22ndJanuary

22ndJanuary

22ndJanuary

 

April 24,2020

กาฬโรคคร่าชีวิต‘ม้า’ ตายแล้ว ๓๑๐ ตัว เร่งฉีดวัคซีนสกัดโรค

สถานการณ์การตายของม้าที่ปากช่องยังต่อเนื่อง รวมกว่า ๓๐๐ ตัว ปศุสัตว์เร่งเก็บตัวอย่างเลือด เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีน หวังช่วยสกัดโรค ย้ำเจ้าของฟาร์มทำมุ้งขาว ป้องกันริ้น ยุง และแมลงดูดเลือด ด้าน ศูนย์ ปภ. ๕ ชี้ พร้อมประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย 

สืบเนื่องจากกรณีพบม้าตายจำนวนมาก ในพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยไม่ทราบสาเหตุตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา จากนั้นเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยกับ “โคราชคนอีสาน” ว่า “จากการตรวจสอบคาดว่า เกิดจากโรค  African Horse Sickness หรือ กาฬโรคแอฟริกาในม้า ซึ่งจะระบาดเฉพาะในม้า ลา และล่อ เท่านั้น โดยติดต่อจากแมลงดูดเลือด เช่น ริ้นและยุง ไม่สามารถติดต่อสู่คนได้

ระบาดแค่ที่ปากช่อง

นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า “สำหรับการแพร่ระบาดจะเป็นเฉพาะในเขตอำเภอปากช่อง ยังไม่พบการระบาดนอกพื้นที่ ในพื้นที่อำเภอเมืองมีม้า ๓๖๘ ตัว ไม่มีป่วยหรือตาย ซึ่งเราพยายามตรึงพื้นที่ อีกทั้งการเลี้ยงม้าในอำเภอปากช่องและอำเภอเมืองจะแตกต่างกัน ปากช่องจะเป็นฟาร์มที่เป็นเอกเทศ แต่ในอำเภอเมืองจะเลี้ยงติดๆ กัน ซึ่งหากเกิดโรคระบาด จะควบคุมยาก คาดว่าขณะนี้สามารถควบคุมไม่ให้กระจายได้ ส่วนใหญ่ที่ตายจะเป็นม้าที่ติดเชื้อในช่วงแรก และขณะนี้มีการกางมุ้งเป็นคอก ตัวไหนป่วยก็แยกออก หากตายก็ฝังทันที เพื่อเป็นการตัดวงจรของโรค” นายพศวีร์ กล่าว

ยื่นหนังสือเร่งนำเข้าวัคซีน

จากนั้นวันที่ ๑๗ เมษายน ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฯ นายศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ ส.ส.นครราชสีมา เขต ๑๒ พรรคเพื่อไทย พร้อมผู้แทนสมาคมผู้ประกอบการม้าแข่งจังหวัดนครราชสีมา ยื่นหนังสือกับนายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าฯ เรื่องปัญหาโรคระบาดกับม้าในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเร่งขั้นตอนนำเข้าวัคซีนป้องกันกาฬโรคแอฟริกาในม้า โดยนายจรัสชัยรับปากว่า จะเร่งนำปัญหาเสนอให้ผู้ว่าฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อหาทางช่วยเหลือ

ม้ายังตายต่อเนื่อง

ต่อมาวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓ นายพศวีร์ สมใจ เปิดเผยกับ “โคราชคนอีสาน” ถึงสถานการณ์ในปัจุบันว่า ยังมีการตายของม้าอย่างต่อเนื่อง แต่ลดน้อยลงจากช่วงแรก โดยเร่งให้แต่ละฟาร์มทำมุ้ง และภายในสัปดาห์นี้จะเริ่มฉีดวัคซีน ซึ่งม้าที่ตายเป็นม้าที่เคยร่วมฝูง อีกทั้งโรคนี้มีระยะฟักตัว ๓ สัปดาห์ ซึ่งบางตัวอาจจะไม่แสดงอาการ แต่เพิ่งมาแสดงในช่วงหลัง โดยตัวเลขล่าสุดมีม้าตายแล้วประมาณ ๒๙๐ ตัว เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ ๔-๕ ตัว โดยมุ้งที่เราเร่งให้ดำเนินการจะเป็นมุ้งสีขาวขนาด ๑ ตารางนิ้ว โดยมี ๓๒ ตา เพื่อกันริ้น ยุง และแมลงดูดเลือดต่างๆ

