25thJanuary

25thJanuary

25thJanuary

 

April 24,2020

อนุมัติเปิด ๔๑ โรงแรม จบเมษาปลดล็อกทั้งเมือง?

ผู้ประกอบการโรงแรมโคราชยื่นขอเปิดบริการต่อหลังจากจังหวัดสั่งปิดทั้งเมือง ๓๐๐ กว่าแห่ง เพื่อป้องกันไวรัสโควิด-๑๙ แพร่กระจาย ล่าสุดอนุญาตให้เปิดบริการต่อตามคำขอ ๔๑ ราย มีทั้งโรงแรมใหญ่และเล็ก เช่น มายโอโซนเขาใหญ่ โครานารี่ สีมาธานี สสจ.ย้ำต้องป้องกันการแพร่ระบาดเคร่งครัด มีเจลล้างมือ สวมหน้ากากอนามัยทุกคนเผยสิ้นเดือนนี้ลุ้นปลดล็อกโรงแรมทั้งจังหวัด

สืบเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙ ไปหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งที่ประเทศไทย โดยหลายจังหวัดได้ออกคำสั่งถึงมาตรการดำเนินการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาด โดยสั่งปิดสถานบริการหลายแห่ง รวมถึงปิดสถานที่ชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนั้น โดยจังหวัดนครราชสีมานั้น ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๓ นายชัชวาล วงศ์จร เจ้าของโรงแรม วีวันโคราช นำผู้ประกอบการ ยื่นหนังสือต่อนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ขอเสนอให้พิจารณามีคําสั่งปิดสถานประกอบการในจังหวัดนครราชสีมา พร้อมแนบโบชัวร์มาตรการช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน, สําเนาจดหมายขอเพิ่มมาตรการช่วยเหลือเยียวยาฯ และบทความการแสดงความคิดเห็นต่อมาตรการของรัฐ กรณีโควิด-๑๙ ซึ่งรายละเอียดของเอกสาร “โคราชคนอีสาน” นำเสนอไปก่อนหน้าแล้ว

อ่านข่าวย้อนหลัง >> สั่งปิดโรงแรม ๓๒๐ แห่ง ควบคุมโควิดลุกลาม ถ้าจำเป็นยื่นขอเปิดได้ : http://www.koratdaily.com/blog.php?id=10556

จากนั้นวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ออกหนังสือคำสั่งเรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย โดยตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๒๓ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๓ โดยใจความหลักคือการสั่งปิดพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่อโควิด-๑๙ รวมไปถึงโรงแรมทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ โดยนายวิสูตร ชัชวาลวงศ์ ปลัดจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยกับ “โคราชคนอีสาน” ว่า “โรงแรมที่มีใบอนุญาตตามประกาศของจังหวัดได้สั่งปิดทั้งหมด ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า มีประมาณ ๓๒๐ แห่งทั้งจังหวัด รวมทั้งโรงแรมใหญ่ๆ อาทิ โรงแรมแคนทารี โคราช, โรงแรมสีมาธานี และโรงแรมดิอิมพิเรียล โคราช ปิดเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม หากโรงแรมใดที่มีมาตรการในการป้องกัน สามารถทำหนังสือเสนอมายังนายอำเภอของแต่ละพื้นที่ให้พิจารณาได้ เมื่อตรวจสอบแล้วก็สามารถเปิดบริการต่อได้ แต่ที่สั่งปิดในขณะนี้ เนื่องจากคุมสถานการณ์ไม่ได้ และปัญหาก็เกิดจากคนเดินทาง คนในพื้นที่ไม่เป็นไร แต่คนที่เดินทางจากต่างถิ่น เราไม่รู้ว่าใครเป็นใคร จึงต้องสั่งปิด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น หากโรงแรมใดมีมาตรการที่เข้มงวดก็มาเสนอเพื่อขอเป็นข้อยกเว้นได้หมด หากเห็นว่าเดือดร้อน และโรงแรมมีมาตรการที่ดีตามหลักสาธารณสุข”

