20thJanuary

20thJanuary

20thJanuary

 

April 30,2020

เปิดบุ่งตาหลั่ว-ตลาดนัด ยังไม่ชัดผ่อนปรนร้านอาหาร

ผู้ว่าฯ ผ่อนปรนเปิดบุ่งตาหลั่ว ดีเดย์เปิด ๒๘ เมษายน ปลดล็อกตลาดนัดเฉพาะสินค้า ๕ ประเภทจำเป็นต่อชีวิตประจำวัน เน้นปฏิบัติเข้มงวดตามมาตรการสาธารณสุข ด้านเปิดร้านอาหาร ยังไม่ ชัดเจน ย้ำต้องรอคำสั่งจากส่วนกลาง เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ประชุมกรณีผ่อนปรนเปิดสวนสาธารณะบุ่งตาหลั่ว และเปิดตลาดนัดตามที่เห็นสมควร เพื่อแก้ปัญหาปากท้องประชาชนภายใต้สถานการณ์โควิด-๑๙ โดยร่วมหารือกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้มีบทบาทในจังหวัดนครราชสีมา และภาคเอกชน

มาตรการเปิดบุ่งตาหลั่ว

นพ.วิชาญ คิดเห็น รองนายแพทย์ สสจ.นครราช สีมา กล่าวถึงมาตรการผ่อนปรนเปิดสวนสาธารณะบุ่งตาหลั่วว่า สำหรับมาตรการที่นำเสนอ แบ่งออกเป็น ๓ หมวด ได้แก่ ๑.หน้าที่ของหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องสถานที่ โดยเสนอจัดให้มีช่องทางเข้าออกทางเดียว เพื่อสามารถคัดกรองผู้ที่มาออกกำลังกายได้ว่ามีความเสี่ยงสูง ไข้ ไอ หรือไม่ รวมถึงเว้นระยะห่าง ๑.๕-๒ เมตร รวมถึงตรวจวัดอุณหภูมิ และต้องมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือรองรับผู้มาใช้บริการ และทำความสะอาดบริเวณต่างๆ อาทิ ลูกบิดประตู อุปกรณ์ส่วนรวมต่างๆ จัดให้มีถังขยะทั่วไปตามจุดต่างๆ รวมถึงถังขยะสำหรับทิ้งหน้ากากอนามัย หรือขยะที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ และหากเกิดกรณีฉุกเฉิน จะเรียกรถโรงพยาบาลฉุกเฉิน ๑๖๖๙ ทันที
๒.กำกับดูแลผู้จำหน่ายสินค้า และผู้ปฏิบัติงานในสวนสาธารณะ การตั้งแผงสินค้าจะต้องตั้งห่างกัน ผู้ที่เข้าคิวรอต้องห่างกันตาม Social Distancing ผู้จำหน่ายสินค้าต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ใส่ถุงมือเวลาหยิบจับสินค้า รวมถึงหลีกเลี่ยงรับเงินจากผู้ซื้อโดยตรง 

๓.คำแนะนำสำหรับผู้มาใช้บริการ ต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ทั้งก่อนและหลังเข้ามาใช้บริการ ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ต้องไม่บ้วนน้ำลายหรือเสมหะลงพื้นที่สาธารณะ ต้องเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑๐ เมตร เมื่อออกกำลังกายเสร็จควรกลับบ้านทันที หากมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก อย่างใดอย่างหนึ่ง ขอความร่วมมืองดใช้บริการ

เปิดบุ่งเฉพาะเดินและวิ่ง

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เสนอถึงกรณีนี้ว่า ควรจัดทางเข้าออก ๒ ทาง เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่จะเข้า ๒ ทาง คือ ทางเข้าตรงข้ามโรงพยาบาลค่าย ทางเข้าตรงลานนวมินทร์ โดยให้มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิ สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลคาดว่าจะให้เป็นเจ้าหน้าที่ทหารเป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ในส่วนของอุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆ ให้ปิดไปก่อน โดยจะเปิดให้บริการเฉพาะเดินและวิ่งเท่านั้น สำหรับเรื่องขายสินค้า สำหรับการขายสินค้า คาดว่า สามารถกำหนดได้ เนื่องจากมีผู้ประกอบการไม่กี่ราย โดยเราจะต้องกำหนดจุดยืนและระยะห่างสำหรับผู้ซื้อที่รอคิวด้วย อีกทั้งให้จัดจำนวนคนเป็นรอบๆ เพื่อที่จะง่ายต่อการคัดกรอง

