22ndJanuary

22ndJanuary

22ndJanuary

 

April 22,2020

กองทัพอากาศส่ง C130 ขนข้าวชาวนา บินไปแลกปลาชาวเลราไวย์ภูเก็ต

ทัพอากาศส่ง C130 สนับสนุนการลำเลียงข้าวชาวนาไปแลกปลากับชาวเลราไวย์ จ.ภูเก็ตที่ได้รับผลกระทบโรคระบาดโควิด 19 ไม่มีคนซื้อปลา ทำให้ไม่มีข้าวกิน ช่วยภาคประชาชนตามนโยบาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่ความเดือดร้อนของประชาชนรอไม่ได้

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 ที่ลานบินกองบินที่ 21 จังหวัดอุบลราชธานี พลอากาศโทตรีพล  อ่องไพฑูรย์  เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และนาวาอากาศเอกวัชรพล นวลเป็นใย ผู้บังคับการกองบิน 21 พร้อมกำลังพลช่วยกันลำเลียงข้าวสารจำนวน 9,000 กิโลกรัม ขึ้นเครื่องบินลำเลียงซี 130 เพื่อลำเลียงไปยังสนามบินภูเก็ต นำข้าวสารทั้งหมดไปให้ชาวเลราไวย์ประมาณ 1,300 คน ซึ่งมีอาชีพจับปลาทะเลขาย แต่เมื่อเกิดโรคระบาดโควิด 19 ร้านจำหน่ายอาหารปิดตัวจำนวนมาก ทำให้ขายปลาที่จับมาไม่ได้ และชาวเลไม่มีเงินซื้อข้าวไปกินในชีวิตประจำวัน

จึงเกิดโครงการ "ขนข้าวชาวนา แลกปลาชาวเล" โดยมูลนิธิชุมชนไท และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้ามาสนับสนุนจัดหาข้าวจากพื้นที่ต่างๆ เพื่อส่งไปแลกปลาจากชาวเล โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และเป็นการกระจายอาหารคุณภาพจากชาวเล ให้กับชาวนาในภาคอีสาน

โดยเช้าวันนี้ กองทัพอากาศได้ส่งเครื่องบินลำเลียงซี 130 เข้ามาสนับสนุนการขนข้าวไปให้ชาวเลจังหวัดภูเก็ต และช่วงบ่ายวันเดียวกัน จะขนปลามาให้ชาวนา โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนข้าวหอมมะลิ 4 กิโลกรัม ต่อปลาตากแห้ง ปลาเค็ม ปลาหวาน 1 กิโลกรัม

ซึ่งการจัดส่งของไปครั้งนี้ นอกจากชาวอีสานจะส่งข้าวไปให้กับชาวเลราไวย์แล้ว ยังมีการนำพริกแห้งที่ปลูกเองในพื้นที่มอบให้เพิ่มเติมด้วย

สำหรับโครงการนี้ ถือเป็นโครงการนำร่อง เป็นตัวอย่างในการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างชุมชน เมือง หรือประเทศ โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนสินค้าที่เคยมีมาแต่โบราณ ซึ่งจะสร้างความเข้มแข็ง สร้างความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ องค์กร และชุมชน ลดภาระของส่วนราชการในการไปดูแลชุมชนดังกล่าว ตลอดจนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่จะสร้างให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติด้วย

พลอากาศโทตรีพล  อ่องไพฑูรย์  เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ กองทัพอากาศ กล่าวถึงการช่วยลำเลียงข้าวของชาวนาในจังหวัดยโสธร ไปแลกปลาของชาวเลราไวย์จังหวัดภูเก็ต สืบเนื่องจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพลอากาศเอกมานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ มีนโยบายให้กองทัพเข้าไปช่วยภาคประชาชนขนส่งสินค้าภาคเกษตร และสินค้าอุปโภคบริโภค ขณะที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตตามปกติ หรือขายสินค้าได้น้อยลง

เช่นเดียวกับชาวเลจังหวัดภูเก็ต ขณะนี้ขายปลาทะเลไม่ได้เท่าเดิม จึงไม่มีเงินไปซื้อข้าวกิน กองทัพอากาศจึงเข้ามาช่วยดำเนินการขนส่งให้ได้รวดเร็ว เพราะความหิวโหยของประชาชนรอไม่ได้ ต้องทานข้าวกัน การใช้เครื่องบินขนส่งทางอากาศให้ความรวดเร็ว กองทัพอากาศจึงเข้ามาเติมเต็มตรงนี้ให้พี่น้องประชาชนในช่วงนี้


633 924