20thJanuary

20thJanuary

20thJanuary

 

April 24,2020

ไร้ผู้ป่วย‘โควิด’เพิ่ม ‘ไม่หายดีไม่ให้กลับบ้าน’

โคราช ไร้ผู้ติดเชื้อโควิดติดต่อกัน ๑๔ วัน ลุ้นปลดล็อกบางมาตรการ เพื่อผ่อนคลายสถานการณ์ สสจ.เผยผู้ติดเชื้อทั้ง ๑๘ ราย ต้องหายดีและผลตรวจเป็น Negative ถึงกลับบ้านได้ ผู้ว่าฯ ย้ำแม้สถานการณ์ดีขึ้น แต่ยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง 

 

สืบเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙ ที่แพร่ระบาดหนักในประเทศจีน และอีกหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ซึ่งยอดผู้ติดเชื้อในประเทศมีรายงานเพิ่มสูงขึ้น และเริ่มแพร่ระบาดไปในหลายจังหวัด ทำให้เริ่มมีมาตรการเพื่อป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-๑๙ นั้น

ต่อมา ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ (COVID-19) จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดให้มีการแถลงข่าวสถานการณ์การป้องกันและเฝ้าระวังโควิด-๑๙ ในเวลา ๑๓.๐๐ น. ของทุกวัน ซึ่งเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม-๑๒ เมษายน ๒๕๖๓ พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทั้งหมด ๑๘ ราย ได้แก่ รายที่ ๑ หญิง อายุ ๒๒ ปี เป็นนักศึกษา มีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอวังน้ำเขียว รายที่ ๒ หญิง อายุ ๓๐ ปี เดินทางมาจากปอยเปต (กัมพูชา) รายที่ ๓ ชาย อายุ ๕๗ ปี เป็นนักการเมืองท้องถิ่น อยู่ที่อำเภอพิมาย รายที่ ๔ ชายอายุ ๔๒ ปี มีประวัติเดินทางไปเชียร์มวยเขตปริมณฑล รายที่ ๕ อายุ ๓๘ ปี มีประวัติเชียร์มวยที่สนามมวยลุมพินี รายที่ ๖ ชาย อายุ ๓๘ ปี เป็นพนักงานขนส่งทรัพย์สินที่ธนาคารแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา รายที่ ๗ หญิง อายุ ๔๗ ปี ภูมิลำเนา ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย เป็นพนักงานในผับแห่งหนึ่งที่กรุงเทพฯ รายที่ ๘ เป็นลูกของผู้ติดเชื้อรายที่ ๗ (อ.โชคชัย) อายุ ๓๐ ปี รายที่ ๙ เกี่ยวข้องกับรายที่ ๗ เช่นกัน ซึ่งเป็นหลาน อายุ ๑ ขวบ ๒ เดือน

รายที่ ๑๐ เด็กอายุ ๙ ปี เดินทางตามมารดา (มารดาทำงานและรักษาตัวในกรุงเทพฯ) ไปที่ อ.สัตหีบ (จ.ชลบุรี) จ.ระยอง และเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิ รายที่ ๑๑ ชาย อายุ ๓๖ ปี มีประวัติเดินทาง วันที่ ๖-๗ มีนาคม สนามมวยลุมพินี และวันที่ ๑๑ มีนาคม สนามมวยราชดำเนิน รายที่ ๑๒ หญิง อายุ ๒๕ ปี ภูมิลำเนาอยู่ในตัวเมืองนครราชสีมา รายที่ ๑๓ หญิง อายุ ๒๓ ปี เป็นกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและเป็นเพื่อนกับรายที่ ๑๒ (เดินทางกลับจากปอยเปต) รายที่ ๑๔ เพศหญิง อายุ ๖๖ ปี มีความสัมพันธ์กับผู้ป่วยรายที่ ๗, ๘ และ ๙ รายที่ ๑๕ หญิง อายุ ๔๒ ปี ทำงานนวดสปาที่ประเทศนิวซีแลนด์ กลับมาจังหวัดนครราชสีมาปลายเดือนกุมภาพันธ์ ก่อนได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนชาวเนเธอร์แลนด์ว่า ติดเชื้อโควิด-๑๙ รายที่ ๑๖ เป็นหญิง อายุ ๓๗ ปี ชาวตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน ทำงานที่เรือสำราญ รัฐไมอามี สหรัฐอเมริกา รายที่ ๑๗ เพศหญิง อายุ ๕๑ ปี ทำงานที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ กลับถึงประเทศไทยวันที่ ๒๔ มีนาคม และเดินทางมาที่โคราชถึงเวลา ๒๑.๐๐ น. โดยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมเพื่อนอีก ๖ คน รวม ๗ คน พักที่บ้านพักตากอากาศ อ.ปากช่อง รายที่ ๑๘ เพศหญิง อายุ ๔๑ ปี เป็นเพื่อนที่พารายที่ ๑๗ มาตรวจ เดินทางกลับจากกรุงลอนดอนพร้อมกัน 