สำหรับมาตรการเปิดบุ่งตาหลั่วเป็นเรื่องที่ดี แต่ให้คิดถึงแหล่งน้ำสาธารณะ หรือลำคลองทั่วไป ควรห้ามไม่ให้คนลงเล่นน้ำ เนื่องจากบางครั้งประชาชนที่ลงไปเล่นจะปล่อยสารคัดหลั่งต่างๆ ลงในน้ำ รวมทั้งอุจจาระและปัสสาวะ อาจจะให้เชื้อไวรัสกระจายไปยังที่อื่นได้ โดยนายวิเชียร กล่าวว่า เห็นด้วยกับความคิดนี้ อย่างไรก็ตามจะดำเนินการเปิดเพียงแค่สวนสาธารณะแบบโล่งเท่านั้น หากเป็นสวนน้ำ หรือเขื่อน จะยังไม่มีมาตรการผ่อนปรนเพื่อเปิดสถานที่

ปลดล็อกตลาดนัด 

ต่อมาหารือถึงการเปิดตลาดนัด นพ.วิชาญ กล่าวว่า ตลาดนัดเป็นจุดที่เป็นเศรษฐกิจชุมชนที่ประชาชนต้องทำมาหากินโดยเฉพาะคนที่มีสินค้าตามหมู่บ้าน ชุมชน การผ่อนปรนตรงนี้จะทำให้ความเดือดร้อนของประชาชนเบาลงไป โดยทีม สสจ.ได้คิดมาตรการว่า สินค้าที่อนุญาตให้จำหน่ายคือ สินค้าที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน คือ ๑.สินค้าอาหารสด ๒.สินค้าอุปโภค/บริโภค ที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน ๓.สินค้าเครื่องครัว ๔.สินค้าชำระความสะอาด และ ๕.สินค้าที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนา เช่น ดอกไม้ ธูป เทียน

นพ.วิชาญ กล่าวอีกว่า มาตรการสำหรับผู้ดูแลตลาดนัด หรือคนเก็บค่าแผง ควรแจ้งอนุญาตต่อองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และกำหนดจุดเข้าออกให้ชัดเจน ที่ที่ดีที่สุดคือกำหนดเพียงแค่ทางเดียว หรือหากเป็นสองทาง จะต้องมีมาตรการเดียวกัน มีการวัดไข้ รวมถึงจัดเตรียมเจลแอกอฮอล์ล้างมือ ขอความร่วมมือให้ใส่หน้ากากอนามัย หากไม่ใส่ต้องไม่ให้อนุญาตให้เข้า ส่วนพ่อค้า แม่ค้า หากไม่ใส่หน้ากากอนามัย ก็ไม่อนุญาตให้ขายเช่นกัน

มาตรการเปิดตลาดนัด

“ขอความร่วมมือการจัดระยะห่างของลูกค้า และผู้ประกอบการ ๑.๕ เมตร งดรับเงินทอนจากผู้ซื้อโดยตรง ให้ใช้เป็นตะกร้าสำหรับรับเงิน รวมถึงเพิ่มจุดจอดรถให้เพียงพอ เพิ่มจุดทิ้งขยะ ทั้งนี้ พ่อค้าแม่ค้า ต้องสวมหน้ากากอนามัย และผ้ากันเปื้อนทุกคน มีเจลประจำรถเข็น และแผงร้าน ต้องหมั่นทำความสะอาด รวมถึงเว้นระยะห่างระหว่างแผงลอยมากขึ้น” นพ.วิชาญ กล่าว
นพ.วิชาญ กล่าวอีกว่า ลูกค้าต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกคน ให้ความร่วมมือในการคัดกรองตามมาตรการที่ตลาดกำหนด เลือกซื้อสินค้าจากพ่อค้า แม่ค้าที่ปฏิบัติตามมาตรการที่สาธารณสุขกำหนด ต้องมีการลงทะเบียนพ่อค้าแม่ค้าอย่างชัดเจนว่า ชื่ออะไร ขายอะไร ในวัน เวลาเท่าไหร่ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ว่า เมื่อไหร่ที่ตลาดนัดแห่งใดแห่งหนึ่งพบผู้ติดเชื้อ เราจะต้องแจ้งผู้ที่ไปตลาดในวันนั้นเพื่อนำมาสอบสวนและตรวจหาโรค”

