีผู้ป่วยอยู่ในระยะที่มีอาการปอดอักเสบค่อนข้างหนัก ๑ ราย เป็นรายที่อายุ ๓๘ ปี มีประวัติเดินทางไปสนามมวยถึง ๖ ครั้ง ซึ่งต้องใช้ออกซิเจนสูงในการช่วยหายใจ แต่ยังไม่ถึงขั้นวิกฤต โดยช่วงเช้ามีอาการดีขึ้นเล็กน้อย ออกซิเจนในปอดดีขึ้น อาจจะต้องใช้เวลาพอสมควร ผู้ป่วยอีก ๕ ราย รวมทั้งรายล่าสุดในวันนี้ สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดี หายใจในอากาศปกติ ออกซิเจนเกิน ๙๕% แต่ต้องรอนำผลจากคอไปเพาะเชื้ออีกครั้ง จนกว่าผลจะเป็นลบ จึงจะให้กลับบ้านได้ 

โคราชอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ๒๕ จว.

ต่อข้อถามที่ว่า จังหวัดนครราชสีมาเป็น ๑ ใน ๒๕ จังหวัดเสี่ยง ปัจจัยอะไรที่ทำให้โคราชเข้าข่ายนี้ นพ.ชุติเดช กล่าวว่า เนื่องจากโคราชเป็นเมืองใหญ่ ประชากรค่อนข้างมาก กลุ่มที่ออกมา เช่น ผีน้อย ซึ่งโคราชอยู่ในอันดับต้น ที่จะมีการเดินทางกลับ ต่อมา กลุ่มสนามมวยก็ยังมีโคราช และกลุ่มที่จะย้ายออกมาจากกรุงเทพฯ คาดว่าจะมีคนโคราชเช่นกัน และเคสที่เราส่งตรวจมีอยู่ตลอด จึงถูกจัดอยู่ในพื้นที่กลุ่มเสี่ยง และคาดว่าจะมีกลุ่มผู้ป่วยเพิ่มมาขึ้น หากเป็นไปตามที่คาด โคราชจะติดเป็นอันดับต้นของประเทศ 

นพ.นรินทร์รัชต์ กล่าวเสริมว่า หากเราบริหารจัดการที่ดี ดำเนินการตามมาตรการของจังหวัด ซึ่งอยู่ที่ความร่วมมือและความเข้าใจ ก็จะทำให้สถานการณ์ไม่รุนแรง เพราะกรณีผู้ป่วยที่ติดเชื้อไม่ได้เกิดจากเรา อย่างรายแรก ติดเชื้อที่กรุงเทพฯ รายที่สองเดินทางมาจากปอยเปต สามรายที่เหลือมาจากสนามมวย และรายสุดท้ายเกิดจากการสัมผัสผู้ป่วย และเราตรวจได้เร็ว ก็จะทำให้การแพร่เกิดได้ช้า

สร้างความเข้าใจร่วมกัน

นายวิเชียร จันทรโณทัย กล่าวว่า เราต้องสร้างความร่วมมือ และความเข้าใจกับประชาชนให้มาก โดยเฉพาะการใส่หน้ากากอนามัยสามารถช่วยได้มาก แต่ประชาชนหลายส่วนยังไม่ยอมใส่ จึงต้องการให้ช่วยกันรณรงค์ คนโคราชต้องมีหน้ากากให้ครบทุกคน และได้สั่งการไปยังทุกอำเภอว่าต้องมีแจก และคาดว่า ๑-๒ วันนี้ต้องมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น เพราะคนสัมผัสโรคทั้ง สามแยกปักธงชัย สนามชนไก่ โนนไทย มวยตู้ที่กุดจิก น่าจะยังมีอยู่ และดำเนินการตรวจและรอผล ซึ่งคาดว่ามีเพิ่มแน่นอน แต่หากเราควบคุมได้ ยอดอาจจะเพิ่มขึ้น และหลังจากนั้นจะคงที่

