25thJanuary

25thJanuary

25thJanuary

 

April 15,2020

ผู้ว่าฯ ย้ำอย่าชะล่าใจแม้ไม่มีติดเชื้อเพิ่ม พบสูงวัยป่วยปอดอักเสบสูงขึ้นต่อเนื่อง ยืนยันปิดร้านเสริมสวยถึง 30 เมษา

แม้สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในโคราชจะดีขึ้นต่อเนื่อง เหตุยังไม่พบผู้ป่วยเพิ่ม แต่มีข้อสังเกตพบผู้สูงอายุป่วยด้วยโรคปอดอักเสบสูงขึ้นต่อเนื่อง ขอให้ทุกคนอย่าชะล่าใจแม้จะไม่พบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่มา 8 วัน พร้อมแจงงปิดร้านเสริมสวยไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน เหมือนเดิม


เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. มีการแถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นำโดยศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนครราชสีมา ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นำโดยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา โดยมีเนื้อหาโดยสรุปว่า

หลังจากมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เป็นโรคติดต่ออันตราย เพื่อให้สามารถใช้ข้อกำหนดตาม พ.ร.บ ดังกล่าว ในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และสามารถควบคุมโรคได้มีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม อำนวยความสะดวกกับ    เจ้าหน้าที่ในการค้นหาผู้ป่วย สอบสวน และควบคุมโรคได้เร็ว

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ขอเรียนให้ทราบว่า จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อ(PUI) 641 ราย (เก่า 632 +ใหม่ 9 ราย) แบ่งเป็น พบผู้ป่วยยืนยันโรค COVID-19 จำนวน 18 ราย (ใหม่ =0 ราย ติดต่อกัน 8 วัน)

จากการวิเคราะห์พบผู้ยืนยันโรคCOVID-19 ติดเชื้อจากภายนอกจังหวัด 14 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 4 ราย แบ่งเป็น รักษาหาย 5 ราย (กักตัวต่อ 14 วันที่ รร.ปัญจดารา 4 ราย เคสที่ 4,3,5,15 กักตัว ที่บ้าน 1 ราย คือ เคสที่ 9), ยังคงรักษา 13 ราย อยู่ที่ รพ.มหาราช 5, รพ.เทพรัตน์ 4, รพ.มทส. 2 และ รพ.โชคชัย 2 ราย มีอาการดีขึ้น 10 ราย และอาการคงที่ 3 คน

ไม่พบเชื้อ จำนวน 619 ราย (เก่า606 +ใหม่ 13ราย)                
รอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 4  ราย

ทั้งนี้จากการวิเคราะห์ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค รายใหม่ ส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่มีอาการปอดอักเสบรักษา 48 ชั่วโมงแล้วอาการไม่ดีขึ้น รองลงมาคือกลุ่มปอดอักเสบรุนแรงและกลุ่มปอดอักเสบที่มีประวัติไปในสถานที่เสี่ยง มีผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 1 รายมีภาวะปวดอักเสบ ซึ่งได้เดินทางมาและอาศัยอยู่ในพื้นที่นานเกิน 14 วันซึ่งผลตรวจไม่พบเชื้อ

โดยเป็นผลจากการดำเนินงานคัดกรองประชาชนจำนวน 69,549 ราย(ยอดสะสม ณ วันที่ 3 มกราคม-15 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น.)

กรณีการเฝ้าระวังผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ(PN) มีจำนวน 278 ราย(ใหม่=2 ราย) ไม่ป่วย 278 ราย กักตัวครบ 14 วัน จำนวน 263 ราย(ครบเพิ่ม 3ราย) ปัจจุบันติดตามต่อเนื่องจำนวน  15 ราย

จากข้อมูลโปรแกรม COVID 19 KORAT พบว่ามีผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดนครราชสีมา รายงานครบทั้ง 32 อำเภอ รวม 32,257 ราย(เก่า30,311+ใหม่ 1,946) เฝ้าระวังครบ 14 วันจำนวน 23,551ราย(เก่า 21,676+ใหม่ 1,875) ปัจจุบันติดตามต่อเนื่องจำนวน  8,706 ราย

ผู้เดินทางจากต่างประเทศ (ตั้งแต่ 31 มี.ค.2563-15 เม.ย 2563) รวมจำนวน 55 ราย (เก่า 46 +ใหม่9) แบ่งเป็น อเมริกา 3, ญี่ปุ่น 1, กัมพูชา 27, มาเลเซีย 18, ไอร์แลนด์ 1, สปป.ลาว 3, สวีเดน1 และสวิตเซอร์แลนด์1