ทั้งนี้ ในจำนวนผู้ติดเชื้อทั้ง ๑๘ ราย ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๓ ศูนย์โควิดโคราชแถลงหายป่วยแล้ว ๕ ราย ได้แก่ ๑.รายที่ ๔ หายป่วยเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๓ ๒.รายที่ ๓ หายป่วยเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ ๓.รายที่ ๕ หายป่วยเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ ๔.รายที่ ๙ หายป่วยเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ ๕.รายที่ ๑๕ หายป่วยเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๓ โดยในจำนวนที่หายป่วยทั้ง ๕ รายนี้ แยกเป็น พักอยู่ที่โรงแรมปัญจดารา ๔ ราย และอีก ๑ รายเป็นเด็กอายุ ๑.๒ ขวบพักอยู่ที่ รพ.โชคชัย ซึ่งในส่วนของผู้ป่วยที่หายแล้วที่พักอยู่ในโรงแรมปัญจดารา จะกลับบ้านในวันที่ ๑๕ เมษายน จำนวน ๒ ราย คือชายอายุ ๔๒ ปี และชายอายุ ๕๗ ปี รวมทั้งในวันที่ ๒๑ เมษายนอีก ๑ รายคือ ชายอายุ ๓๘ ปี

เปิดบ้านท่าอ่าง

สำหรับสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา สรุปตามวันที่มีความเคลื่อนไหวได้ดังนี้ โดยวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ นายวิเชียร จันทรโณทัย แถลงว่า สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ซึ่งมีผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด ๑๘ ราย รักษาหายแล้ว ๕ ราย จากการดำเนินงานคัดกรองประชาชนจำนวน ๖๕,๒๑๔ ราย (ยอดสะสม ณ วันที่ ๓ มกราคม-๑๓ เมษายน ๒๕๖๓) มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนสะสม ๖๒๒ ราย ไม่พบเชื้อ ๕๙๗ ราย และรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการจำนวน ๗ ราย สำหรับผู้ป่วยที่กำลังรักษาตัวอยู่ทั้ง ๑๓ ราย มีอาการดีขึ้น ๑๐ ราย อาการคงที่ ๓ ราย โดยรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชฯ ๕ ราย โรงพยาบาลเทพรัตน์ ๔ ราย โรงพยาบาล มทส. ๒ ราย โรงพยาบาลโชคชัย ๒ ราย

จากนั้นเวลา ๑๕.๓๐ น. ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ด้านหลังศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย พร้อม นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ได้ประชุมหารือวาระการพิจารณาปัญหาของหมู่บ้านท่าอ่าง หมู่ ๓ ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย เนื่องจากในรอบ ๑๐ วัน พบการติดเชื้อโควิด-๑๙ ในครอบครัวเดียวกัน ๔ ราย และกลุ่มเสี่ยงสูงซึ่งเป็นคนในครอบครัวและเพื่อนบ้านส่วนหนึ่งไม่ให้ความร่วมมือการกักตัวเองในบ้านพัก ลักลอบออกไปร่วมงานอุปสมบทในละแวกหมู่บ้าน คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา จึงมีมติให้ปิดหมู่บ้านตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม ที่ผ่านมา เป็นเวลา ๑๔ วัน 

