21stJanuary

21stJanuary

21stJanuary

 

April 05,2020

152 คนไทยหนีกักตัว รายงานตัวครบแล้ว โคราชพบ 5 ราย

หลังจากที่มีประกาศให้คนไทย 152 คน ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศในวันที่ 3 เมษายน 2563 และหนีการกักตัวที่สนามบินสุวรรณภูมินั้น ให้รายงานตัวในพื้นที่ที่กำหนด โดยต่างจังหวัด ให้รายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดนั้นๆ  ภายในเวลา 18.00 น. ของวันที่ 4 เมษายน 2563

ซึ่งบทลงโทษสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม ถือว่าขัดคำสั่งตามพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มีโทษจำคุกสูงสุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เเละยังผิดตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558

ล่าสุด ช่วงค่ำวันที่ 4 เมษายน 2563 แหล่งข่าวจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งว่า กลุ่มคนไทย 152 คนที่หลบหนีการกักตัวที่สุวรรณภูมิ และกระจายตัวไปตามจังหวัดต่างๆ เข้ารายงานตัวครบเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งคนไทยที่รายงานตัวก่อนหน้านี้ 6 ราย รวมทั้งสิ้น 158 ราย ซึ่งทั้งหมดได้ดำเนินการกักตัวตามมาตรฐานป้องกันโรคระบาดโควิด-19 เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ สำหรับจังหวัดนครราชสีมาที่ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า มีผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศในวันที่ 3 เมษายน 2563 จำนวน 3คน (อ้างอิงจากข้อมูลรายชื่อผู้โดยสารที่ปล่อยมาทางโซเชี่ยล) ล่าสุด พบว่า มีผู้เดินทางทั้งสิ้น 5 ราย ซึ่งได้รับการเปิดเผยว่า เป็นข้อมูลที่ทางจังหวัดได้รับแจ้งมาจาก ตม. อีกครั้งหนึ่ง โดยทั้ง 5 ราย กักตัวอยู่ที่กรุงเทพฯ 1 ราย (ภูมิลำเนา อ.ชุมพวง), รพ.โนนสูง 3 ราย และ รพ.มทส. 1 ราย

ข้อมูลมีผู้เดินทางในวันดังกล่าวจำนวน 5 ราย

1.ชาย อายุ 45 ปี ภูมิลำเนา ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา

2.หญิง อายุ 18 ปี ภูมิลำเนา ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา

3.หญิง อายุ 32 ปี ภูมิลำเนา ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา

4.หญิง อายุ 39 ปี ภูมิลำเนา ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน 

5. หญิง ยังไม่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลอายุ และภูมิลำเนา

ทั้งนี้ผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศวันที่ 3 เมษายน 2563 ยังไม่มีรายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ดังนั้น ต้องไม่สรุปว่าบุคคลเหล่านี้คือผู้ติดเชื้อ เนื่องจากเป็นมาตรการกักตัว 14 วัน


619 914