ล่าสุดเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙ มีแนวโน้มผู้ติดเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็นเวลา ๑๓ วันแล้ว ส่งผลให้ผู้ประกอบการโรงแรมหลายแห่งทยอยกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง หลังได้รับการอนุญาตจากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จังหวัดฯ ซึ่งในประเด็ดนี้ นายวิสูตร ชัชวาลวงศ์ ปลัดจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยกับ “โคราชคนอีสาน” ว่า “ขณะนี้จังหวัดอนุญาตให้โรงแรมบางแห่งที่ยื่นเรื่องขอเปิดบริการ และอนุญาตให้บางแห่งเปิดบริการอีกครั้งไปก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งมีโรงแรมที่ได้รับอนุญาตไปแล้วส่วนหนึ่ง ส่วนใหญ่จะเป็นโรงแรมขนาดเล็ก สำหรับโรงแรมขนาดใหญ่มีไม่กี่แห่งและตั้งอยู่แถวเขาใหญ่ (อำเภอปากช่อง) เช่น โรงแรมมายโอโซน เขาใหญ่ ทั้งนี้โรงแรมที่เปิดให้บริการเหล่านี้ จะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่จังหวัดกำหนดไว้ ส่วนการปลดล็อกการให้บริการโรงแรมทุกแห่งในจังหวัด คงต้องขึ้นอยู่กับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จังหวัดฯ”

ทางด้าน นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา เปิดเผยกับ “โคราชคนอีสาน” ว่า หลังจากที่โรงแรมในโคราชมีการยื่นขออนุญาตเพื่อเปิดบริการอีกครั้งในช่วงนี้ และได้รับอนุญาตไปนั้น ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะเข้าไปตรวจสอบทุกสัปดาห์ เบื้องต้นจะเข้าไปดูว่าได้จัดการตามที่เรียกร้องหรือไม่ และได้ทำตามมาตรการที่กำหนดหรือไม่ โดยจะเข้าไปดูเรื่องสภาพแวดล้อม ความสะอาด การจัด social distancing ห้องอาหารต้องมีจุดคัดกรองก่อนเข้าใช้ ต้องมีการเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องใช้ สถานที่ต่างๆ ตลอด ซึ่งมาตรการปิดโรงแรมนี้จะดูถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ โดยหลังจากนั้นศูนย์บัญชาการฯ จะประชุมกันอีกครั้งว่า จะมีการปลดล็อกการเปิดให้บริการของโรงแรมหรือไม่ และเรื่องใดที่สามารถดูแลควบคุมได้ก็อาจจะปลดล็อกบ้าง

ทริปเปิลบี’มีเจลทุกห้อง

ด้าน Triple B Sleep & Relax ซึ่งได้รับอนุญาตให้เปิดบริการไปแล้วนั้น นายธนาพล วงศ์ศักดา (เบส) ผู้ก่อตั้งฯ เปิดเผยกับ “โคราชคนอีสาน” ว่า Triple B Sleep & Relax ได้รับการอนุญาตเปิดบริการแล้ว โดยมีหนังสือแจ้งมาเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ ซึ่งทางจังหวัดฯ กำหนดให้โรงแรมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้ออย่างเคร่งครัด โดยให้มีเจลล้างมืออยู่ที่ทางเข้าและทุกห้อง ผู้ที่จะเข้ามาพักก็จะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ยกเว้นขณะอยู่ในห้องพักส่วนตัวแล้ว รวมถึงทางโรงแรมจะต้องเช็ดทำความสะอาดบนพื้นผิวต่างๆ เพื่อฆ่าเชื้อไวรัส หลังจากเปิดให้บริการอีกครั้งก็มีลูกค้าติดต่อเข้ามาจองห้องพักและเข้ามาพักเรื่อยๆ ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มาทำงานหรือทำธุระในโคราช โดยวันธรรมดาจะมีคนเข้าพักมากกว่าวันหยุดเสาร์-อาทิตย์

มายโอโซน’ฆ่าเชื้อทุกวัน

ทางด้านโรงแรมมายโอโซนเขาใหญ่ ซึ่งเป็นที่พักหรูในพื้นที่เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง ซึ่งประกอบด้วยห้องพัก ๖๒ ห้อง และบ้านพัก ๕๐ หลังก็ได้ยื่นขอเปิดกิจการต่อ ซึ่งได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ ๙ เมษายนที่ผ่านมานั้น เจ้าหน้าที่เปิดเผยกับ โคราชคนอีสาน ว่า ในช่วงนี้ยังมีลูกค้าเข้ามาพักอย่างต่อเนื่อง แม้จำนวนจะไม่มากนัก ซึ่งส่วนใหญ่จะพักอยู่ในส่วนของโรงแรม โดยโรงแรมมีหน่วยคัดกรองทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าพัก รวมทั้งให้แม่บ้านก็ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกวัน เปลี่ยนผ้าปูที่นอนและอุปกรณ์ต่างๆ ทุกวันเช่นกัน โดยต้องปฏิบัติตามระเบียบที่วางไว้ และเป็นไปตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดทุกประการ

