23rdOctober

23rdOctober

23rdOctober

 

September 24,2020

อุบลฯจัด Fresh From Farm สหกรณ์คัดผลิตภัณฑ์คุณภาพ ส่งตรงถึงมือผู้บริโภคชาวอีสาน

จัดมหกรรมสินค้า Fresh From Farm สหกรณ์ คัดสรร ผลิตภัณฑ์คุณภาพ ยกขบวนสินค้าดีมีคุณภาพจากสหกรณ์ทั่วประเทศจำหน่ายถึงมือผู้บริโภค

 


นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า Fresh From Farm “สหกรณ์คัดสรร ผลิตภัณฑ์คุณภาพ” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)​ ปี ๒๕๖๓ พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ บริเวณลานกิจกรรมถนนคนเดินไนท์มาร์เก็ต อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ว่า การจัดงานแสดงสินค้าสหกรณ์ Fresh From Farm ครั้งนี้ มุ่งหวังให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงสินค้าสหกรณ์ ที่มีคุณภาพ สด ใหม่และปลอดภัย ที่มาจากเกษตรกรตัวจริง และได้ร่วมจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ จากนั้นเดินเยี่ยมชมและอุดหนุนสินค้าภายในงาน  ซึ่งงานแสดงสินค้าสหกรณ์ จ.อุบลราชธานี  จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖–๒๐ กันยายนที่ผ่านมา

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์

“จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ประชาชนรวมถึงพี่น้องเกษตรกรได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวอย่างมาก มีเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรหลายแห่งที่เป็นผู้ผลิตสินค้าคุณภาพ ทั้งบริโภคและอุปโภคมากมายได้รับผลกระทบ จึงมอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ประสานกับสหกรณ์ผู้ผลิตสินค้าต่างๆ นำผลิตภัณฑ์และผลผลิตของสมาชิกมาจำหน่ายถึงมือผู้บริโภค ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ทำให้สินค้าและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์มีช่องทางในการจำหน่าย เป็นที่รู้จักของผู้ประกอบการภาคเอกชน และประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง เพิ่มขึ้น เกษตรกรสามารถจำหน่ายสินค้าได้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีทั้งกับผู้บริโภคที่ได้เลือกซื้อสินค้าดีมีคุณภาพในราคาย่อมเยาจากสหกรณ์โดยตรง ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง นอกจากจะเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าและผลผลิตของสหกรณ์ที่มีคุณภาพให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของประชาชนมากยิ่งขึ้นแล้ว ยังเป็นการสร้างรายได้และเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสหกรณ์ได้อีกทางหนึ่งด้วย    

โดยงานแสดงและจำหน่ายสินค้า Fresh From Farm “สหกรณ์คัดสรร ผลิตภัณฑ์คุณภาพ” มีสินค้าหลากหลายชนิดให้เลือกซื้อเป็นผลิตภัณฑ์และสินค้าของสหกรณ์ กลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน จากจังหวัดต่างๆ จำนวน ๕๐ บูธ มีทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภค เช่น ข้าวสาร ไข่ไก่ ผักสด ผลไม้ อาทิ ทุเรียน เงาะ มังคุด ลำไย ส้มโอ ชมพู่ มะพร้าวน้ำหอม สินค้าเกษตรแปรรูป ทั้งปลาสลิดแดดเดียว กุ้ง เนื้อโคขุน นมพร้อมดื่ม ไอศกรีม ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย ผ้าไหม หมอนยางพารา และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย คัดสรรมารวมกันไว้ที่งานนี้ ณ ลานกิจกรรมถนนคนเดินไนท์มาร์เก็ต

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมสินค้านาทีทอง นำผลิตภัณฑ์และสินค้าของสหกรณ์มาจำหน่ายแบบลดราคา เพื่อส่งเสริมการบริโภคให้กับประชาชนภายในงาน และยังมีกิจกรรมการเจรจาธุรกิจ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ หรือประชาชนที่ต้องการติดต่อเจรจาธุรกิจสามารถร่วมกิจกรรมตลอดการจัดงานนี้ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ จะมีการจัดงานแสดงสินค้าสหกรณ์ครั้งต่อไปที่จังหวัดอุทัยธานี ณ บริเวณวงเวียนหอนาฬิกา อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งมีพิธีเปิดงานในวันที่ ๑๘ กันยายนนั้น 

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๔๖ วันพุธที่ ๒๓ - วันอังคารที่ ๒๙ เดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

 


32 7856