22ndJanuary

22ndJanuary

22ndJanuary

 

April 24,2020

‘สุรวุฒิ’สละงบดูงาน ๑๕ ล. ให้น้ำประปาฟรี ๓ เดือน

เทศบาลฯ สละงบดูงาน-ซื้อครุภัณฑ์ ๑๕ ล้าน เคาะมาตรการเยียวยาผลกระทบโควิด-๑๙ งดค่าน้ำ ๓ เดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม สำหรับผู้ใช้น้ำไม่เกิน ๒๐ หน่วย พร้อมงดค่าเช่าแผงในตลาด ช่วยลดภาระผู้ประกอบการรายย่อย

ตามที่ นายธนาคม วิมลวัตรเมธี ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า “๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ ๑๓.๓๐ น เปิดประชุมสภาเทศบาลนคร นครราชสีมา วิสามัญ ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๓ เพื่อให้นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรี รีบออกระเบียบมาตราการช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และการระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา Covid-19 ในพื้นที่เขตเทศบาลนครฯ ด้วยการออกระเบียบ ยกเว้นการเก็บค่าน้ำประปาของเทศบาลนคร สำหรับผู้ใช้น้ำที่ต่ำกว่า ๒๐ หน่วย ไม่ต้องจ่ายค่าน้ำ แต่ยังต้องจ่ายค่ารักษามิเตอร์ ๑๐.๗๐ บาทต่อเดือน เป็นเวลา ๓ เดือนเริ่ม พฤษภาคม มิถุนายน และกรกฎาคม ๒๕๖๓ และยังจะมี การยกเว้นเก็บค่าแผงลอย ตามตลาดทุกตลาดของเทศบาลนคร และในส่วนไนท์บาร์ซ่า ทั้ง ๒ แห่ง ทั้งหมดจะประกาศออกมาเร็วๆ นี้ เพื่อหวังว่าจะเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ขาดรายได้ในการค้าขายและหยุดงาน”

ต่อมาวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายธนาคม วิมลวัตรเมธี ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับ “โคราชคนอีสาน” ถึงกรณีดังกล่าวว่า “จากการประชุมหามาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-๑๙ ในส่วนของการออกมาตรการนั้น เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรี โดยจะมีมาตรการช่วยเหลือในเบื้องต้นคือ มาตรการช่วยเหลือด้านน้ำประปาในบ้านพักอาศัยรายย่อย ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งจะช่วยบ้านที่ใช้น้ำไม่เกิน ๒๐ ยูนิต ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม เป็นการบรรเทา ๓ เดือน แต่ทั้งนี้ ทุกบ้านยังจะต้องเสียค่าประกันมิเตอร์จำนวน ๑๐ บาท และภาษีอีก ๗๐ สตางค์ รวมเป็น ๑๐.๗๐ บาทต่อเดือน ซึ่งส่วนนี้ ในที่ประชุมสภาฯ เสนอว่า ให้รวมเป็นจ่ายครั้งเดียวได้หรือไม่ เช่น ไปเก็บในเดือนสุดท้าย ๓๐ บาท ชาวบ้านจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาจ่ายทุกๆ เดือน หากทำได้ก็จะอนุโลมในส่วนนี้ให้ และสมาชิกสภาฯ ถามว่า มาตรการนี้จะมีผลกระทบกับเงินคงคลังหรือไม่ นายกฯ ก็ แถลงว่า ในการเยียวยาครั้งนี้ น่าจะใช้เงินประมาณ ๑๕ ล้านบาท ซึ่งงบส่วนนี้จะนำไปตัดออกจากงบศึกษาดูงานในปีนี้ทั้งหมด รวมถึงงบการจัดซื้อครุภัณฑ์ ในส่วนของรถกระบะและครุภัณฑ์ที่สามารถยืดไปซื้อในปีหน้าก็จะงดทั้งหมด สรุปว่าจะใช้งบในส่วนนี้เข้ามาใช้ในการเยียวยา โดยไม่ได้ตัดงบการพัฒนาเมืองออกแต่อย่างไร”

“อีกหนึ่งมาตรการที่จะเยียวยาประชาชนคือ การงดเก็บค่าแผงในตลาดที่เทศบาลเป็นผู้ดูแลทั้งหมด โดยจะงดค่าแผงเป็นเวลา ๓ เดือนเช่นกัน ซึ่งตลาดของเทศบาลนครฯ ทั้ง ๕ แห่ง ประกอบด้วยดังนี้ ตลาดเทศบาล ๕ ตลาดประตูผี ตลาดสามแยกปัก ตลาดไนท์วัดบูรพ์ และ ตลาดไนท์บาซาร์สวนหมาก ซึ่ง ๒ โครงการนี้ เป็นมาตรการเบื้องต้นที่เคาะออกมา เราคิดว่า น่าจะช่วยผู้ประกอบการรายย่อยและชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เช่น ผู้ใช้แรงงาน ประชาชนที่อาศัยตามบ้านเช่า ส่วนผู้ประกอบการรายใหญ่หรือผู้ที่ดูแลตัวเองได้จะยังไม่ช่วยเหลือ และนอกจาก ๒ มาตรการนี้ ในอนาคตจะมีมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ ออกมาอีก ซึ่งกำลังหารือกันว่า จะสามารถช่วยเหลือตรงไหน จุดไหนได้บ้าง” นายธนาคม กล่าว

 

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๖๒๔ วันพุธที่ ๒๒ - วันอังคารที่ ๒๘ เดือนเมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

 

 

 


595 910