17thJanuary

17thJanuary

17thJanuary

 

May 01,2020

ห้างโคราชออกมาตรการเข้ม รองรับหากมีคำสั่งปลดล็อก

เมื่อเร็วๆ นี้ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานประชุมร่วมหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา สภาอุตสาหกรรมนครราชสีมา และสมาคมธนาคาร หรือ กกร. เพื่อกำหนดทิศทางจังหวัดนครราชสีมา และช่วยเหลือผู้ประกอบการรายใหญ่ และรายย่อย รวมถึงแก้ปัญหาปากท้องของประชาชน เมื่อมีการปลดล็อกมาตรการต่างๆ ภายใต้สถานการณ์โควิด-19

นายเสฏฐวุฒิ ทัตสุระ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา เปิดเผยว่า “ในความเป็นจริง ต้องการให้ช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย เนื่องจากการประชุมส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ แต่ผู้ประกอบการรายย่อยมีศักยภาพ แต่ประสบปัญหาหลายราย เนื่องจากครั้งแรก ผมเรียกกลับมาเพื่อเตรียมตัว แต่เขาก็ไม่มีเงินลงทุนอีกแล้ว เพราะธนาคารก็มีปัญหา เช่น ปล่อยกู้ฉุกเฉิน แต่ก็มีหลักการเยอะ ทำให้ผู้ประกอบการไม่ได้เงิน เงินเยียวยา 5,000 บาทก็ไม่ได้ จึงฝากเรียนผู้ว่าฯ ไปยังส่วนกลางในการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย ส่วนผู้ประกอบการรายใหญ่ก็มีมาตรการอีกแบบหนึ่ง”

นายเสฏฐวุฒิ กล่าวอีกว่า “บุคคลที่ปฏิบัติงานหรืออยู่ในระบบประกันสังคม ตอนนี้ลำบากมาก แม้บริษัทปิด แต่บางส่วนยังได้เงินเดือน แต่บางส่วนไม่ได้ เขาก็มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย แม้ว่าเราจะแจกอาหารทุกวัน แต่ช่วยเหลืออะไรไม่ได้มาก เพราะเขามีครอบครัวดูแล จึงขอฝากผู้ว่าฯ ช่วยเหลือเป็นมาตรการเร่งด่วน”

“สำหรับตัวอย่างมาตรการของเซ็นทรัล โคราช ผู้ประกอบการรายอื่นสามารถนำไปปรับใช้เป็นแนวทางได้ เพื่อให้เป็นมาตรฐาน เนื่องจากเซ็นทรัลพัฒนาได้คุยกับทางสาธารณสุขเรื่องมาตรการต่างๆ เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการเปิด เนื่องจากเรามีการเตรียมการเมื่อมีการปลดล็อก เพื่อให้ทุกคนมีวิธีการปฏิบัติทางเดียวกัน” นายเสฏฐวุฒิ กล่าว

นายเสฏฐวุฒิ  กล่าวต่ออีกว่า “จะต้องมีการเข้มงวดเรื่องการคัดกรอง แม้ว่าจะเปิดแล้วต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เตรียมจุดแอลกอฮอล์ทั่วศูนย์การค้า รวมทั้งมีการวัดอุณหภูมิ แม้ว่าทางศูนย์การค้าจะทำการวัดแล้ว แต่เมื่อเข้าไปในร้านต่างๆ ก็ต้องวัดอีกรอบทุกร้าน ทุกคนต้องปฏิบัติ หากลูกค้ามีอุณหภูมิมากกว่า 37.5 องศา เราจะไม่ให้เข้าศูนย์การค้าเด็ดขาด ก่อนเข้าจะต้องมีการอบฆ่าเชื้อก่อน พนักงานทุกคนวัดอุณหภูมิทุก 3 ชั่วโมง หากเกิน จะให้กลับบ้านทันที”

“ทุกร้านค้าต้องติดป้ายหน้าร้านว่า สามารถเข้าได้กี่คน เพื่อลดความแอดอัด โดยเราจะวัดเลยว่า ร้านค้านี้มีกี่ตารางเมตร ซึ่งกำหนดไว้ 1 คน ต่อ 5 ตารางเมตร ดังนั้นก็จะกำหนดเลยว่าแต่ละร้านสามารถรองรับคนได้กี่คน ต้องมีการเว้นระยะห่าง 1.5-2 เมตร ต้องมีการจัดคิวรอ ร้านอาหารเช่นกัน อาจจะต้องลดปริมาณจากเดิมเข้าได้ 50 คน อาจจะเหลือเพียง 25 คน โดยกำหนดชัดเจน แต่ละโต๊ะมีการแบ่งระยะห่างร่วมกัน มีฉากกั้นทุกร้านค้า ซึ่งเราได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”

นายเสฏฐวุฒิ กล่าวอีกว่า เรามีมาตรการติดตามพนักงานทุกคนที่มาปฏิบัติงานเมื่อเราทราบว่า จะมีการปลดล็อกเมื่อไหร่ เราจะย้อนหลังไปเลย 14 วันว่า พนักงานเราไปไหนมาบ้าง สถานที่นั้นมีความเสี่ยงหรือไม่ หากไปในพื้นที่เสี่ยง เราจะให้เขาหยุดงานไปก่อน และกลับมาทำงานหลังจาก 14 วัน ร้านอาหารเราจะระบุเลยว่า สาขาอะไร พนักงานคนไหนเป็นคนทำ อุณหภูมิเท่าไหร่ที่ประกอบอาหาร ประกอบเวลาเท่าไหร่ เพื่อลูกค้าจะได้มั่นใจว่าพนักงานปลอดภัยหรือไม่ ซึ่งนี่ถือว่าเป็นความปลอดภัยสูงสุดของลูกค้าที่จะมาใช้บริการ เพราะฉะนั้นที่ผมเรียกมา เพื่อให้มาทำแบบสอบถาม และเตรียมความพร้อม ฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จำเป็น และเป็นสิ่งที่จะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่า เราดูแลพนักงานเช่นเดียวกับที่เราดูแลลูกค้า นอกจากนี้เวลาที่ลูกค้าซื้อของ เราก็จะมีตู้อบฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ซึ่งได้รับการรับรองว่า สามารถฆ่าเชื้อได้จริง และทุกจุดมีการทำความสะอาดทุก 30 นาที รวมถึงฆ่าเชื้อในช่วงเวลากลางคืน และมีมาตรการทำความสะอาดห้องต่างๆ ในศูนย์การค้า นอกจากนี้ ร้านจำหน่ายเสื้อผ้าทุกร้าน หากลูกค้าลองสินค้าเสร็จแล้ว ห้ามนำกลับไปแขวน จะต้องนำไปฆ่าเชื้อก่อนถึงจะนำกลับมาแขวนได้ และทุกคนต้องสวมเฟรชชีลเพื่อคุยกับลูกค้า ”

นายเสฏฐวุฒิ กล่าวท้ายที่สุดว่า ขณะนี้เราส่งเสริมให้ทุกคนใช้ e-payment คือ ลดการใช้เงินสุดให้มาก เพื่อลูกค้า และผู้ประกอบการลดการสัมผัสผ่านเงินสดโดยตรง และมีการบริการเปิดลิฟท์ และดูแลลูกค้าให้ ซึ่งเป็นมาตรการภาพรวมที่ทางเซ็นทรัลได้ดำเนินการ ซึ่งพูดคุยกับสาธารณสุขแล้ว”

 


609 869