27thSeptember

27thSeptember

27thSeptember

 

September 15,2020

คาราวานนักท่องเที่ยวเยือนโคราช ชวนเที่ยวอีสานวิถีใหม่สไตล์ New Normal

เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๓๐ น. ที่โรงแรมปัญจดารา อำเภอเมืองนครราชสีมา ได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวคาราวาน ๒๐ จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) จำนวน ๑๓๐ คน โดยมีนายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน พร้อมด้วย นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), นางสาววรวรรณ ปราณีตพลกรัง รองผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานนครราชสีมา, นายอัฐพล สัมพันธวงศ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้ง ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานอุบลราชธานี, ขอนแก่น, นครพนม, อุดรธานี, เลย และสุรินทร์ เข้าร่วม 

นายอภินันท์ เผือกผ่อง กล่าวว่า “ขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่จัดกิจกรรมคาราวานรถยนต์ส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว ๒๐ จังหวัดภาคอีสาน เพื่อเป็นการเยียวยา ฟื้นฟู และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว และสถานบริการของภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) คลี่คลายลง และสามารถควบคุมได้โดยการนําผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เดินทางทดสอบสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวในรูปแบบคาราวานรถยนต์ จํานวน ๑๓๐ คน ระหว่างวันที่ ๓-๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ ในพื้นที่ต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้แนวคิด “เที่ยวอีสานวิถีใหม่ New Normal” พิชิต ๒๐ จังหวัดภาคอีสาน” 

“จังหวัดนครราชสีมา เป็นประตูสู่ภาคอีสานมีอาณาเขตใหญ่ที่สุดในประเทศไทย หลากหลายกิจกรรมทางการท่องเที่ยว มีสิ่งอํานวยความสะดวกที่มีความพร้อมทุกๆ ด้าน เช่น แหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร และที่พัก ที่ผ่านมาตรฐานทางด้านสาธารณสุข หรือ SHA (Safety & Health Adrninistration) สร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว จังหวัดนครราชสีมามีเส้นทางการท่องเที่ยวที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่พื้นที่ต่างๆ และกำลังจะเกิดขึ้นในด้านการคมนาคม ที่จะอํานวยความสะดวกมากยิ่งขึ้น เช่น รถไฟทางคู่ มอเตอร์เวย์ ที่จะเอื้อต่อการท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้น จังหวัดนครราชสีมา มีดินแดนที่เป็นเส้นทางอารยธรรมขอมโบราณเป็นเมืองแห่งความเป็นวัฒนธรรมอนุรักษ์ ดินแดนแห่งการเรียนรู้ที่สุดแห่งความเป็นธรรมชาติกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มรดกโลก และชาวจังหวัดนครราชสีมามีความเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะสัมผัสเมืองโคราชได้ทุกฤดู และที่สําคัญจังหวัดนครราชสีมา มีนโยบายในการส่งเสริม และขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว ให้มีความต่อเนื่องเกิดประสิทธิผล และสามารถบรรลุเป้าหมายสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยเฉพาะชุมชนหมู่บ้านด่านเกวียน ที่จะเป็น Model ของจังหวัดนครราชสีมา ได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมถึงภาครัฐ ภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการบูรณาการ การทํางานร่วมกันในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อันจะทําให้จังหวัดนครราชสีมามีการพัฒนาต่อยอดอย่างยั่งยืนต่อไป”

นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ปีนี้คาราวานท่องเที่ยวรถยนต์พิชิต ๒๐ จังหวัดภาคอีสาน รวมการเดินทางทั้งหมด ๑๑ วัน ๑๐ คืน โดยมีพันธมิตรผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากส่วนกลาง และสมาชิกผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจาก ๒๐ จังหวัดภาคอีสาน รวมถึง สื่อมวลชนทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ ททท.ทั้ง ๘ สำนักงานในภาคอีสาน ซึ่งการเดินทางครั้งนี้จะทำให้ทุกคนมีเวลาและได้รู้จักแลกเปลี่ยนแนวคิด ร่วมกันวางแผนจัดกิจกรรมการตลาดท่องเที่ยว นำร่องสนับสนุนการท่องเที่ยวภาคอีสานในปี ๒๕๖๔ ตามแผนการตลาดท่องเที่ยว ททท.ภาคอีสานต่อไป เพราะ ททท.มองว่า กิจกรรมนี้เป็นเรื่อง Networking เป็นการสร้างเครือข่าย ร่วมเดินทางสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในมุมมองใหม่ครบ ๒๐ จังหวัดภาคอีสาน โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวเปิดใหม่ และแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน สินค้าบริการท่องเที่ยวได้ตามมาตรฐาน SHA ยกระดับงานบริการในภาคอีสานให้มีมาตรฐานสูงขึ้น คาราวานรถยนต์ครั้งนี้ทำให้เกิดพลังการมีส่วนร่วมในการทำงาน และที่สำคัญ ในทุกคืนก่อนนอนยังได้พบปะผู้ว่าราชการจังหวัดและพันธมิตรผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนั้นๆ เพื่อเพิ่มเติมแนวทางการตลาดของทั้ง ๘ สำนักงาน ททท.ภาคอีสาน”

“สำหรับในปี ๒๕๖๔ ททท.ภาคอีสาน มีแนวคิดเปิดโฉมใหม่กับ “COOL ISAN” และ “AMAZING ISAN” ซึ่งได้ตกผลึกแล้วว่า ภาคอีสานจะมีทิศทางการตลาดอย่างไร โดยอาศัยการทยอยเปิดโฉมสินค้าการท่องเที่ยวทุกวัน การเดินทางคาราวานรถยนต์ในครั้งนี้ ในแต่ละวันจะนำเข้าสู่ธีมสินค้าและเส้นทางท่องเที่ยวอีสาน ในธีมการเดินทางคาราวานรถยนต์ในปี ๒๕๖๔ กับ “ISAN ONLINE” การตลาดท่องเที่ยวสมัยใหม่ ทำให้เกิดการทำงานท่องเที่ยวภาคอีสานในอนาคต “สะดวกสบายง่ายและปลอดภัย” โดยออนไลน์สื่อสารผ่านไลน์กลุ่ม และพันธมิตรเครือข่ายสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ลดขั้นตอนในการทำงาน และที่สำคัญที่สุด คาราวานปีที่ ๓ ได้เปิดตัวออกสตาร์ทจุดขายใหม่กับแนวคิด เที่ยวอีสานหน้าฝนค้นหาความสุข ในธีม “อีสานเขียวเที่ยวหน้าฝน” พร้อมรูปแบบการเดินทางในแนว “เที่ยวอีสานวิถีใหม่ สไตล์ New Normal” นายสมชาย กล่าว

ทั้งนี้ คาราวานท่องเที่ยวรถยนต์พิชิต ๒๐ จังหวัดภาคอีสาน ตอน เที่ยวอีสานวิถีใหม่ สไตล์ New Normal จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ ๓-๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นกิจกรรมช่วยเยียวยา ฟื้นฟู และสร้างความเชื่อมั่นในมาตรการใหม่หลังสถานการณ์ COVID-19 เยี่ยมชม ฟื้นฟู กระตุ้นการท่องเที่ยวใน ๒๐ จังหวัดภาคอีสาน พร้อมเปิดเกมการตลาดท่องเที่ยวเชิงรุกมิติใหม่ ส่งเสริมการขาย การเจรจาธุรกิจท่องเที่ยวในรูปแบบคาราวานรถยนต์ พร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างความสัมพันธ์การตลาดท่องเที่ยวภาคอีสาน นำไปสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายรัฐบาล สร้างความเชื่อมั่นความเข้มแข็งและยั่งยืนกับการท่องเที่ยวเมืองรองต่อไป โดยมีพันธมิตรการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว  จากส่วนกลางและ ๒๐ จังหวัดภาคอีสาน รวมทั้งสื่อมวลชน ร่วมเดินทางกว่า ๑๓๐ คน

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๔๔ วันอังคารที่ ๙ - วันพุธที่ ๑๕ เดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

 

20 114