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมหารือ นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า คณะกรรมการโรคติดต่อมีข้อสรุปให้เปิดหมู่บ้านได้ตั้งแต่บัดนี้ แต่อยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ ๑.การป้องกัน ควบคุมโรค ๒.สิ่งแวดล้อม ๓.สภาพจิตใจของชาวบ้านและ ๔.ความพร้อมผู้นำชุมชน จากการประเมินมีความพร้อมทั้ง ๔ ด้าน ฝ่ายควบคุม ป้องกันโรคมีความเข้าใจในระบบสภาพแวดล้อมการจัดเก็บขยะติดเชื้อและทำความสะอาดบ้านพักรวมทั้งในละแวกหมู่บ้านเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สภาพจิตใจไม่พบภาวะเครียดสะสมและผู้นำได้จัดแบ่งหน้าที่เป็นอย่างดีและเงื่อนไขสุดท้าย คนที่กลับเข้าหมู่บ้าน โดยกลุ่มเสี่ยงสูงที่กักตัวเองครบ ๑๔ วัน ต้องเฝ้าระวังต่ออีกให้ครบ ๒๘ วัน หรือจนถึงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ ตามหลักวิชาการที่พบผู้ติดเชื้อรายสุดท้าย สำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มสัมผัสเสี่ยงต่ำ ต้องดูแลสุขภาพ หากมีอาการป่วยต้องรีบแจ้งอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที

รักษาหายแล้ว ๙ ราย

จากนั้น วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ แถลงไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ซึ่งมีผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด ๑๘ ราย รักษาหายเพิ่มเป็น ๙ ราย คัดกรองประชาชนจำนวน ๗๔,๒๘๒ ราย (ยอดสะสม ณ วันที่ ๓ มกราคม-๑๖ เมษายน ๒๕๖๓) มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนสะสม ๖๔๖ ราย ไม่พบเชื้อ ๖๒๖ ราย และรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการจำนวน ๒ ราย สำหรับผู้ป่วยที่กำลังรักษาตัวอยู่ทั้ง ๙ ราย มีอาการดีขึ้น ๖ ราย อาการคงที่ ๓ ราย โดยรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชฯ ๕ ราย โรงพยาบาล มทส. ๒ ราย โรงพยาบาลโชคชัย ๒ ราย

ภายหลังเสร็จสิ้นการแถลงข่าว นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำคณะสื่อมวลชน เยี่ยมหมู่บ้านท่าอ่าง อำเภอโชคชัย หลังปิดนาน ๑๔ วัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ พร้อมมอบหน้ากากอนามัยและ Face Shield ให้กับคนในชุมชนท่าอ่างและตลาดพูนทรัพย์ สามแยกสวนสัตว์โคราช ซึ่งนายวิเชียร กล่าวว่า “เดิมทีหมู่บ้านท่าอ่าง ปิดหมู่บ้านและกักคนในชุมชนไว้ ๑๔ วัน และหลังจากเปิดหมู่บ้านเมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ก็ขอให้ประชาชนดูแลตัวเองอีก ๑๔ วัน ซึ่งบ้านที่พบผู้ป่วยติดเชื้อนั้นอยู่อาศัยกันทั้งหมด ๑๑ คน พบผู้ติดเชื้อ ๔ คน ซึ่งใน ๔ คนนี้ รักษาหายแล้วและกลับมาอยู่บ้านแล้ว ๑ คน คือเด็กอายุ ๑ ขวบ (รายที่ ๙) ส่วนอีก ๓ คน ยังอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชฯ และโรงพยาบาลโชคชัย”