โครานารี่’คัดกรองก่อนแล้ว

นางสาวธิรินทร์ภา จงเจริญใจ กรรมการผู้จัดการโรงแรมโครานารี่ คอร์ทยาร์ด บูทีค โฮเต็ล เปิดเผยว่า โรงแรมโครานารี่ มีลูกค้าเข้าพักมาตลอด แต่จำนวนไม่มาก ซึ่งตนก็กลัวการแพร่ระบาดของเชื้อโรค จึงทำการปิดโรงแรมแล้วหันมาทำข้าวแกงขาย (ห้องอาหารเลอ อินถวา) แต่ที่โรงแรมยื่นเรื่องขอเปิดทำการ เพราะว่า มีลูกค้าที่มีความจำเป็นในการเข้าพัก เช่น ยังต้องมาทำงานในโคราช ซึ่งโรงแรมโครานารี่ มีมาตรการคัดกรองตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ พูดได้ว่า ทำก่อนที่ภาครัฐจะประกาศมาตรการต่างๆ ออกมา เพราะเมื่อมีข่าวการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาที่ประเทศจีน เราในฐานะผู้ประกอบการโรงแรม จึงต้องระวังในส่วนนี้อย่างเข้มงวด”

ต้องเซ็นยินยอมจึงพักได้

“ในส่วนของมาตรการที่โรงแรมโครานารี่ทำขณะนี้ ลูกค้าทุกคนที่เข้าพัก จะต้องผ่านการตรวจคัดกรอง แจ้งรายละเอียดการเดินทางภายใน ๓๐ วันตามความจริง ต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดที่อยู่ในโรงแรม เราทำอย่างนี้มาตั้งแต่ไวรัสยังไม่หนักเท่าทุกวันนี้ บางคนก็หาว่าบ้า เราซื้อหน้ากากอนามัยตั้งแต่ราคายังไม่ขึ้น เพื่อแจกให้กับลูกค้าที่เข้ามาพักทุกคน เมื่อสถานการณ์เริ่มเข้มข้นขึ้น เราจึงต้องให้ลูกค้าเซ็นยินยอมที่จะทำตามมาตรการของโรงแรม หากไม่ยินยอมก็จะคืนเงินให้ พร้อมกับปฏิเสธการเข้าพักของลูกค้า ส่วนในปัจจุบัน เราจะทำความสะอาดทุกห้อง ทำเหมือนทุกห้องมีเชื้อไวรัส โดยจะมีการคัดกรองลูกค้า แบ่งเป็นระดับดังนี้ ๑.ลูกค้าที่เดินทางมาทำงานเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล และ ๒.ลูกค้าที่เดินทางมาจากต่างประเทศ โดยลูกค้าทั้ง ๒ แบบนี้ เมื่อเช็คเอ้าท์ออก เราจะปิดห้อง ๓ วัน และทำความสะอาดตลอดเวลา จนกว่าจะมั่นใจว่าสะอาดและพร้อมที่จะส่งต่อให้กับลูกค้ารายอื่นเข้าพักต่อไป” นางสาวธิรินทร์ภา กล่าว

นางสาวธิรินทร์ภา เปิดเผยอีกว่า “โครานารี่ยังมีมาตรการ social distancing โดยการจัดให้พักแบบห้องเว้นห้อง ลูกค้าที่มาเข้าพักจะได้ไม่อยู่ใกล้ๆ กัน ในส่วนของร้านอาหารก็ปิดทั้งหมด โดยเปลี่ยนเป็นแบบจำหน่ายข้าวแกงเดลิเวอรี่ โดยจะให้พนักงานที่ปฏิบัติงานนั้นพักอยู่ในโรงแรมด้วย ไม่ไห้เดินทางกลับบ้าน เพื่อป้องกันการเดินทางไปยังที่ต่างๆ และเนื่องจากงานที่ทำจะมีไม่มากเท่าช่วงปกติ จึงแบ่งให้พนักงานทำงานเป็นกลุ่ม เพียงจุดละ ๒ คนเป็นต้น ในส่วนของอาหารก็จะใช้กล่องแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง เพื่อให้ลูกค้ารับประทานอาหารในห้องและสามารถทิ้งได้ทันที ในส่วนของมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส เราจะมีบริการเจลล้างมือให้ที่บริเวณทางเข้าโรงแรมและหน้าลิฟท์ทุกชั้น นอกจากนี้ยังมีเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์แบบพกพาจำหน่ายให้กับลูกค้าด้วย และมีหน้ากากอนามัยจำหน่ายด้วยเช่นกัน โดยหน้ากากผลิตจากผ้าฝ้ายทอละเอียด น้ำไม่สามารถซึมผ่านได้ง่ายๆ”