พิจารณาเปิดขายเสื้อผ้า

ตัวแทนผู้ประกอบการตลาดนัด กล่าวว่า วันนี้เป็นโอกาสดีที่ได้มีโอกาสมาหารือกับผู้ว่าฯ และสื่อมวลชน ในนามตัวแทนตลาดนัดที่อยู่หนองบัวศาลา จากมาตรการคำสั่จังหวัด และระดับประเทศเราก็ปฏิบัติตามทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการเว้นระยะห่าง มีเจลล้างมือ กำหนดจุดคัดกรองเข้าออก ซึ่งปัจจุบันตลาดของเรายังขายของสด กับข้าว แต่เสื้อผ้า ของใช้ไม่ได้ขาย ซึ่งต้องการให้ผู้ว่าฯ พิจารณาสินค้าประเภทเสื้อผ้า ของใช้พวกนี้ด้วย

นายวิเชียร กล่าวว่า ตามที่ สสจ.เสนอสินค้าที่สามารถขายได้มี ๕ ประเภท คือ ๑.สินค้าอาหารสด ๒.สินค้าอุปโภค/บริโภค ที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน ๓.สินค้าเครื่องครัว ๔.สินค้าชำระความสะอาด และ ๕.สินค้าที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนา อย่างไรก็ตามสำหรับสินค้าประเภทอื่น อาจจะต้องมีการหารืออีกครั้ง

เปิดเฉพาะสินค้าจำเป็น

นพ.วิชาญ กล่าวว่า ในส่วนของสินค้าที่เสนอ เรามองว่าเป็นสินค้าจำเป็นต่อชีวิตประจำวันจริงๆ พอเป็นประเด็นของเสื้อผ้า ซึ่งเป็นสินค้าที่ต้องลองแล้วลองอีก จับแล้วจับอีก ต้องช่วยกันคิดมาตรการ เพราะเราก็ไม่รู้ว่าคนที่ไปซื้อมาก่อนหน้ากลับมาจากพื้นที่เสี่ยงไหม เพราะหากมีการติดอีกรอบ ผู้ประกอบการที่ขายอาหารสด สินค้าอุปโภค บริโภค ก็จะโดนปิดไปด้วย แต่หากมีคำตอบถึงมาตรการในการรองรับที่ดีพอก็ยินดีรับฟัง ทั้งนี้ การกำหนดมาตรการต่างๆ ออกมา เราคิดอยู่ทุกวันว่า ทำอย่างไรพวกเราจะได้กลับมาใช้ชีวิตที่ใกล้เคียงกับความเป็นอยู่ปกติเรามากที่สุด

นายวิเชียร กล่าวเสริมว่า สำหรับผู้ประกอบการขายเสื้อผ้า อาจจะรออีกสักหน่อย ในตอนนี้อาจจะต้องผ่อนปรนสำหรับผู้ที่ขายอาหารสดไปก่อน ทั้งนี้ จังหวัดได้จัดตลาดนัดสินค้าเกษตรทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ที่บริเวณหน้าศาลากลาง โดยมีเกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายหลากหลาย เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน อย่างไรก็ตาม หลังจากผ่อนปรนเปิดตลาดนัดแล้ว เราจะมีการประเมินทุกวัน และดูตัวเลขในภาพรวม ซึ่งเราจะไม่ทำให้มาตรฐานของประเทศเสียหาย และอาจจะถูกกล่าวได้ว่าจังหวัดนครราชสีมาไม่ทำตาม

ทั้งนี้ ตัวแทนสื่อมวลชน เสนอถึงการผ่อนปรนร้านตัดผม ร้านเสริมสวย โดย นพ.วิชาญ กล่าวว่า ศบค.ก็ช่วยดูรายละเอียดพวกนี้เช่นกัน รวมถึงจะส่งมาตรการมาให้เราเรื่อยๆ หากเราดำเนินการล้ำหน้าประเทศ และมีปัญหาจะกลายเป็นเร่งรีบหรือไม่ แต่หากเราเดินไปพร้อมๆ กัน และมีมาตรการที่หลักวิชาการรองรับจะสง่างามมาก การที๋โคราชเดินมาถึงจุดนี้ได้ ต้องขอบคุณชาวโคราชที่ปฏิบัติร่วมกัน แต่สำหรับร้านตัดผม สาธารณสุขจะรับไปพิจารณาหามาตรการว่า หากจะเปิด จะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้าง

หารือเปิดร้านอาหารตามสั่ง

นายวิเชียร จันทรโณทัย กล่าวว่า อีกเรื่องที่สำคัญคือ ร้านอาหารตามสั่ง มีผู้ไปนั่งทาน ทำอย่างไรถึงจะผ่อนปรนได้ เนื่องจากเป็นผู้ประกอบการรายย่อย และเป็นการบริการพี่น้องประชาชน ซึ่งปัจจุบันหาทานข้าวลำบาก ต้องซื้อกลับไปบ้าน เดินทางไปก็ไม่มีที่ให้นั่งทาน เราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะคัดกรอง จัดที่นั่งอย่างไร ต้องการให้ทางสาธารณสุขรับประเด็นนี้ไปพิจารณาเพิ่มเติม