รักษาหาย ๑๐ ราย

ต่อมา วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๓ นายแพทย์วิญญู จันทร์เนตร รองนายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา แถลง ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ซึ่งมีผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด ๑๘ ราย รักษาหายเพิ่มเป็น ๑๐ ราย (รายที่ ๑ รักษาหายเพิ่ม) จากการดำเนินงานคัดกรองประชาชนจำนวน ๗๘,๓๕๖ ราย (ยอดสะสม ณ วันที่ ๓ มกราคม-๑๘ เมษายน ๒๕๖๓) มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนสะสม ๖๗๒ ราย ไม่พบเชื้อ ๖๕๑ ราย และรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการจำนวน ๓ ราย สำหรับผู้ป่วยที่กำลังรักษาตัวอยู่ทั้ง ๘ ราย มีอาการดีขึ้น ๖ ราย อาการคงที่ ๒ ราย โดยรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชฯ ๕ ราย โรงพยาบาล มทส. ๑ ราย โรงพยาบาลโชคชัย ๒ ราย

นายวิเชียร จันทรโณทัย เปิดเผยว่า จังหวัดกำหนดการทำงานออกเป็นระบบ โดยช่วงแรกเป็นช่วงของก่อนเกิดเหตุตั้งแต่เดือนมกราคม- ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓, ช่วงที่ ๒ ขณะเกิดเหตุ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่พบผู้ป่วยรายแรกของจังหวัดคือ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ และวันสุดท้ายที่พบผู้ป่วยคือวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓ อย่างไรก็ตาม จะต้องเฝ้าระวังไม่ให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ซึ่งถือว่าระยะนี้เป็นระยะที่มีความเข้มข้น และจะต้องควบคุมสถานการณ์ให้ได้ หากพ้นจากนี้ไป จะเป็นช่วงเฝ้าระวังติดตาม โดยจะเฝ้าติดตามไปอีก ๑๔ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน-๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และจะเข้าสู่ระยะฟื้นฟูตั้งแต่วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

 “ตั้งแต่วันที่ ๑๐ เมษายน เป็นต้นมา เราได้ควบคุม และดำเนินการเยียวยาฟื้นฟูพี่น้องที่ประสบปัญหา ในช่วงนี้ไปถึงวันที่ ๒๐ เมษายน เป็นช่วงที่เราต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น หากสถานการณ์ดีขึ้น หลังวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ ก็จะมาดูกันอีกครั้งว่า มีมาตรการอะไรที่สามารถผ่อนปรนได้บ้าง” นายวิเชียร กล่าว

ผล Negative จึงให้กลับบ้าน

ด้าน นพ.วิญญู จันทร์เนตร รองนายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา เปิดเผยถึงกรณีการส่งผู้ป่วยกลับบ้านหลังการรักษาหาย ว่า “ศูนย์ฯ ต้องการให้ผู้ป่วยคิดเชื้อโควิด-๑๙ ได้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล จนกว่าจะมีผลตรวจเป็น Negative ถึงจะส่งตัวกลับไปที่บ้าน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทางสังคม เพราะอาจจะมีชาวบ้านสงสัยว่า หายดีแล้ว แต่ทำไมผลยัง Positive อยู่ ดังนั้นการบริหารจัดการของโคราช จึงต้องให้ผู้ป่วยมีผลตรวจเป็น Negative เท่านั้นจึงจะส่งกลับบ้าน”

จากนั้น เวลา ๑๕.๐๐ น. ในวันเดียวกัน ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา รถตู้ของกระทรวงสาธารณสุขได้นำคนไทยจำนวน ๑๓ คน ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ประกอบด้วยเกาหลีใต้ ๙ ราย ฮังการี ๒ ราย เยอรมนี ๑ ราย อังกฤษ ๑ ราย จากนั้นถูกนำไปกักตัวที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เฝ้าระวังคนไทยกรณีโควิด- ๑๙ ในพื้นที่กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อเฝ้าดูอาการตามมาตรฐานสากล หลังครบกำหนด ๑๔ วัน จึงถูกส่งกลับภูมิลำเนาเดิม ก่อนจะแยกย้ายเดินทางกลับในพื้นที่ อ.คง ๔ ราย อ.ชุมพวง ๓ ราย อ.โชคชัย ๒ ราย อ.ประทาย ๑ ราย อ.บัวใหญ่ ๑ ราย อ.หนองบุญมาก ๑ ราย และ อ.จักราช ๑ ราย เจ้าหน้าที่ได้ให้ตรวจสอบสัมภาระสิ่งของพร้อมชี้แจงทำความเข้าใจโดยขอความร่วมมือทั้ง ๑๓ คน แม้นครบกำหนดการกักตัว จึงสามารถใช้บ้านพักเป็นสถานที่กักตัวเองได้ ควรงดกิจกรรมทางสังคม กรณีพบปะญาติ พี่น้อง เพื่อนฝูง และสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ๒ เมตร รวมทั้งต้องให้อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วย หากมีอาการป่วยต้องรีบแจ้งทันที

