22ndJanuary

22ndJanuary

22ndJanuary

 

April 11,2020

สรุปข้อมูลผู้ติดเชื้อ ๑๘ รายในโคราช หายป่วยแล้ว ๕ ราย


จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ส่งผลให้ในจังหวัดนครราชสีมา พบผู้ติดเชื้อ ๑๘ ราย (โดยทางศูนย์ฯ เริ่มมีการแถลงข่าวตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นมา) ประกอบด้วย

• รายที่ ๑ หญิง อายุ ๒๒ ปี เป็นนักศึกษา มีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอวังน้ำเขียว

• รายที่ ๒ หญิง อายุ ๓๐ ปี เดินทางมาจากปอยเปต (กัมพูชา)

• รายที่ ๓ ชาย อายุ ๕๗ ปี เป็นนักการเมืองท้องถิ่น อยู่ที่อำเภอพิมาย

• รายที่ ๔ ชายอายุ ๔๒ ปี มีประวัติเดินทางไปเชียร์มวยเขตปริมณฑล

• รายที่ ๕ อายุ ๓๘ ปี มีประวัติเชียร์มวยที่สนามมวยลุมพินี

• รายที่ ๖ ชาย อายุ ๓๘ ปี เป็นพนักงานขนส่งทรัพย์สินที่ธนาคารแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา

• รายที่ ๗ หญิง อายุ ๔๗ ปี ภูมิลำเนา ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย เป็นพนักงานในผับแห่งหนึ่งที่กรุงเทพฯ

• รายที่ ๘ เป็นลูกของผู้ติดเชื้อรายที่ ๗ (อ.โชคชัย) อายุ ๓๐ ปี

• รายที่ ๙ เกี่ยวข้องกับรายที่ ๗ เช่นกัน ซึ่งเป็นหลาน อายุ ๑ ขวบ ๒ เดือน

• รายที่ ๑๐ เด็กอายุ ๙ ปี เดินทางตามมารดา (มารดาทำงานและรักษาตัวในกรุงเทพฯ) ไปที่ อ.สัตหีบ (จ.ชลบุรี) จ.ระยอง และเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิ

• รายที่ ๑๑ ชาย อายุ ๓๖ ปี มีประวัติเดินทาง วันที่ ๖-๗ มีนาคม สนามมวยลุมพินี และวันที่ ๑๑ มีนาคม สนามมวยราชดำเนิน

• รายที่ ๑๒ หญิง อายุ ๒๕ ปี ภูมิลำเนาอยู่ในตัวเมืองนครราชสีมา

• รายที่ ๑๓ หญิง อายุ ๒๓ ปี เป็นกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและเป็นเพื่อนกับรายที่ ๑๒ (เดินทางกลับจากปอยเปต)

• รายที่ ๑๔ เพศหญิง อายุ ๖๖ ปี มีความสัมพันธ์กับผู้ป่วยรายที่ ๗, ๘ และ ๙

• รายที่ ๑๕ หญิง อายุ ๔๒ ปี ทำงานนวดสปาที่ประเทศนิวซีแลนด์ กลับมาจังหวัดนครราชสีมาปลายเดือนกุมภาพันธ์ ก่อนได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนชาวเนเธอร์แลนด์ว่า ติดเชื้อโควิด-๑๙

• รายที่ ๑๖ เป็นหญิง อายุ ๓๗ ปี ชาวตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน ทำงานที่เรือสำราญ รัฐไมอามี สหรัฐอเมริกา โดยเดินทางถึงไทยวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ไปพักอยู่กับพี่สาวที่จังหวัดสมุทรปราการ แล้วเดินทางมาที่โคราช โดยรถทัวร์ ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ กลับบ้านที่ตำบลมะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน พักอยู่กับครอบครัว

• รายที่ ๑๗ เพศหญิง อายุ ๕๑ ปี ทำงานที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ กลับถึงประเทศไทยวันที่ ๒๔ มีนาคม และเดินทางมาที่โคราชถึงเวลา ๒๑.๐๐ น. โดยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมเพื่อนอีก ๖ คน รวม ๗ คน พักที่บ้านพักตากอากาศ อ.ปากช่อง

• รายที่ ๑๘ เพศหญิง อายุ ๔๑ ปี เป็นเพื่อนที่พารายที่ ๑๗ มาตรวจ เดินทางกลับจากกรุงลอนดอนพร้อมกัน


ทั้งนี้ ในจำนวนผู้ติดเชื้อทั้ง ๑๘ ราย ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๓ ศูนย์โควิดโคราชแถลงหายป่วยแล้ว ๕ ราย ได้แก่

๑.รายที่ ๔ หายป่วยเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๓
๒.รายที่ ๓ หายป่วยเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓
๓.รายที่ ๕ หายป่วยเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓
๔.รายที่ ๙ หายป่วยเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓
๕.รายที่ ๑๕ หายป่วยเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๓

โดยในจำนวนที่หายป่วยทั้ง ๕ รายนี้ แยกเป็น พักอยู่ที่โรงแรมปัญจดารา ๔ ราย และอีก ๑ รายเป็นเด็กอายุ ๑.๒ ขวบพักอยู่ที่ รพ.โชคชัย ซึ่งในส่วนของผู้ป่วยที่หายแล้วที่พักอยู่ในโรงแรมปัญจดารา จะกลับบ้านในวันที่ ๑๕ เมษายน จำนวน ๒ ราย คือชายอายุ ๔๒ ปี และชายอายุ ๕๗ ปี รวมทั้งในวันที่ ๒๑ เมษายนอีก ๑ รายคือ ชายอายุ ๓๘ ปี

ทั้งนี้ ในส่วนของผู้ป่วยที่ยังรักษาตัวทั้ง ๑๓ ราย แยกรักษาตัวใน รพ.มหาราชนครราชสีมา ๕ ราย, รพ.เทพรัตน์ ๔ ราย, รพ.มทส. ๒ ราย และ รพ.โชคชัย ๒ ราย


611 918