ผู้สัมผัสเสี่ยง(High Risk) ใหม่ 9 ราย (มทส. 4 ราย, ศูนย์วิจัยฯ สูงเนิน 0 และกักตนเองที่บ้าน 5 ราย (หมายเหตุ ซ้ำอยู่ใน 69 รายด้านล่าง)

 มีผู้อยู่ในสถานที่กักตัวปัจจุบัน 69ราย(เก่า 63 +6) ได้แก่ รพ.มทส. 41 (37+4) ราย, รร.ปัญจดารา 10 (6+4) ราย, ศูนย์วิจัยฯ สูงเนิน  0, รพ.พิมาย 2 และกักตนเองที่บ้าน 16 (10+5+1) ราย

ทั้งนี้ จังหวัดนครราชสีมาเตรียมสถานที่กักตัวไว้จำนวน 260 ห้อง แยกเป็น มทส. 60 ห้อง, รร.ปัญจดารา 80 ห้อง, ศูนย์วิจัยฯ สูงเนิน 10 ห้อง, ศูนย์ ศพน. 30 ห้อง และรร.ศรีพัฒนา 80 ห้อง  โดยได้ใช้ไป 51 ห้อง คงเหลือพร้อมรับ 209 ห้อง

ทางด้าน นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า  จังหวัดนครราชสีมา ขอแจ้งมาตรการ การปิดร้านเสริมสวยไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน เหมือนเดิม ขอให้ทุกคนอย่าชะล่าใจแม้จะไม่พบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่มา 8 วัน โดยเฉพาะคนเมืองมักจะละเลย ขอให้ร่วมมือโดยประชาสัมพันธ์ให้มาก เน้นการสวมใส่หน้ากากผ้าหน้ากากอนามัย ขอให้เข้มแข็งต่อไป และห้ามจำหน่ายแอกอฮอล์ยืดไปถึง 30 เมษายน ต่อไป  จะมีการเปิดพื้นที่ในหลายพื้นที่  ควรจะคุมอยู่แล้วในพื้นที่ ต้องเฝ้าระวังจากผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศ และเมืองโคราชเรา หากเราทำได้อย่างต่อเนื่องก็จะควบคุมโรคได้

โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ยังคงเปิดสายด่วน 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง ห่วงใยชาวโคราช  เพื่อให้ประชาชนที่พบเห็นคนยากลำบาก ไม่มีข้าวทาน หรือยากลำบากอื่นๆ ขอให้โทรแจ้งเบาะแสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้ทราบทันที เพื่อการหาทางให้การช่วยเหลือชาวโคราชที่ยากลำบาก ให้ชาวโคราชร่วมฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

อย่างไรก็ตาม มีข้อน่าสังเกตคือ พบข้อมูลมีผู้สูงอายุป่วยด้วยปอดอักเสบเข้าเกณฑ์ต้องตรวจหาเชื้อ(PUI) รายใหม่ เข้ามาเรื่อยๆ สูงถึงร้อยละ 44.44 ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จึงขอเน้นย้ำว่า  ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2563 ขอให้ทุกคนในครอบครัวได้หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดญาติผู้ใหญ่โดยไม่จำเป็น ทั้งนี้ควรสื่อสารให้ทุกคนในครอบครัวและสังคมได้เข้าใจว่าเป็นมาตรการทางสังคมที่สำคัญ โดยเฉพาะจะช่วยป้องกันความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุได้ ดังนั้นมาตรการทางสังคมจึงมีความสำคัญมาก โดยควรทิ้งระยะห่างกัน 2 เมตร ร่วมกับมาตรการสำคัญของจังหวัดนครราชสีมา “ล้างมือทั้งวัน กินร้อน ช้อนฉัน ห่างกัน 2 เมตร และสวมหน้ากากผ้าทุกคนในรายที่ไม่ป่วย สำหรับผู้ป่วยให้สวมหน้ากากอนามัยทุกคน”  

นอกจากนี้ มาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อโคราช” ควรให้ความสำคัญกับอนามัยส่วนบุคคล ได้รับการชมเชยว่าประเทศไทยเดินมาถูกทาง และอยู่บ้าน หยุดเชื้อเพื่อโคราช ช่วยกันทำความสะอาดที่อยู่อาศัย เพื่อรณรงค์โรคไข้เลือดออกเนื่องจากมีสถานการณ์เกิดขึ้นแล้ว ควรให้ชุมชน อสม. ประชาชนช่วยกันรณรงค์เฝ้าระวัง หากมีอาการสงสัย แจ้งโทรศัพท์ไปที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้


627 945