19thJanuary

19thJanuary

19thJanuary

 

April 04,2020

ติดตามหนีกักกัน โคราชรายงานตัวครบแล้ว???

ภายหลังจากที่มีประกาศให้คนไทย 152 คน ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศในวันที่ 3 เมษายน 2563 ให้รายการในพื้นที่ที่กำหนด โดยต่างจังหวัด ให้รายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดนั้นๆ ภายในเวลา 18.00 น. ของวันที่ 4 เมษายน 2563

ด้านจังหวัดนครราชสีมา พบข้อมูลมีผู้เดินทางในวันดังกล่าวจำนวน 4 ราย

1. เพศชาย อายุ 45 ปี ภูมิลำเนา ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา รายงานตัวแล้ว ดำเนินการที่สนามบินสุวรรณภูมิ
2. เพศหญิง อายุ 18 ปี ภูมิลำเนา ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา รายงานตัวแล้ว
3. เพศหญิง อายุ 32 ปี ภูมิลำเนา ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา กำลังรอการรายงานตัว
4. เพศหญิง อายุ 39 ปี ภูมิลำเนา ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน กำลังรอการรายงานตัว

ข้อมูลเบื้องต้น เวลาประมาณ 18.40 น. วันที่ 4 เมษายน คาดว่า ผู้ที่เดินทางสองรายสุดท้ายเข้ารับรายงานตัวแล้ว เนื่องจากอาจจะเกรงบทลงโทษตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน

ทั้งนี้ หากไม่ปฏิบัติตาม ถือว่าขัดคำสั่งตามพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เเละยังผิดตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 อีกด้วย

หากมีข้อมูลเพิ่มเติม จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง


608 884