นพ.วิชาญ กล่าวว่า ผู้ประกอบการที่ขายอาหารปรับตัวมาขายแบบใส่ถุงกลับบ้าน ตนมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้ประกอบการเช่นกัน ซึ่งก็พบว่า รายได้หายไปเกือบ ๘๐% ซึ่งก็ถือว่าเป็นความเดือดร้อน หากจะกลับมานั่งกินได้ แน่นอนว่าร้านที่เคยจัดสิบโต๊ะ ไม่สามารถจัดจำนวนเท่าเดิมได้ เนื่องจากต้องมีการเว้นระยะห่างตามหลัก Social Distancing คาดว่าจำนวนลูกค้าที่นั่งกินอาจจะลดลง 

เดินทางไกลเดือดร้อน

นายสยมพล โชติโรจนอนันต์ นายกสมาคมวิทยุชุมชนนครโคราช กล่าวว่า ตนมีความเดือดร้อนด้านร้านอาหาร เวลาที่เดินทางมาประชุมระดับจังหวัด ต้องหาร้านอาหารตามทาง แต่ไม่สามารถนั่งทานได้ เป็นไปได้หรือไม่ที่จะเปิดร้านอาหาร หากเคยมี ๑๐ โต๊ะ อาจจะให้ลดเหลือ ๒-๓ โต๊ะ กระจายกันไป พอที่จะให้นั่งทานที่ร้านได้บ้าง เนื่องจากสร้างความลำบากเป็นอย่างมากเวลาที่เดินทางในแต่ละครั้ง

นายสมชัย ฉัตรพัฒนศิริ ตัวแทนภาคเอกชน กล่าวว่า เห็นด้วยสำหรับการเปิดร้านอาหารตามสั่ง เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบมากพอสมควร เป็นไปได้ไหมที่จะเชิญผู้ประกอบการร้านอาหารมาพูดคุยกันถึงมาตรการ หากเราจะผ่อนปรนและเปิดให้ดำเนินการ และเชื่อว่าหลายๆ อาชีพคงอึดอัดไม่แพ้กัน ดังนั้น จะมีช่องทางไหนที่จะผ่อนคลายได้บ้าง

เคารพคำสั่งส่วนกลาง

นายวิเชียร กล่าวว่า ขอบคุณทุกความคิดเห็น ซึ่งเป็นความกังวลของทุกคน และเราได้ยินเสียงความลำบากของประชาชน ซึ่งเราต้องควบคุมกำกับดูแลเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายในพื้นที่เรา และผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกภาคส่วน มีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือประชาชน ในขณะเดียวกันมาตรการผ่อนคลายต่างๆ ก็ต้องเคารพต่อส่วนกลาง เพราะหากตัวเลขพุ่งสูงขึ้นมาอีกครั้ง ความรับผิดชอบก็จะเกิดกับพวกเราทุกคน เราอาจจะถูกกล่าวหาว่าเราไม่ฟัง และปฏิบัติตามส่วนกลาง

“เราจำเป็นต้องฟังส่วนกลางด้วย ในกรณีเราพูดคุยกันเรื่องเปิดบุ่งตาหลั่ว เปิดตลาดนัด พูดคุยแล้วสามารถเปิดได้ไหม เราเปิดได้ แต่บางเรื่องที่ยังไม่ชัดเจนอย่างเรื่องร้านอาหาร เราก็จะมีการเตรียมการอีกครั้ง มีบางเรื่องที่ส่วนกลางของให้มีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน” นายวิเชียร กล่าว

คำสั่งเปิดบุ่งตาหลั่ว

ภายหลังประชุม นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าฯ ออกคําสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๔๖๑๒/๒๕๖๓ เรื่อง เปิดสวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป เฉพาะการเดิน และวิ่ง พร้อมกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อความปลอดภัย เช่น ให้เข้า–ออก ๒ ช่องทาง มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ๑.๕-๒ เมตร ห้ามใช้อุปกรณ์เครื่องเล่นการออกกําลังกาย สนามเด็กเล่น และม้านั่งพัก เป็นต้น

 

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๖๒๕ วันพุธที่ ๒๙ เมษายน - วันอังคารที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

 

623 898