“ขณะนี้ยังจำกัดอยู่แค่อำเภอปากช่อง ยังไม่มีการแพร่ระบาดไปในพื้นที่อื่น ในส่วนของการควบคุมสถานการณ์ สัปดาห์นี้จะเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีน ซึ่งคาดว่าจะหยุดสถานการณ์การตายของม้าได้ อีกทั้งโรคนี้ไม่มียารักษา ดูแลตามอาการ รวมทั้งเป็นโรคอุบัติใหม่ ไม่เคยเกิดขึ้นที่ประเทศไทย ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือ ฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน”

มีผู้บริจาควัคซีนแล้ว

ต่อข้อซักถามที่ว่า ส.ส.เขตปากช่องเป็นตัวแทนยื่นหนังสือถึงผู้ว่าฯ เพื่อเร่งให้นำเข้าวัคซีนนั้น นายพศวีร์ เปิดเผยว่า “สำหรับวัคซีน กรมปศุสัตว์รับมาแล้วจากผู้บริจาค แต่ว่าจะมีขั้นตอน และหลักเกณฑ์ในการใช้ เช่น ต้องเก็บตัวอย่างเลือดม้าเพื่อส่งตรวจหาเชื้อ หากตัวไหนไม่ป่วยก็จะดำเนินการฉีดวัคซีน ควบคู่ไปกับการทำมุ้งขาวอย่างที่แจ้งไปเมื่อช่วงต้น และพ่นไล่ยุง แมลงต่างๆ ซึ่งต้องใช้ภายใต้การควบคุมของสัตวแพทย์จากกรมปศุสัตว์ สำหรับจำนวนวัคซีนนั้น ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจากกรมปศุสัตว์ เราต้องสำรวจและนำตัวเลขให้กรมพิจารณาอนุมัติ”

ม้าในเขตเมืองยังปกติ

“สถานการณ์โรคระบาดม้าในตัวเมืองขณะนี้ยังปกติ ไม่มีป่วยหรือตาย เนื่องจากเราห้ามเคลื่อนย้ายโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ยังได้สร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่ง อย่างไรก็ตามในเขตตัวเมืองลักษณะจะเป็นสลัมม้า บางแห่งอาจจะยากหากต้องทำตามมาตรการแบบที่อำเภอปากช่อง แต่พยายามที่จะให้ผู้เลี้ยงดำเนินการ ประกอบกับช่วงนี้งดใช้แหล่งน้ำร่วมกัน รวมถึงให้ใช้สารป้องกันแมลงที่มีความปลอดภัยต่อม้า เช่น น้ำส้มควันไม้ หรือสารสกัดต่างๆ เพื่อขับไล่แมลงวันในคอกสัตว์”

ตายร่วม ๓๐๐ ตัว

ล่าสุดวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่หอประชุมเปรมฯ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายพศวีร์ สมใจ เปิดเผยเพิ่มเติมในช่วงแถลงข่าวสถานการณ์โควิด-๑๙ ว่า ขณะนี้ในจังหวัดนครราชสีมามีม้าตายร่วม ๓๐๐ ตัว โดยเร่งดำเนินการเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อหาเชื้อ หากไม่พบเชื้อก็จะฉีดวัคซีน เมื่อวันก่อนสามารถเก็บตัวอย่างได้ ๗๐๐ กว่าตัว ยังเหลืออีกประมาณ ๔๐๐-๕๐๐ ตัว ใช้ระยะเวลาตรวจประมาณ ๑-๒ วันจึงทราบผล หากผลเป็นลบ จะรีบดำเนินการฉีดวัคซีนทันที ทั้งนี้จะดำเนินการฉีดเฉพาะพื้นที่ที่มีการประกาศควบคุมโรค คือ ในเขตอำเภอปากช่อง 

ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย 

ด้านนายสมบัติ ไตรศักดิ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ปภ.เขต ๕ นครราชสีมา ชี้แจงเรื่องการประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติโรคระบาดสัตว์ว่า จากหนังสือที่ ส.ส.เขตปากช่อง พร้อมผู้แทนจากสมาคมผู้ประกอบการม้าแข่งจังหวัดนครราชสีมา ยื่นเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ โดยรายละเอียดแจ้งว่า ต้องการให้จังหวัดนครราชสีมาให้ความช่วยเหลือในเรื่องให้สำรวจความเดือดร้อนของผู้ประกอบการ และให้ประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติโรคระบาดสัตว์ ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ (พ.ร.บ.ปภ.๒๕๕๐)