ต้องอดทน

“โรงแรมโครานารี่ มีห้องพักทั้งหมด ๙๕ ห้อง โดยขณะนี้มีลูกค้ามาใช้บริการประมาณ ๒๐-๓๐ คน แต่ก่อนหน้านี้ลูกค้าจะน้อยมาก แต่เมื่อขออนุญาตเปิดเป็นทางการได้ มีการโปรโมทต่างๆ ลูกค้าก็เริ่มเข้ามาพักมากขึ้น โดยส่วนตัวแล้วคิดว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ จะยังคงอยู่อีกนาน จนกว่าจะมีการสร้างวัคซีนสำเร็จ แต่เมื่อทำสำเร็จก็เสี่ยงที่จะมีการกักตุน และเมื่อเราจะต้องอยู่กับสถานการณ์แบบนี้ไปอีกนาน เราต้องอดทน อย่างที่นี่จะไม่มีนโยบายปลดพนักงานหรือปิดทำการ พนักงานจะต้องอยู่ได้ เพราะเมื่อเปิดทำการอย่าเต็มตัว ทุกคนก็ต้องพร้อมที่จะทำงาน สำหรับคนที่ท้อแท้ ต้องลองดู ลองมองหาโอกาสดูว่าสามารถทำอะไรได้บ้าง และขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆ คน ทุกๆ อาชีพ เพื่อที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขต่อไป” นางสาวธิรินทร์ภา กล่าว

สีมาธานี’เปิดรับลูกค้ารายปี

นายสวัสดิ์ มังกรวัฒน์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไปโรงแรมสีมาธานี เปิดเผยกับ “โคราชคนอีสาน” ว่า “โรงแรมสีมาธานีมีลูกค้าที่ใช้บริการพักแบบรายปีอยู่ก่อนแล้วประมาณ ๓๐ ห้อง จึงทำให้ยากที่จะต้องปิดทำการ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายนเราจึงยื่นหนังสือไป เพื่อขอเปิดทำการและได้รับการอนุมัติมาในวันที่ ๒๐ เมษายน สาเหตุที่จะต้องเปิดทำการก็เพราะว่า นอกจากจะมีลูกค้ารายปีแล้ว เรายังมีลูกค้าที่เป็นบริษัทจากประเทศญี่ปุ่น ที่เขาเช่าห้องพักไว้ประมาณ ๕-๑๐ ห้อง เพื่อมาพักเมื่อต้องมาทำงานในจังหวัดนครราชสีมา ๑ สัปดาห์เขาก็จะเข้ามาประมาณ ๒-๓ วัน และเว้นระยะการเข้าพักในห้องพักประมาณ ๓-๔ วัน เพื่อทำการฆ่าเชื้อต่างๆ ให้ดีก่อน แล้วจึงเปิดให้พักซ้ำในห้องๆ นั้นได้”

เพิ่มค่าดำรงชีพให้พนักงาน

“โรงแรมสีมาธานีให้บริการห้องพักทั้งหมด ๒๖๕ ห้อง โดยพนักงานที่มาทำงานจะมีเพียง พนักงานต้อนรับ ๓ คน คนสวน แม่บ้าน ๓ คน และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ส่วนที่เหลือเราก็ได้ให้หยุดทำงานไปแล้วจำนวน ๑๔๘ คน โดยจะมีการเยียวยาผ่านระบบประกันสังคม แต่เท่านั้นคงไม่พอที่จะใช้ในการดำรงชีวิต ทางโรงแรมจึงเพิ่มค่าดำรงชีพให้ด้วย เพื่อให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด และในสถานการณ์เช่นนี้ สำหรับผมถ้าไม่มีลูกค้ามาใช้บริการ ผมว่า ควรปิดทำการไปดีกว่า เพราะค่าใช้จ่ายช่วงนี้ไม่คุ้มกับรายได้แน่ๆ ซึ่งเบื้องต้นเราก็มีการปรับเปลี่ยนการจำหน่ายอาหาร เนื่องจากยังมีลูกค้าที่พักอยู่ด้วย ใช้ช่วงเวลาที่พ่อครัวว่างก็จะให้ทำเป็นแบบเดลิเวอรี่ เพื่อนำไปจำหน่ายด้วย ซึ่งรายได้ก็ไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายทั้งหมด แต่ที่ทำเช่นนี้ก็เพราะว่า อยากจะให้พนักงานมีงานทำ เราก็จะต้องดูแลพวกเขาด้วย ต้องช่วยกันอย่างเต็มที่” นายสวัสดิ์ กล่าว

