20thJanuary

20thJanuary

20thJanuary

 

April 30,2020

ไขข้อข้องใจผู้ปฏิบัติงานโรงงาน เดินทางไป-กลับวันเดียวกัน กักตัวหรือไม่?

วันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 13.30. น. ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานแถลงข่าวสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นพ.วิชาญ คิดเห็น รองนายแพทย์ ววจ.นครราชสีมา และนพ.ธนณัท สุเมธเชิงปรัชญา รองผู้อำนวยการภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมแถลง

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ออกคำสั่งมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรณี ขอให้ผู้ปฏิบัติงานอยู่ในโรงงานงดการเดินทางไปนอกพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา แต่หากมีความจำเป็นต้องเดินทาง ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ประกอบการโรงงานหรือผู้ได้รับมอบหมายจากผู้ประกอบการกิจการโรงงาน เมื่อเดินทางกลับมาแล้วต้องปฏิบัติตามมาตรการกักตัว 14 วัน พร้อมทั้งรายงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทราบ

อย่างไรก็ตาม มีผู้ประกอบการโรงงานรายใหญ่แห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา มีข้อสงสัยในกรณีเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ ในลักษณะเดินทางไป-กลับในวันเดียวกัน จะต้องกักตัวหรือไม่ โดย นพ.วิชาญ คิดเห็น รองนายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา กล่าวว่า การปฏิบัติงานต้องดูว่าปฏิบัติงานในลักษณะไหน และไปในพื้นที่ไหน ซึ่งต้องดู 2 ประเด็น คือ 1.ไปพื้นที่ไหน เช่น ไปกรุงเทพฯ แน่นอนว่าเป็นพื้นที่เสี่ยง 2.ไปทำธุรกรรมอะไรที่เสี่ยงสูงหรือไม่ เช่น นั่งประชุม สัมมนาในห้องแอร์ปิด และอยู่ในพื้นที่เสี่ยง กลับมาก็ต้องกักตัว แต่หากไปส่งของโลจิสติกส์ โหลดของลง กลับบ้าน อยู่บนรถ แบบนี้ไม่มีปัญหา

“มีผู้ประกอบการโรงงานจากสูงเนินติดต่อประสานงานมาที่ผม ก็ให้คำแนะนำไป เนื่องจากเขาถามว่า สามารถไปติดต่อกับลูกค้าได้หรือไม่ การติดต่อกับลูกค้าก็ต้องขอความร่วมมือ เนื่องจากขณะนี้ยังไม่พ้นภาวะที่ผู้ว่าฯ ประกาศ ก็สามารถโทรคุย คอนเฟอร์เรนซ์คุยกันได้ ก็เลือกใช้วิธีนั้น แต่หากจำเป็นต้องไป ธุรกิจมีมูลค่าสูง ก็ต้องคำนึงถึง Social Distancing กรณีไหนที่ไม่เข้าใจสามารถปรึกษา อสม., สาธารณสุขอำเภอได้ว่า จะต้องกักตัวหรือไม่ แต่อย่างไรเขาก็ฟันธงให้เลยว่าต้องกัก แต่สิ่งสำคัญไม่ว่าจะไปงานศพ งานบวช หรืองานสังสรรค์อะไร กลับมาแล้วก็แนะนำว่าควรจะกักตัว เพราะอยู่ร่วมในคนหมู่มาก มีความเสี่ยงอยู่แล้ว” นพ.วิชาญ กล่าวท้ายที่สุด


595 896