17thJanuary

17thJanuary

17thJanuary

 

April 27,2020

ลุ้นผลตรวจยืนยันหญิงขามทะเลสอ สัมผัสเสี่ยงสูงหลังเดินทางกลับจากเยี่ยมแม่ที่ชุมพร

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 26 เมษายน 2563 ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ด้านหลังศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา พร้อมนายแพทย์วิชาญ  คิดเห็น รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา ร่วมชี้แจงมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา การติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการและข้อสั่งการของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

นายวิเชียร จันทรโณทัน ผวจ.นครราชสีมา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด นครราชสีมา เปิดเผยว่า ผลดำเนินการคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม ที่ผ่านมา มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อ 741 ราย ไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ รวมผู้ติดเชื้อสะสม 18 ราย รักษาหาย 12 ราย รอผลตรวจยืนยัน 18 ราย
 
นายแพทย์วิชาญ  คิดเห็น รอง สสจ.นครราชสีมา ชี้แจงข้อสงสัยกรณีหญิง อายุ 34 ปี ชาวบ้านหนองขุ่น หมู่ 4 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ มีผลตรวจเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่แต่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ไม่เพิ่มตัวเลขเป็นผู้ติดเชื้อรายที่ 19 ว่า รายงานการสอบสวนโรค หญิงคนดังกล่าวได้เดินทางไปเฝ้าอาการป่วยของผู้เป็นแม่ที่โรงพยาบาลชุมพร ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคมถึงวันที่ 3 เมษายน ในขณะกลับมาภูมิลำเนาเดิม วันที่ 24 เม.ย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ได้แจ้งมาที่ สสจ.นครราชสีมา ระบุเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงสัมผัสกับผู้ติดเชื้อที่เป็นบุคลากรสาธารณสุข จึงนำเข้าตรวจที่ รพ.ขามทะเลสอ พร้อมประสาน รพ.มหาราช จัดส่งเจ้าหน้าที่สวมชุดป้องกันพร้อมนำแคปซูลมารับไปนอนสังเกตอาการและตรวจหาเชื้อ แต่ระยะเวลาสัมผัสโรคกับวันที่ตรวจพบเชื้อมีระยะห่างกันประมาณ 21 วัน จึงต้องตรวจซ้ำอีกครั้ง ล่าสุดมีอาการคล้ายเป็นไข้หวัดเล็กน้อย อย่างไรก็ตามหากผลตรวจยืนยันจะเป็นผู้ติดเชื้อรายที่ 19 ทันที รวมทั้งนำกลุ่มเสี่ยง 8 คน ซึ่งเป็นบุคคลในครอบครัว นำเข้าสู่ระบบคัดกรองเข้ม

 


609 869