ทั้งนี้ โรงแรมสีมาธานีมีการประกาศคำสั่งผู้จัดการทั่วไปเรื่องมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่ามาตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานปฏิบัติตาม เช่น ในส่วนของแผนกแม่บ้านให้เตรียมเจลแอลกอฮอล์ให้เพียงพอและครอบคลุมทุกจุด ทำความสะอาดจุดสัมผัสต่างๆ ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ให้ลูกค้าทำแบบประเมินความเสี่ยง จัดเตรียมหน้ากากอนามัยให้ลูกค้า เป็นต้น

แคนทารี’ไม่เปิด

ส่วนโรงแรมแคนทารี โคราช ซึ่งเป็นโรงแรมระดับห้าดาวนั้น นายมกริน พรหมโยธี ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมฯ เปิดเผยกับ “โคราชคนอีสาน” ว่า “โรงแรมยังไม่มีแนวทางในการเปิดให้บริการ คงจะต้องปิดไปก่อนโดยไม่มีกำหนด เพราะเป็นโรงแรมขนาดใหญ่อาจจะลำบากในการเปิดให้บริการ”

ทั้งนี้ สำหรับรายชื่อโรงแรมที่ได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินกิจการในช่วงที่จังหวัดมีคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรตติดต่ออันตรายช่วงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ตามมาตรการข้อ ๑๑ แห่งข้อกำหนดออกตามความในมาตร ๙ แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ มีจำนวน ๔๑ แห่ง แยกเป็น โรงแรมที่ได้รับอนุญาตให้เปิดเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ ประกอบด้วย ๑.มาย โอโซน เขาใหญ่ อ.ปากช่อง ๒.ศิริโฮเต็ล ๓.โครานารี่ คอร์ทยาร์ด บูทีค โฮเต็ล ๔.เดอะริช โฮเทล ๕.อารมณ์ดี ๖.มนตร์ธารา ๗.โคราปุระ รีสอร์ท ๘.คิงส์ ๙.ลีโอซอ ๑๐.กุล โฮสเทล ๑๑.สามศิริ รีสอร์ท ๑๒.มิกส์ โฮเต็ล ๑๓.ดิ โอเชียน เรสซิเดนซ์ ๑๔.เดอะ เซนนิท เรสซิเดนซ์ โฮเทล ๑๕.ทริปเบิ้ล บี สลีป แอน รีแลกซ์

ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ ได้แก่ ๑.น่านน้ำ อ.ปากช่อง และ ๒.พจน์ แสนเจริญ อ.ครบุรี, ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ ๑.อิส้าน อิสาน บูทิค รีสอร์ท อ.ปากช่อง และ ๒.ต้นยาง รีสอร์ท อ.ครบุรี, ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ ๑.ศรีภากรวิลล์ รีสอร์ท ๒.สามยอด รีสอร์ท ๓. อนาวิลเพลส ๔.สากลโคราช ๕.ดีไลท์ ๖.นริศรา รีสอร์ท ๗.โรสการ์เด้นท์อินน์ ๘.โอมอินท์ ๙๕ และ ๙.ราชประชา สปอร์ต รีสอร์ท อ.ปากช่อง
โรงแรมที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ ๑.ชัยวัช อ.เฉลิมพระเกียรติ ๒.ต้นรัก อ.เฉลิม พระเกียรติ และ ๓.ครบุรี รีสอร์ท อ.ครบุรี, ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ ๑.พิมายบุรี อ.พิมาย และ ๒.บ้านวารี รีสอร์ท อ.พิมาย และอนุญาตเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ ได้แก่ ๑.ลีลาวดี ๒.บ้านฟ้าพราวฝน ๓.ร่มเย็นการ์เด้นเพลส ๔.ซิตี้ พาร์ค โฮเต็ล ๕.สีมาธานี ๖.กระดังงา รีสอร์ท ๗.บุษบาบัณฐ์ รีสอร์ท อ.ด่านขุนทด และ ๘.อาราคีรี เพลส อ.ปากช่อง (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓)

 

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๖๒๔ วันพุธที่ ๒๒ - วันอังคารที่ ๒๘ เดือนเมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

 

 


605 925