23rdOctober

23rdOctober

23rdOctober

 

September 26,2020

เอไอเอสร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนครราชสีมา ลงนามจัดรถโดยสารสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร

 

เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ นายเวียงจันทร์ ตันสกุล หัวหน้าหน่วยงานขายและการตลาด-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการบริการรถโดยสารสาธารณะ เเก้ไขปัญหาจราจร ลดการใช้รถส่วนตัว และเพิ่มความปลอดภัย ในการเดินทางของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ระหว่าง 2 ศูนย์การศึกษา (มทร.อีสาน และมทร.อีสาน ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง) โดยความร่วมมือของเอไอเอส, บริษัท ทริปเปิ้ลซีพลาสแอนด์สตีล จำกัด, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมา, เทศบาลนครนครราชสีมา และตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา

โดยเอไอเอส ติดตั้งอุปกรณ์สัญญาณ WIFI บนรถยนต์บัสรับส่งนักศึกษา มทร.อีสาน เตรียมรองรับสมาร์ทซิตี้ในอนาคต พร้อมอำนวยความสะดวกด้านการสื่อสารให้กับบุคลากร, นักศึกษาที่ใช้บริการอีกด้วย โดยในการลงนามบันทึกข้อตกลงมีนายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

 


14 7846