20thJanuary

20thJanuary

20thJanuary

 

April 17,2020

กรณ์(กล้า)..ลงพื้นที่สีคิ้ว เตรียมเปิดสาขาภาคอีสาน มอบถังยังชีพผู้พิการติดเตียง

กรณ์(กล้า) ลงพื้นที่สีคิ้ว  เตรียมเปิดสาขาภาคอีสาน พร้อมรับฟังปัญหาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙ และมอบถังยังชีพผู้พิการติดเตียง

เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ เวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น. นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า พร้อมด้วยนายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เลขาธิการพรรคกล้า นำคณะ และกลุ่มกล้าอาสา ลงพื้นที่ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จ.นครราชสีมา ซึ่งเตรียมเปิดสาขาพรรคประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่นี่

นอกจากนี้ นายกรณ์และคณะ ยังเดินทางไปพบปะผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอสม.ในพื้นที่ เพื่อรับทราบปัญหาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) รวมทั้ง ยังมอบถังยังชีพให้กับผู้พิการติดเตียงอีกด้วย

จากนั้น นายกรณ์และคณะเดินทางไปยังที่ ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด เพื่อพบปะพูดคุยกับผู้นำชุมชน อสม. และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ รับฟังปัญหาผลกระทบจากโควิดและราคาพืชผลทางการเกษตร รวมทั้งมอบถังยังชีพให้กับครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดด้วย

 


610 897