22ndJanuary

22ndJanuary

22ndJanuary

 

April 07,2020

ตรวจสอบสิทธิ์ 10 อาชีพที่ไม่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท

วันที่ 8 เม.ย.63 นี้แล้ว ที่ผู้ลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com จะเริ่มทยอยได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท  หลายๆ คนคงกำลังลุ้นว่า ตนเองมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ที่จะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทหรือไม่ หลังจากเปิดลงทะเบียน ก็พบปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเว็บล่มในวันแรก จนถึงการกรอกผิดกรอกถูก รวมถึงหลายคนที่กังวลว่า การกรอกข้อมูลผิด จะต้องถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย โดยกระทรวงการคลังได้เปิดให้ยกเลิก-แก้ไขในเวลาต่อมานั้น

ล่าสุดได้มีการอัพเดท 10 กลุ่มคนผู้ไม่ได้รับสิทธิ์เยียวยา  ซึ่งเรามาเริ่มดูจาก ผู้ที่ได้รับสิทธิ์กันก่อนว่าต้องมี คุณสมบัติอะไรกันบ้าง ซึ่งเราได้รวบรวมสาระสำคัญจาก www.เราไม่ทิ้งกัน.com ไว้ดังนี้

มาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบ หรือผู้ได้รับผลกระทบอื่นๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

1.สาระสำคัญของมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ได้รับผลกระทบอื่น ๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) (มาตรการฯ)

  1.  ช่วงระยะเวลาดำเนินมาตรการฯ คือ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
  2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการชดเชยรายได้ตามมาตรการฯ

 (1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย

 (2) เป็นผู้มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน

(3) เป็นแรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม

(4) ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ หรือผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

(5) เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

(6) มีบัญชีเงินฝากในสถาบันการเงินใดก็ได้ หรือมีบัญชี PROMPTPAY ที่ลงทะเบียนด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

(7) ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการฯ ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

  1. รัฐจะสนับสนุนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ต่อเดือน แก่ผู้มีสิทธิได้รับการชดเชยรายได้ตามข้อ 1.2 แต่ละราย (หนึ่งหมายเลขประจำตัวประชาชนต่อหนึ่งสิทธิ) โดยผู้มีสิทธิจะได้รับการชดเชยรายได้ตามมาตรการฯ ในเดือนเมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนเป็นต้นไป
  2. ผู้ที่ได้รับสิทธิจะได้รับเงินผ่านบัญชีเงินฝากในสถาบันการเงินที่ได้ระบุไว้ในการลงทะเบียน หรือบัญชี PROMPTPAY ที่ลงทะเบียนด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

สรุปสั้นๆ  “คนที่ผ่านเกณฑ์” คือ คนที่ประกอบอาชีพอิสระ ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม และ ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 

10 กลุ่มคนที่ไม่ได้รับเงินเยียวยา ประกอบด้วย

1.อายุต่ำกว่า 18 ปี 

2.เป็นผู้ว่างงาน 

3.ข้าราชการ 

4.พนักงานรัฐ 

5.ผู้รับบำนาญ 

6.นักเรียน นักศึกษา 

7.เกษตรกร 

8.ผู้ค้าออนไลน์ 

9.รับจ้างก่อสร้าง 

10.โปรแกรมเมอร์

สำหรับกลุ่มเกษตรกรที่ตัดออกนั้น ยืนยันว่า ไม่ได้ทอดทิ้ง โดยรัฐบาลจะมีมาตรการออกมาดูแลอีกรอบ ซึ่งเป็นมาตรการดูแลผลกระทบโควิด-29 ระยะที่ 3 ที่จะเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 7 เม.ย.นี้

หากผู้ใดมีคุณสมบัติ ตามมาตรการดังกล่าว ก็ไปใช้สิทธิ์ลงทะเบียนกันได้ แต่ขอให้อ่านข้อตกลงยินยอมก่อน ซึ่ง สาระสำคัญๆ หลักจะเป็นการให้ผู้จัดทำระบบ หรือก็คือกระทรวงการคลัง เก็บรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งหากใครอยากทราบรายละเอียด สามารถไปตรวจสอบกันได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

 


625 914