22ndJanuary

22ndJanuary

22ndJanuary

 

April 15,2020

กลุ่มธุรกิจรายย่อยโคราช วางหรีดดำ...ธนาคารช่วยไม่จริง

วันนี้ (15 เมษายน 2563) เวลา 10.00 ​น.​ ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนอัษฎางค์ นครราชสีมา นายสมยศ  พัดเกาะ ตัวแทนกลุ่มธุรกิจรายย่อย เข้ายื่นหนังสือถึงผู้บริหารธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง​ ผ่านนายทรงกรด เพ็ชรนารถ  ในฐานะประธานชมรมธนาคารพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เพื่อขอให้ทุกธนาคารทบทวนการพักชําระหนี้แบบคิดดอกเบี้ยซ้อน

นอกจากนี้ ยังมีการยื่นหนังสือด้วย ซึ่งรายละเอียดในหนังสือดังกล่าว ระบุว่า "เนื่องด้วย ปัญหาเชื้อ ไวรัส Covid 19 ได้ส่งผลกระทบต่อ วิถีชีวิต ดังที่ท่านได้ทราบดีอยู่ แล้ว มหันตภัยร้ายครั้งนี้ยังส่งผลกระทบต่อสภาพเศรฐกิจโดยรวม ซึ่งทําให้เกิดสภาวะเศรฐกิจ ตกต่ำ อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน และรัฐบาลก็ได้ ประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินสั่งห้ามประชาชน เข้า พื้นที่เสี่ยง ปิดสถานที่เสี่ยง ห้ามการเดินทางข้ามจังหวัด ให้อยู่ในบ้านพัก

จากเหตุการณ์ที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทําให้ ลูกหนี้ของธนาคาร ประสบปัญหาอย่างหนัก เพราะไม่ มีรายได้จากการประกอบกิจการ อีกทั้งลูกหนี้ที่กู้เงินธนาคารไปประกอบธุรกิจส่วน ใหญ่ ยังคงแบกภาระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายธนาคารทุกเดือน แม้เศรฐกิจจะไม่ดีมา ตั้งแต่ปี 2557 จนถึง 2563 เจ้าของกิจการส่วนใหญ่ก็พยายามหาเงินมาจ่ายให้ตรงกําหนดเวลา ที่ ธนาคารกําหนด เพราะกลัวประวัติการจ่ายเงินจะเสีย

"กลุ่มธุรกิจรายย่อย จังหวัดนครราชสีมา จึงอยากให้ธนาคารทุกธนาคารแสดงน้ำใจ ต่อ เพื่อร่วมธุรกิจด้วยกัน ออกมาตรการเยี่ยวยาให้ความช่วยเหลือ อย่างจริงใจ เพราะกติกาช่วย แบบซ้อนดอกเบี้ยแบบที่กําลังทําอยู่ ถือเป็นการซ้ำเติมลูกหนี้ ซึ่งไม่ตรงกับที่รัฐบาลต้องการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ก็จะใช้เงินถึง 4 แสนล้านบาทมาช่วยพวกท่าน แต่พวกท่าน กลับไม่คิดช่วยประชาชน ขอให้ท่านไปทบทวนวิธีการช่วยเหลือลูกค้าใหม่ ก่อนที่พวกเราทั้ง ประเทศจะทนไม่ไหว"

ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้า koratdaily จะนำมาเสนอต่อไป


620 916