22ndJanuary

22ndJanuary

22ndJanuary

 

March 27,2020

‘สมชัย’ประกาศสละ‘รร.ปัญจดารา’ เป็นโรงพยาบาลสนามสู้โควิด-๑๙ ‘ศรีพัฒนา-โบนันซ่า-เดอะบลูม’เอาด้วย

“สมชัย ฉัตรพัฒนศิริชัย” เสนอใช้โรงแรมปัญจดารา เป็น โรงพยาบาลสนาม ลั่น ๒ วันก็เสร็จ เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ พร้อมเปิดให้หมอ-บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ต้องการกักตัวเอง ๑๔ วัน เข้าพัก ด้าน “หมอแหยง” ชี้เหมาะสม สามารถทำได้ทันที

สืบเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙ (COVID-19) แพร่ระบาดในประเทศจีน จากนั้นแพร่กระจายไปในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันมีการแพร่ระบาดไปในหลายจังหวัด ปัจจุบันเริ่มมีหลายโรงพยาบาลที่จำนวนเตียงไม่เพียงพอในการรองรับผู้ป่วย ซึ่งในจังหวัดนครราชสีมาทางศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ (COVID-19) จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน ได้แถลงพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ แล้วจำนวน ๖ รายนั้น (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓) 

ในขณะที่ นายสมชัย ฉัตรพัฒนศิริ เจ้าของโรงเเรมปัญจดารา โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ว่า “ประเทศจีน..สร้างโรงพยาบาลสนามขนาด ๑,๐๐๐ เตียงภายใน ๑๐ วัน โคราชบ้านเรา สามารถมีโรงพยาบาลสนามภายใน ๒ วัน โดยเราจะเปลี่ยนแปลงสถานที่ของเราให้เป็นโรงพยาบาลสนามขนาด ๕๐๐ เตียง จนกว่าภารกิจ “โควิด ๒๐๑๙” จะแล้วเสร็จ ถ้าหากทางราชการต้องการและมาหารือร่วมกัน” โดยมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นและชื่นชมอย่างมาก ซึ่งทางผู้ว่าฯ และนายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา ต่างรับทราบในเรื่องนี้ และพร้อมจะเข้าตรวจสอบเพื่อเตรียมพร้อมในการดำเนินการ

โดยเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประกาศในงานแถลงข่าวสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสฯ ว่า ขณะนี้มีผู้ที่ยินดีสละโรงแรมเพื่อใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-๑๙ จำนวน ๓ แห่ง คือ โรงแรมปัญจดารา ของนายสมชัย ฉัตรพัฒนศิริ, โรงแรมศรีพัฒนา โคราช ซึ่งมีนายรัฐประทีป กีรติอุไร เป็นผู้บริหาร และล่าสุด นายไพวงษ์ เตชะณรงค์ เจ้าของอาณาจักรโบนันซ่า เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง ที่มีความจำนงสละโรงแรมเพื่อเป็นโรงพยาบาลสนามเช่นกัน (โดยต่อมานายวิเชียรประกาศว่ามีโรงแรมเดอะบลูม บายทีวีพูล เขาใหญ่ ก็มีความประสงค์จะร่วมด้วยเช่นกัน)

ต่อมาในวันเดียวกัน เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่โรงแรมปัญจดารา นพ.สำเริง แหยงกระโทก (หมอแหยง) ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา นพ.จิรศักดิ์ วิจักขณาลัญฉ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา นพ.กิตติ์พงศ์ สัญชาตวิรุฬห์ ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา (สคร.๙ นม.) นพ.                 สุรัตน์ ส่งวิรุฬห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และนายสมชัย ฉัตรพัฒนศิริ ร่วมแถลงข่าวการใช้ประโยชน์จากโรงแรมปัญจดารา เพื่อเป็นโรงพยาบาลสนาม แก้ปัญหาในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)

นพ.สำเริง แหยงกระโทก กล่าวว่า เนื่องจากนายสมชัย ฉัตรพัฒนศิริชัย ยินดีให้ใช้โรงแรมเพื่อเป็นโรงพยาบาลสนามรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ ในประเทศไทย ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นการให้ใช้โรงแรมจะเป็นประโยชน์มาก โดยที่กรุงเทพฯ มีหลายแห่งที่ประกาศตัวสละแล้ว แต่ต่างจังหวัดยังไม่มี เพราะฉะนั้นนายสมชัยถือเป็นรายแรกที่แสดงความจำนงอย่างชัดเจน ซึ่งมีการประชุมพูดคุยกันว่ารูปแบบจะเป็นอย่างไร ต้องขอบคุณแทนประชาชน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข นายสมชัยเป็นนักธุรกิจ แต่มีจิตสาธารณะที่ได้ช่วยประชาชน ซึ่งทางราชการต้องการการมีส่วนร่วม เพื่อช่วยกันผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ นอกจากได้ช่วยคนโคราชแล้ว ยังเป็นตัวอย่างที่ดีด้วย และเราต้องการให้มีแบบนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆ

“ทีมของสาธารสุขจังหวัดนครราชสีมา นับเป็นอีกหน่วยงานที่มีความเข้มแข็ง มีความตั้งใจ ซึ่งมีการประสานพูดคุยกันส่วนหนึ่งแล้ว จึงขอให้กำลังใจทีมงาน และจากการพูดคุยกับทีมที่มีความรับผิดชอบโดยตรง โรงแรมแห่งนี้ได้ใช้ประโยชน์ถึง ๓ ข้อ  ได้แก่ ข้อ ๑.สวัสดิการเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน เนื่องจากบุคลากรทำงานหนัก กลับบ้านค่ำ และอาจนำไวรัสไปติดคนในครอบครัวได้ หากได้ที่พักใกล้โรงพยาบาล ก็จะมีความสบายใจ และทำงานได้เต็มที่ ซึ่งส่วนนี้สามารถทำได้ทันทีเพื่อเป็นสวัสดิการที่มอบให้บุคลากรสาธารณสุขมาพัก ๒.มีภาคประชาชนที่ต้องการกักตัวเอง แต่ไม่สามารถกลับบ้านได้เพราะมีครอบครัว ซึ่งมีการพูดคุยกับโรงแรมถึงความเป็นไปได้ในการกักตัวผู้ป่วย หรือผู้ที่เข้าข่ายสงสัยติดเชื้อ ดังนั้น ผู้ที่มีความเสี่ยงและไม่สบายใจที่จะกลับไปพักที่บ้าน ก็สามารถมาพักได้ แต่อาจจะมีทุนทรัพย์ส่วนหนึ่งที่ต้องบริจาคใหโรงแรม ซึ่งนายสมชัยจะนำเงินส่วนนี้บริจาคต่อไปยังหน่วยงานสาธารณสุข เพื่อใช้เป็นทุนดำเนินงานต่อไป และ ๓.เพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และรองรับหากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ในประเทศไทยเข้าสู่เฟส ๓ โรงแรมจึงยินดีให้ใช้สถานที่ เปรียบเป็นโรงพยาบาลสนาม ซึ่งมีห้อง สถานที่บริการอย่างดี เมื่อคณะแพทย์พูดคุยกัน พบว่า โรงพยาบาลมหาราชฯ โรงพยาบาลเทพรัตน์ รวมถึงโรงพยาบาล มทส. มีเตียงรองรับผู้ป่วยจำนวนหนึ่ง หากจำเป็นต้องดูแลอย่างเข้มข้นในช่วงแรก ก็ต้องการให้ผู้ป่วยที่มีผลเป็นบวกอยู่โรงพยาบาลไปก่อน แต่ที่จะทำให้เกิดประโยชน์คือ ประชาชนผู้ที่เข้าข่าย หรือสงสัยว่ามีอาการ หรืออยู่ระหว่างรอผล ก็สามารถมานอนพักที่โรงแรมได้ เพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาล” นพ.สำเริง กล่าว

นพ.สำเริง กล่าวอีกว่า จากการเดินสำรวจพื้นที่ต่างๆ ในโรงแรม นับว่ามีความพร้อมในด้านสถานที่ ซึ่งเป็นที่ตั้งอิสระ มีแดดส่องถึงทุกแห่ง มีระบบบำบัดน้ำที่สามารถกำจัดเชื้อได้ ห้องสะอาดปลอดภัย ซึ่งค่อนข้างครบ เหลืออย่างเดียวคือ การจัดระบบบริหารจัดการ หากทีมของจังหวัดและนายสมชัยมีความพร้อม การจัดระบบก็สามารถเริ่มได้ทันที เพื่อเป็นตัวอย่างของการร่วมมือกันทำงาน

