17thJanuary

17thJanuary

17thJanuary

 

April 20,2020

ย้ำ! รอประกาศจาก ศบค. พิจารณาประกาศเปิดสถานที่

จากกรณีจังหวัดมีคำสั่งปิดสถานที่ มีการตั้งข้อสังเกตว่า เป็นมาตรการของทางจังหวัด หรือมาตรการระดับประเทศ ในการที่จะประกาศให้กลับมาเปิดสถานที่ได้อีกครั้ง เนื่องจากมีศูนย์การค้าบางแห่งประกาศเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

โดยวันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ชี้แจงในที่แถลงข่าวสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดนครราชสีมา ถึงกรณีนี้ว่า สำหรับการผ่อนปรนมาตรการต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องปิดสถานที่ โดยตามปกติแล้วแต่ละจังหวัดสามารถที่จะพิจารณา หรือประกาศได้ ตามสถานการณ์โควิด-19 ของแต่ละพื้นที่ แต่ในขณะนี้จะต้องรอประกาศจาก ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ (ศบค.) อีกทั้ง การผ่อนปรนมาตรการต่างๆ ของแต่ละพื้นที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างกัน ดังนั้น ทาง ศบค. จะเป็นผู้วิเคราะห์ และแจ้งว่า จังหวัดใดสามารถที่จะพิจารณาเพื่อเปิดสถานที่ หรือผ่อนปรนมาตรการใดได้ ทั้งนี้ก็เพื่อไม่ให้เกิดการกลับมาของไวรัสโควิด-19 เหมือนอย่างหลายๆ ประเทศ จึงเน้นย้ำว่า ต้องรอประกาศจาก ศบค.พร้อมกันอีกครั้งหนึ่ง


597 869