“อย่างไรก็ตาม พ.ร.บ.ปภ.๒๕๕๐ จะมี ๒ ลักษณะดังนี้ ๑.ประกาศตามพื้นที่ประสบสาธาณภัยตาม พ.ร.บ.ไม่เกี่ยวข้องกับระเบียบเงินทดรองราชการ หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง สามารถนำประกาศนี้ไปใช้ควบคู่กฎหมายของตนเองได้ และ ๒.หากต้องการได้รับการช่วยเหลือ คือ ประกาศเป็นเขตให้ความช่วยเหลือแต่เกรงว่าจะได้รับผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ในปัจจุบัน ซึ่งระเบียบการใช้เงินทดรองของราชการมีระบุไว้ในข้อ ๑๙ ว่า การดำเนินการเฝ้าระวังติดตาม และป้องกันเป็นหน้าที่ของกรม เป็นหน้าที่ของผู้มีหน้าที่ ซึ่งใช้หน้าที่ตามฟังก์ชั่นปกติในการเฝ้าป้องกันไม่ให้โรคระบาดหรือลุกลาม โดยขณะนี้ต้องเป็นภารกิจงานของกรมปศุสัตว์ตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์เข้าไปดำเนินการ อาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการเข้าไปดูแล การหาวัคซีน และต้องได้ข้อสรุปว่า จังหวะการดำเนินงานของกรมปศุสัตว์จะอยู่ถึงช่วงไหน หากจะประกาศเพียงพื้นที่ที่ประสบสาธารณภัยจะเพียงพอหรือไม่ หากไม่เพียงพอก็ต้องประกาศเขตให้ความช่วยเหลือ ซึ่งจะเข้าสู่หมวดไม่ใช่การเฝ้าระวัง ป้องกัน แต่เป็นเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยา” นายสมบัติ กล่าว

หารือแนวทางป้องกัน-เยียวยา

นายสมบัติ กล่าวอีกว่า มีประเด็นที่สมาคมฯ ร้องขออีกว่า ต้องการให้หารือข้อสรุปที่ชัดเจนว่า จะมีการประกาศ หรือมีแนวทางการป้องกันอย่างไร รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ การกำหนดแนวทางห้ามมีการเคลื่อนย้ายม้า และม้าลายออกนอกพื้นที่ รวมถึงจัดตั้งคณะทำงานเพื่อหารือร่วมกันในการควบคุมโรค และหาสาเหตุ อย่างไรก็ตาม เราได้ประสานกับปศุสัตว์จังหวัดว่าจะมีแนวทางในการดำเนินการอย่างไร  โดยพร้อมที่จะปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ปภ.๒๕๕๐

ทั้งนี้ นายวิเชียร จันทรโณทัย กล่าวย้ำว่า ภายหลังการประชุมให้ปศุสัตว์จังหวัด และ ปภ.๕ หารือร่วมกันทันทีถึงกรณีที่เกิดขึ้นจะประกาศเขตให้ความช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้หรือไม่ และกระทบอย่างไร รวมทั้งจะมีวิธีช่วยเหลืออย่างไร เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยนายสมบัติ กล่าวเสริมว่า มีการหารือไปยังกรมปศุสัตว์แล้ว แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปที่แน่ชัดว่ากรมปศุสัตว์จะชี้แนะ หรือดำเนินการอย่างไร ซึ่งทางจังหวัด อาจจะต้องให้ปศุสัตว์จังหวัดเสนอเรื่องว่าต้องการให้จังหวัดช่วยเหลืออย่างไร แต่หากเป็นเรื่องประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย สามารถทำได้เลย จะไม่มีผลกระทบ และภาระงานของปศุสัตว์ยังคงดำเนินการต่อไปได้

ทั้งนี้ มีรายงานว่า จังหวัดนครราชสีมา มีฟาร์มม้า ๑๑๐ แห่ง ม้า ๑,๔๕๕ ตัว แยกเป็นอำเภอปากช่อง ๔๔ ฟาร์ม ม้า ๑,๐๐๒  ตัว อำเภอเมือง ๔๔ ฟาร์ม ม้า ๓๖๘ ตัว และอำเภออื่นๆ ๒๒ ฟาร์ม ล่าสุดมีม้าตายจำนวน ๓๑๐ ตัว

 

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๖๒๔ วันพุธที่ ๒๒ - วันอังคารที่ ๒๘ เดือนเมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

 

 


630 926