12thAugust

12thAugust

12thAugust

 

July 31,2020

FTCDC ราชภัฏอุดรฯเตรียมงานใหญ่ โชว์นวัตกรรมผ้าและสิ่งทอชุมชน

เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และ ผศ.ดร.ธีระยุทธ์ เพ็งชัย ประธานศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ มรภ.อุดรธานี (FTCDC) แถลงข่าวการจัดงานแฟชั่น นวัตกรรมผ้าและสิ่งทอชุมชน ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ Fashion & Innovation in Fabric and Textiles 2020 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนร่วมรับฟัง

ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กล่าวว่า ศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ หรือ FTCDC (Fabric and Textiles Creative Design Center) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนองตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นที่พึ่งของชุมชนและท้องถิ่น ประกอบกับจังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดที่มีวิถีวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว และโบราณวัตถุที่มีชื่อเสียง รวมไปถึงภูมิปัญญาผ้าทอพื้นเมือง ได้แก่ ผ้าขิด ผ้ามัดหมี่ ผ้าย้อมสีธรรมชาติ เพื่อให้สอดคล้องต่อการพัฒนากลุ่มจังหวัดอีสานตอนบน ในการผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง จึงได้จัดตั้งศูนย์ฯ ขึ้น เพื่อบูรณาการภูมิปัญญาดั้งเดิมของการทอผ้า มาประยุกต์กับองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย ให้มีศักยภาพในการช่วยสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ลงไปสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน 

ผศ.ดร.ธีระยุทธ์ เพ็งชัย ประธานศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ มรภ.อุดรธานี (FTCDC) กล่าวว่า ปีนี้ FTCDC ได้ดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาเพื่อยกระดับผ้าทอชุมชนสู่สากลหลายโครงการ อาทิ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ผ้าทอชุมชนวังทอง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี, การพัฒนากระบวนการเส้นใยฝ้ายผ้าทอชุมชน จ.บึงกาฬ, การส่งเสริมปลูกฝ้ายสี เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือจากเส้นใยธรรมชาติ, การพัฒนานวัตกรรมมาตรฐานสีย้อมธรรมชาติจากบัวแดง, การพัฒนาการผลิตครามพื้นเมือง เป็นต้น ซึ่งผลจากการดำเนินงานนำมาสู่การจัด งาน “FiFT” Fashion and Innovation in Fabric and Textiles 2020 เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานต่างๆ ทางเครือข่าย

ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ นิทรรศการ “นวัตกรรม ภูมิปัญญาผ้าทอชุมชนสู่ถนนแฟชั่นอินเตอร์” การจำหน่ายสินค้าผ้าทอชุมชนระดับพรีเมียม การแสดงดนตรีศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านตลอดงาน และกิจกรรมไฮไลท์ของงานที่พลาดไม่ได้ เป็นการแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าทอชุมชน ๓๒ ชุด และเดินแบบ finale โดยดารานักแสดงชื่อดัง แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์ และบูล พงศ์ทิวัตถ์ ตั้งวันเจริญ รวมทั้งนางแบบเซเลบริตี้ นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาแนวคิด-การพัฒนาผ้าทอพื้นเมืองสู่สินค้าแฟชั่นในระดับโลก จากดีไซเนอร์ผ้าไทยชื่อดัง อู๋-วิชระวิชญ์ อัครสันติสุข ผู้เคยมองข้าม ‘กี่’ ที่เคยอยู่ใต้ถุนบ้าน แต่นำกลับมาสร้างสรรค์ผลงานแฟชั่นมุมมองใหม่ในระดับโลก พบกับ งานแฟชั่นนวัตกรรมผ้าและสิ่งทอชุมชน ครั้งที่ ๒ Fashion & Innovation in Fabric and Textiles 2020 ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม - ๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ลานนาข่า ชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๖๓๘วันพุธที่ ๒๙ เดือนกรกฎาคม - วันอังคารที่ ๔ เดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓


30 205