ทางด้านนายสมชัย ฉัตรพัฒนศิริ กล่าวว่า เชื่อมั่นว่า โรงแรมเรามีมาตรฐานในระดับที่ประชาชนสามารถมาพักได้ ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่สนับสนุนเป็นประจำอยู่แล้ว จากแนวคิดที่คิดว่า เราน่าจะทำการกุศลครั้งใหญ่ โดยมองระบบการดูแลในสถานการณ์โควิด-๑๙ ของประเทศจีนมาตลอด และหลังๆ ค่อนข้างตกใจ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดไปทั่วโลก ดังนั้นวิธีการที่จะทำให้สำเร็จแบบอู่ฮั่นได้คือ เราต้องมีความพร้อมจากหลายๆ ส่วน ซึ่งหากภาคเอกชนยื่นมือเข้ามาร่วม โดยเสียสละโรงแรมให้กับทางราชการ มีการพูดคุยว่า จะทำได้กี่วัน ซึ่งเรามองว่า ๒ วันก็เสร็จ และได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว แต่ยังไม่ได้เรียนไปทางผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ให้ทราบ และไม่คิดว่าจะได้รับกระแสตอบรับจากทางโซเชียลดีขนาดนี้ ก็เป็นความภูมิใจและคิดว่ามาถูกทาง วันต่อมาช่วงบ่ายมีโอกาสได้พบกับตัวแทนสาธารณสุขจังหวัดฯ พูดคุยกันถึงแนวทาง รวมถึงทำ MOU ร่วมกัน โดยเราพร้อมที่จะยกให้ตั้งแต่วันนั้นเลย แต่เนื่องจากวันนั้นยังไม่สามารถคุยในรายละเอียดได้ มีเพียงการพูดคุยกันพอสังเขปว่า ยกให้ทั้งหมด ส่วนคนไข้อยู่ที่การพิจารณาของบุคลากรทางการแพทย์ โดย ๗-๘ วันก่อนมีคนมาขอพักที่โรงแรม แต่เราไม่รับ เมื่อมีข่าวออกไป มีคนมาขอกักตัวเราก็ยังไม่ให้ เพราะเรายังไม่มีความรู้ แต่สิ่งที่ภูมิใจในวันนี้คือ เราได้ร่วมด้วยช่วยกันอย่างเป็นรูปธรรม

“มีเงินอย่างเดียว หรือคอยสั่งอย่างเดียวไม่ได้ เราต้องร่วมมือกัน โอกาสของการเกิดวิกฤตยากมาก เมื่อมี เราก็จะขอมอบโรงแรมนี้ให้เป็นของราชการ ช่วงแรกเราคำนวณไว้ประมาณ ๒ เดือน แต่หากจะล่วงเลยไป ๔-๕ เดือน ก็ไม่มีปัญหาอะไร เพราะโรงแรมเป็นทรัพย์สิน ไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปไหนได้ เกิดไฟไหม้ทีเดียวเสียหายมากกว่า และการช่วยเหลือถือว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ต้องขอบคุณสื่อมวลชนที่ให้ความสนใจ แต่ช่วงแรกผมยังให้ข้อมูลอะไรมากไม่ได้ เนื่องจากยังไม่ได้พูดคุยกับทางราชการ มาถึงวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่พูดคุยกัน มีข้อสงสัยอะไรก็สามารถชี้แจงได้” นายสมชัย กล่าว 

นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา กล่าวว่า ต้องขอบคุณนายสมชัย ที่มีจิตสาธารณะ โดยการเอื้ออำนวยให้ใช้โรงแรมเพื่อเป็นโรงพยาบาลสนามในช่วงที่มีภาวะไวรัสโควิด-๑๙ สำหรับการเตรียมพร้อมของจังหวัดนครราชสีมานั้น พยายามที่จะผลักดันให้โรงพยาบาลเทพรัตน์เป็นโรงพยาบาลรักษาโควิด โดยเชื่อว่า ในอนาคตจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งโรงพยาบาลเทพรัตน์จะเป็นส่วนกลางในการสนับสนุนแพทย์ และทีมงานจากสาธารณสุขมาร่วมกัน แต่หากมีอาการหนัก จะให้มารักษาที่โรงพยาบาลมหาราชฯ ขณะเดียวกันหากมีผู้ป่วยมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะเคสเฝ้าระวัง สงสัย ก็ต้องมีการเตรียมพร้อม เพราะบางคนอาจจะต้องรอผลการตรวจ และนอนค้าง ก็อาจจะกินพื้นที่ในการรักษาพยาบาล นอกจากนี้บุคคลที่อยู่ระหว่างเก็บตัวอย่าง แต่ยังไม่พบเชื้อ และจำเป็นต้องพิสูจน์ซ้ำ ก็จะเป็นทางเลือกให้ได้พักในสถานที่ที่เราเตรียมไว้รองรับ โดยโรงแรมปัญจดาราก็เป็นสถานที่ที่เหมาะสม เพราะหากผู้ป่วยติดเชื้อ และกลับไปบ้าน หรือไปพื้นที่แออัดก็อาจทำให้แพร่เชื้อใส่ผู้อื่นได้

