28thOctober

28thOctober

28thOctober

 

October 07,2020

‘เดอะมอลล์โคราช’ห้างอนุรักษ์พลังงาน ด้วยรางวัล ISO 50001, LESS, T-VER ตอกย้ำมาตรฐานความปลอดภัยด้วย SHA

เดอะมอลล์โคราช ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าที่ยิ่งใหญ่ครบวงจรที่สุดตั้งอยู่บนทำเลที่ดีที่สุดใจกลางเมืองโคราช บนพื้นที่ ๘๐ ไร่ มีพื้นที่ใช้สอยกว่า ๓๕๐,๐๐๐ ตารางเมตร เป็นห้างสรรพสินค้าที่มีสวนสนุก-สวนน้ำขนาดมหึมา น้ำตกขนาดใหญ่พร้อมตกแต่งด้วยต้นไม้ พันธุ์ไม้ ตามปณิธานของเดอะมอลล์โคราชที่มุ่งมั่นอนุรักษ์พลังงานเป็นอย่างยิ่ง ในการสร้างพื้นที่สีเขียว เพื่อช่วยลดความร้อน ลดการสร้างมลภาวะ เพิ่มออกซิเจนที่ดีและช่วยสร้างบรรยากาศภายในอาคารให้เป็นที่พักผ่อนอิริยาบทให้แก่ลูกค้าที่มาเยือน ซึ่งการันตีด้วยรางวัล ISO 50001, LESS, T-VER พร้อมตอกย้ำมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยด้วยตราสัญลักษณ์ SHA 

ทั้งนี้ ด้วยวิสัยทัศน์ของเดอะมอลล์ กรุ๊ป ที่มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำของห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าครบวงจรในภูมิภาคที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทย ด้วยการเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยสร้างความสุขและความรับผิดชอบต่อสังคม ทำให้เดอะมอลล์โคราชมีการยกระดับประสิทธิภาพด้านพลังงานอีกขั้นและได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO50001:2018 ภายใต้ขอบข่ายการบริหารอาคารห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์โคราช โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (masci) ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ทำให้องค์กรมีการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน 

เดอะมอลล์โคราชไม่เพียงแต่มอบการบริการที่ดีที่สุดแต่ยังใส่ใจอนุรักษ์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมอีกขั้นทำให้เดอะมอลล์โคราชได้รับ ๒ รางวัลจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme : LESS) ซึ่งรางวัลแรกภายใต้ LESS คือ การเป็นองค์กรห้างสรรพสินค้าที่ทำโครงการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล ในการลดปริมาณการใช้กระดาษในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ ๘๕.๕๘๔ ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (วัดผลเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) โดยได้รับรางวัลเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และรางวัลจากโครงการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ ๓๕๒.๔๕๗ ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (วัดผลเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) โดยได้รับรางวัลเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

นอกจากนี้ ยังมีอีกหนึ่งรางวัลที่ถือเป็นความภาคภูมิใจของเดอะมอลล์โคราช คือ รางวัลองค์กรที่มีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ กับการเป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้ โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) ซึ่งเป็นโครงการลดก๊าซเรือนกระจกที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศโดยความสมัครใจ และสามารถนำปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น ที่เรียกว่าคาร์บอนเครดิต ซึ่งภายใต้โครงการ T-VER นี้เรียกว่า “TVER” ไปขายในตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจในประเทศได้ ทั้งนี้ อบก. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการพัฒนาโครงการ ระเบียบวิธีการในการลดก๊าซเรือนกระจก (Methodology) การขึ้นทะเบียนและการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก โดยจะต้องเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดการลดหรือดูดซับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทย

นอกจากนี้ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ยังผ่านการประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย AMAZING THAILAND SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION (SHA) ประเภทธุรกิจศูนย์การค้าและห้างสรรรพสินค้า ได้รับมอบตราสัญลักษณ์ SHA จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตอกย้ำมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเชิงรุกขั้นสูงสุดแบบครอบคลุมทุกมิติ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่มาใช้บริการภายในศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า

โครงการ AMAZING THAILAND SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION (SHA) มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย  เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.), กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, กระทรวงสาธารณสุข, หอการค้าไทย และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้การท่องเที่ยว  เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมโรค ที่จะทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ได้รับความปลอดภัย, มั่นใจด้านสุขอนามัยจากสินค้า ตลอดทั้งการให้บริการ เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อีกด้วย

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๔๘ วันพุธที่ ๗ - วันอังคารที่ ๑๓ เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓


16 7909