17thJanuary

17thJanuary

17thJanuary

 

May 01,2020

ร้านค้าวัสดุก่อสร้างเตรียมพร้อม ปฏิบัติตามมาตรการหลังปลดล็อก

เมื่อเร็วๆ นี้ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานประชุมคณะกรรมการร่วมสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทย หรือ กกร. เพื่อกำหนดทิศทางจังหวัดนครราชสีมา และช่วยเหลือผู้ประกอบการรายใหญ่ และรายย่อย รวมถึงแก้ปัญหาปากท้องของประชาชน เมื่อมีการปลดล็อกมาตรการต่างๆ ภายใต้สถานการณ์โควิด-19

ทั้งนี้มีผู้ประกอบการร้านค้าวัสดุก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็น ดูโฮม โฮมโปร ไทยวัสดุ และโกลบอลเฮ้าส์ เข้าร่วมประชุม เพื่อเสนอถึงมาตรการที่ร้านค้าวัสดุก่อสร้างดำเนินการปฏิบัติเพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุมการแพร่ะระบาดโควิด-19

ผู้แทนจากผู้ประกอบการร้านวัสดุก่อสร้าง ดูโฮม เปิดเผยว่า ร้านค้าวัสดุก่อสร้างทุกผู้ประกอบการได้ดำเนินการปฏิบัติตามาตรการมาโดยตลอดตั้งแต่ที่มีการประกาศ และยังมีการยื่นเรื่องผ่านทางสาธารณสุขจังหวัด และจังหวัดโดยตรง โดยการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการผ่อนปรนครั้งนี้ ตามมาตรการ และการฆ่าเชื้อต่างๆ เราได้ดำเนินการปฏิบัติจริง  สำหรับการประเมินของลูกค้าที่มาใช้บริการประมาณวันละ 1,000 คน ทั้งนี้มีการเฉลี่ยการใช้พื้นที่ 0.01 ตารางเมตรต่อคน โดยพื้นที่ของดูโฮมค่อนข้างใหญ่ประมาณ 20,000 กว่าตารางเมตร สำหรับการทำความสะอาดในพื้นที่ รวมถึงห้องน้ำ เราทำความสะอาดทุกเย็น

“การดูแลพนักงาน เรามีการเตรียมความพร้อม และติดตามมาตรการต่างๆ ที่จังหวัดประกาศเพื่อนำมาปรับใช้ในพื้นที่ของเรา ซึ่งเราทำแล้วได้ผลจริง เริ่มต้นตั้งแต่การตรวจคัดกรองพนักงาน การติดตามผลพนักงานกรณีมีไข้เกิน 37.5 องศาฯ เราจะให้พักงาน 14 วัน โดยที่ดูโฮมยังจ่ายค่าแรง และเรามีการจัดสัดส่วนพนักงาน 600 กว่าคน ออกเป็น 3 ส่วน 1. พนักงานที่หยุดช่วงเกิดโควิด-19 200 คน จ่ายค่าแรงตามมาตรา 75 2. เป็นพนักงานที่เราส่งกลับให้ต้นสังกัดดูแล โดยจะให้อยู่มาตรการของประกันสังคม และ 3.เราจะมีพนักงานในพื้นที่ที่ดูแลประมาณ 200 คน จะเป็นพนักงานที่ขายสินค้าผ่านออนไลน์ โดยมีทั้งค้าส่งและค้าปลีก สำหรับค้าส่ง ผู้ประกอบการต่างๆ จะโทรสั่งออนไลน์ และเราส่งให้ถึงหน้าร้าน

นอกจากนี้เรามีมาตรการเตรียมความพร้อมเพื่อลดการให้ลูกค้าเดินเข้ามาช้อป คือ โทรเข้ามาซื้อสินค้า โดยเราเพิ่มพนักงานในการรับสาย และเว้นระยะห่างทางสังคม 2 เมตร ทั้งนี้เรามีการเตรียมความพร้อมมีหน้ากากเฟรชชิล นอกจากนี้ล็อกสินค้า มีระยะห่าง 15 เมตร และให้ลูกค้าสามารถเข้ามาช้อปได้ไม่เกิน 10 ท่าน และยังมีแผงกั้นสำหรับลูกค้า และพนักงานแคชเชียร์ หรือพนักงานที่รับออเดอร์ เราปฏิบัติ และคาดว่าเกิดประโยชน์ ปลอดภัยทั้งพนักงาน และลูกค้า

“สำหรับทางเดิน จัดไว้ 2 ทาง ไม่ให้ลูกค้าเดินสวนกัน คือ ฝั่งหนึ่งเดินเข้า และอีกฝั่งเป็นทางเดินออก ภายในพื้นที่ค้าปลีก จะมีจุดคัดกรองถนนราชสีมาโชคชัย สำหรับลูกค้าที่มา ในรถต้องเปิดแอร์แน่นอน จุดแรกจะคัดกรอง 70-80% จุดที่สองเมื่อลูกค้าจอดรถเสร็จก่อนจะเข้าห้าง ก็จะคัดกรองอีกครั้งตรงประตูทางเข้า โดยเรากำหนดทางเข้าแค่ทางเดียว และทางออกแค่ทางเดียวเท่านั้น”

สำหรับจุดแอลกอฮอล์ล้างมือ เรามีให้ทั้งหมด 3 จุด ทุกแผนก เมื่อจับสินค้าเสร็จ สามารถล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ได้เลย และมีพนักงานทำความสะอาดทุกครั้ง สำหรับพื้นที่สินค้าค้าส่ง เรามีมาตรการเช่นเดียวกับค้าปลีก แต่ย้ำลูกค้าว่า ไม่ต้องลงจากรถ สามารถรับสินค้าได้เลย หลังจากขายผ่านทางออนไลน์

ทั้งนี้ เรามีกลุ่มสินค้าสำหรับผู้ประกอบการโครงสร้างที่ใช้ประจำวัน หรือใช้ระหว่างวัน และสินค้าแฟชั่นต่างๆ ซึ่งเรามี 3 กลุ่ม คือ สินค้าโครงสร้างต่างๆ ซ่อมแซม และตกแต่ง จึงต้องการฝากคณะกรรมการพิจารณาอีกครั้ง เนื่องจากสินค้าบางรายการ ผู้รับเหมาสินค้า และประชาชนอาจจะต้องใช้ในชีวิตประจำวัน จึงจำเป็นต้องเปิดให้ลูกค้าได้เลือก ซึ่งเราก็พร้อมดำเนินตามมาตรการอย่างเคร่งครัด


592 867