ตั้ง รพ.เทพรัตน์เฉพาะกิจ

ต่อข้อซักถามเกี่ยวกับเตรียมรองรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล นพ.ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ กล่าวว่า ขณะนี้ใช้ตึกหลวงพ่อคูณ เป็นตึกแยกโรคโควิด-๑๙ หากยังไม่ระบาดหนัก จะใช้พื้นที่ชั้น ๔ มี ๑๑ ห้อง รับเคสหนักได้ หากไม่เพียงพอจะไปอีกชั้น มีรองรับ ๒๓ ห้อง แต่อย่างไรก็ตาม มีการวางแผนแล้ว โดยพูดคุยกับโรงพยาบาลเทพรัตน์ และโรงพยาบาล มทส.ว่า เราจะมีระบบรับและส่งต่อ โดยโรงพยาบาลมหาราชฯ จะรับผผิดชอบเคสที่มีการหนัก เช่น ปอดอักเสบ แต่เคสเฝ้าระวัง จะให้รักษาที่โรงพยาบาลเทพรัตน์ ซึ่งเตรียมไว้ ๒๔ ห้อง แม้โรงพยาบาลมหาราชฯ จะมี ๒๓ เตียง แต่เราจะใช้เครือข่ายโรงพยาบาลรอบๆ เพื่อดูเคสที่ไม่รุนแรง ซึ่งหากเกิดการระบาดหนัก อาจจะต้องใช้โรงพยาบาลเทพรัตน์เป็นโรงพยาบาลเฉพาะกิจ มีประมาณ ๒๐๐ เตียง ส่วนโรงพยาบาลมหาราชฯ จะเป็นโรงพยาบาลสนับสนุน

โรงแรมเสนอตัวเพิ่ม

นายวิเชียร จันทรโณทัย กล่าวเสริมในช่วงท้ายว่า ขณะนี้มีโรงแรม The Bloom By Tvpool Khao Yai เสนอว่า หากมีความจำเป็นต้องใช้สถานที่ สามารถทำเป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาเช่นกัน อีกทั้งโรงแรมยังอยู่ห่างจากพื้นที่อื่นๆ ต้องขอบคุณหลายแห่งที่เสนอเข้ามา ซึ่ง นพ.นรินทร์รัชต์ จะส่งทีมไปสำรวจความพร้อมพื้นฐานของสถานที่อีกครั้ง

ภายหลังการแถลงข่าว จังหวัดนครราชสีมา ออกมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา (ฉบับที่ ๒) ว่า ๑.ให้ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกคน ๒.ประชาชนผู้ติดต่อราชการต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้ง และ ๓.ให้งดหรือเลื่อนการจัดงานประเพณีสงกรานต์ หรืองานที่มีลักษณะที่เป็นการชุมนุมชน (ยกเว้นมีความจําเป็นอย่างยิ่ง และปฏิบัติด้านสาธารณสุขครบถ้วน) ของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนออกไปก่อน โดยมีผลบังคับใช้ทันที

ประกาศพื้นที่เสี่ยง

ทั้งนี้ มีการแจ้งเตือนให้ผู้ที่มีประวัติเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง ๑.วันที่ ๕ มีนาคม เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น. สนามมวยราชดำเนิน กรุงเทพฯ ๒.วันที่ ๖ มีนาคม เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น. สนามมวยลุมพินี ๓.วันที่ ๗ มีนาคม เวลา ๑๑.๐๐-๒๐.๐๐ น. สนามชนไก่ อ.โนนไทย ๔.วันที่ ๘ มีนาคม เวลา ๑๒.๐๐-๒๐.๐๐ น. มวยตู้ ต.กุดจิก อ.สูงเนิน และ ๕.วันที่ ๘ มีนาคม เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น. สนามมวย อตก.๒ ถือว่าเป็นผู้เสี่ยงติดเชื้อ ขอให้ไปพบแพทย์ พร้อมแจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ รพ.ใกล้บ้าน

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๖๒๑ วันพุธที่ ๒๕ - วันอังคารที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

 

617 898