“หากในกรณีที่มีผู้ป่วยมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งโรงพยาบาลเทพรัตน์มีรองรับ ๒๔๐ เตียง และโรงพยาบาล มทส. ๑๐๐-๒๐๐ เตียง แต่หากเพิ่มขึ้นก็ต้องปรับเปลี่ยนสถานที่ โรงแรมให้รับเคสติดเชื้อที่ไม่มีอาการรุนแรง ซึ่งเป็นมาตรการเบื้องต้นที่พูดคุยกัน แต่เรื่องการจัดการก็ต้องเข้าระบบ ทั้งเรื่องการระมัดระวัง การป้องกันการติดเชื้อต่างๆ ให้เข้ามาตรฐาน ซึ่งทีมงานสาธารณสุขจะต้องคุยรายละเอียดกันอีกครั้ง” สสจ.นครราชสีมา กล่าว

นพ.จิรศักดิ์ วิจักขณาลัญฉ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา กล่าวว่า การทำงานของโรงพยาบาลเทพรัตน์ ขณะนี้ทำงานกันอย่างเต็มที่ เนื่องจากโครงสร้างของโรงพยาบาลไม่ได้เตรียมไว้สำหรับคนไข้กลุ่มนี้อย่างเพียงพอ ซึ่งก็ถือว่าทำงานแข่งกับเวลา เราพยายามปรับโครงสร้างเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจจะมาข้างหน้า และต่อไปก็จะเป็นการทำงานร่วมกันของแพทย์ พยาบาลทั้งจังหวัดนครราชสีมา โดยใช้โรงพยาบาลเทพรัตน์ในการดูแลผู้ป่วยโควิด-๑๙ และหวังว่าจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความปลอดภัยของชาวโคราช

นพ.สุรัตน์ ส่งวิรุฬห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชฯ กล่าวว่า โรงพยาบาลมีบุคลากรที่มีศักยภาพ รวมถึงมีสถานที่ให้การดูแลผู้ป่วย โดยเป็นอีกหนึ่งโรงพยาบาลที่จะร่วมกับเครือข่ายอื่นๆ ในจังหวัด เพื่อดูแลรักษาประชาชนในสถานการณ์โควิด-๑๙ อย่างเต็มที่

นพ.กิตติ์พงศ์ สัญชาตวิรุฬห์ ผู้อำนวยการ สคร.๙ นครราชสีมา กล่าวว่า เราจะดำเนินการเรื่องการปฏิบัติการควบคุมโรค ในเรื่องการควบคุมมาตรฐานในการบริหารจัดการเพื่อไม่ให้มีการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-๑๙ โดยได้พูดคุยกับทีมงาน คณะแพทย์ รวมทั้งเจ้าของโรงแรม โดยแนวคิดที่เราจะรับผู้เฝ้าระวัง สังเกตการณ์ เพื่อรอผลแล็บ หรือผู้ที่สัมผัสความเสี่ยงสูง ซึ่งต้องการให้มั่นใจว่า สิ่งที่เราทำนั้นอยู่ในมาตรฐานของการป้องกันควบคุมโรคที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และขอให้มั่นใจในมาตรการต่างๆ ทั้งเรื่องผู้ที่เข้ามาพัก การจัดการอนามัย สิ่งแวดล้อมต่างๆ การคัดกรองอยู่ภายใต้มาตรฐานที่สูงสุดของกระทรวงสาธารณสุขแน่นอน

ทั้งนี้ สำหรับประชาชนที่ต้องการกักตัวเองที่โรงแรมปัญจดารา มีค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าห้องพัก ค่าอาหาร ๓ มื้อ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ต้องชำระเงินวันละ ๙๐๐ บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่โรงแรมได้รับ จะนำไปมอบให้โรงพยาบาลต่างๆ เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยต่อไป

อนึ่ง นายสมชัย ฉัตรพัฒนศิริ เป็นอดีต ส.ส.นครราชสีมา พรรคชาติพัฒนา และอดีตประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ, นายกสมาคมมิตรภาพไทย-จีน, ประธานชมรมไทย–เสฉวน สาขานครราชสีมา เป็นผู้ก่อตั้งสถาบันสมานฉันท์บ้านรื่นจิต และเจ้าของโรงแรมปัญจดารา รวมทั้งโรงภาพยนตร์ไฟว์สตาร์มัลติเพล็กซ์

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๖๒๑ วันพุธที่ ๒๕ - วันอังคารที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

 

 

 


596 911