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓ นายแพทย์วิญญู จันทร์เนตร รองนายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา แถลง ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ซึ่งมีผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด ๑๘ ราย รักษาหายแล้ว ๑๐ ราย คัดกรองประชาชนจำนวน ๗๙,๕๕๑ ราย (ยอดสะสม ณ วันที่ ๓ มกราคม-๑๙ เมษายน ๒๕๖๓) มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนสะสม ๖๗๖ ราย ไม่พบเชื้อ ๖๕๗ ราย และรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการจำนวน ๑ ราย สำหรับผู้ป่วยที่กำลังรักษาตัวอยู่ทั้ง ๘ ราย มีอาการดีขึ้น ๖ ราย อาการคงที่ ๒ ราย โดยรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชฯ ๕ ราย โรงพยาบาล มทส. ๑ ราย โรงพยาบาลโชคชัย ๒ ราย

ครบ ๑๔ วันไม่พบติดเชื้อเพิ่ม

ล่าสุด วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา แถลง ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ซึ่งมีผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด ๑๘ ราย รักษาหายแล้ว ๑๐ ราย จากการดำเนินงานคัดกรองประชาชนจำนวน ๘๒,๑๕๐ ราย (ยอดสะสม ณ วันที่ ๓ มกราคม-๒๐ เมษายน ๒๕๖๓) มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนสะสม ๖๙๐ ราย ไม่พบเชื้อ ๖๖๗ ราย และรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการจำนวน ๕ ราย สำหรับผู้ป่วยที่กำลังรักษาตัวอยู่ทั้ง ๘ ราย มีอาการดีขึ้น ๘ ราย โดยรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชฯ ๔ ราย โรงพยาบาลสูงเนิน ๑ ราย โรงพยาบาล มทส. ๑ ราย โรงพยาบาลโชคชัย ๒ ราย

นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สสจ.นครราชสีมา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับโคราชตรวจพบผู้ติดเชื้อครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓ โดยวันนี้เข้าสู่วันที่ ๑๕ แต่ที่ ศบค.ยังไม่ประกาศให้โคราชเป็นจังหวัดที่ปลอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ครบ ๑๔ วัน เนื่องจากว่า ศบค.ได้รับการยืนยันผู้ติดเชื้อรายล่าสุดของโคราช เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ ดังนั้น ศบค.จะประกาศโคราชเป็นจังหวัดที่ปลอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ครบ ๑๔ วัน ในวันที่ ๒๒ เมษายนหรือหลังจากนั้น

สำหรับยอดการกักตัวผู้เดินทางเข้าจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์-๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ เฝ้าระวังทั้งหมด ๔๔,๔๒๖ ราย (รายใหม่ ๑,๘๑๔ ราย และรายเก่า ๔๒,๖๑๒ ราย) อยู่ในระหว่างการเฝ้าระวัง ๗,๐๖๒ ราย และเฝ้าระวังครบ ๑๔ วันแล้ว ๓๗,๓๖๔ ราย โดยแบ่งเป็นเดินทางกลับจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน ๒๐,๐๑๑ ราย เดินทางมาจากจังหวัดอื่นๆ จำนวน ๒๓,๑๒๕ ราย และกลับจากต่างประเทศจำนวน ๑,๒๙๐ ราย

ทั้งนี้ ตามข้อมูลสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ มีผู้หายป่วยทั้งหมด ๑๐ รายโดยเป็นรายที่ ๔, ๓, ๕, ๙, ๑๕, ๖, ๑๑, ๑๒, ๑๓ และรายที่ ๑ โดยเรียงตามวันที่ที่หายป่วย

 


607 897