20thJanuary

20thJanuary

20thJanuary

 

April 17,2020

ปิดลงทะเบียนรับเงินเยียวยา วันที่ 22 เมษายน 63 เวลา 24.00 น.

ภายหลังจากที่จำนวนผู้เข้าลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยา 5,000 บาท มีจำนวนลดลงแล้ว กระทรวงการคลังจึงกำหนดวันปิดรับลงทะเบียน ผ่านทาง www.เราไม่ทิ้งกัน.com ในการลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยา 5,000 บาท กับผู้ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 แล้ว โดยก่อนหน้านี้ จ่ายเงินถึงมือผู้ได้รับผลกระทบแล้วกว่า 3.2 ล้านราย จำนวนเงิน 1.6 หมื่นล้านบาท ซึ่งกำหนดปิดลงทะเบียนวันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 24.00 น.

ทั้งนี้ www.เราไม่ทิ้งกัน.com จะเปิดรับการขอทบทวนสิทธิ์สำหรับประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์และไม่เห็นด้วยกับผลการคัดกรอง จะเริ่มดำเนินการในวันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 6.00 น. ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน .com ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป


612 898