3rdDecember

3rdDecember

3rdDecember

 

November 19,2020

สั่งห้ามเผาฟางข้าว-ใบอ้อย รับมือฝุ่นพีเอ็ม 2.5

 

           

ขอนแก่นสั่งห้ามเผาฟางข้าว-ใบอ้อย เด็ดขาด  รับมือฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ผู้ว่าฯ ย้ำปกครอง-เกษตรกร ทำความเข้าใจชุมชน  นำทุกชิ้นส่วนมาแปรสภาพทำเป็นตุ๊กตา อาหารสัตว์และไถกลบตอซัง

            19 พ.ย.2563 เวลา 09.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลายพื้นที่ของ จ.ขอนแก่น เริ่มเข้าสู่ช่วงของการเก็บเกี่ยวข้าวนาปี ประจำฤดูกาลผลิต 2563/2564 ทำให้ขณะนี้เกษตรกรเริ่มทำการเกี่ยวข้าวกันอย่างต่อเนื่องทั้งรูปแบบการลงแขกเกี่ยวข้าวแบบวิถีดั้งเดิมของคนในครอบครัวหรือชุมชน รวมทั้งการใช้รถเกี่ยวข้าว ซึ่งเมื่อทำการเกี่ยวแล้วเสร็จก็จะนำมาตาก โดยเฉพาะที่ในเขต ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ที่เกษตรกรนำข้าวมาตากเต็มพื้นที่ลานวัด และโรงเรียน รวมไปถึงพื้นที่สาธารณะในชุมชนตามที่ทางการกำหนด

            นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ขณะนี้เกษตรกรทั้ง 26 อำเภอของจังหวัด เริ่มทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปีกันอย่างต่อเนื่องแล้ว ทำให้พื้นที่ตากข้าวที่ปีนี้จังหวัดได้เปิดพื้นที่ของทางการเป็นพื้นที่ตากข้าวให้กับเกษตรกรโดยไม่มีค่าใช้จ่าย แทนการนำข้าวไปตากบนถนน เนืองแน่นไปด้วยข้าวเปลือกจำนวนมาก โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง หมุนเวียนสับเปลี่ยนกันเฝ้าผลผลิตของเกษตรกรตลอดทั้ง 24 ชั่วโมง ขณะเดียวกันเมื่อการเก็บเกี่ยวเกิดขึ้นก็จะส่งผลต่อฟางข้าวที่มีเป็นจำนวนมาก ดังนั้นมาตรการรับมือต่อภาวะฝุ่น พีเอ็ม 2.5 ในระยะนี้จึงต้องเริ่มแผนปฎิบัติงานทันที โดยที่ในขณะนี้ได้กำชับและเน้นย้ำให้ทุกอำเภอ โยเฉพาะฝ่ายปกครองและเกษตร รวมทั้งสำนักงานสิ่งแวดล้อม ได้ทำความเข้าใจและขอความร่วมมือในการห้ามเผาฟางข้าวเด็ดขาด

            "มาตรการห้ามเผา ทั้งจังหวัดเรายังคงเน้นหนักและบังคับใช้ตามข้อกฎหมายในด้านต่างๆ อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังสถานการณ์ภาวะฝุ่นพีเอ็ม 2.5 อีกทั้ง ในช่วงต้นเดือนธันวาคมเป็นต้นไป จะเป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวอ้อย ซึ่งจะทำให้ปริมาณของฟางข้าวและใบอ้อย ที่คงเหลือจากการเก็บเกี่ยวก็จะมีเป็นจำนวนมาก ดังนั้นแนวทางที่จังหวัดได้แจ้งไปยังทุกอำเภอคือการนำฟางข้าวและใบอ้อย ที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตมาแปรสภาพเป็นปุ๋ยชีวภาพ, ทั้งในรูปแบบของการไถกลบตอซัง, การนำมาทำปุ๋ยอินทรีย์, การนำมาเป็นอาหารสัตว์อัดก้อน, การนำมาทำเสวียนล้อมโคนต้นไม้ ตามเทคนิคทางวิชาการที่สำนักงานเกษตรจังหวัดจะลงพื้นที่เข้าไปทำความเข้าใจและประสานการทำงานร่วมกันกับชุมชน และพิเศษที่สุดในปีนี้คือการที่จังหวัดได้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานด้านฝีมือในการที่จะนำฟางข้าวที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตมาทำเป็นของที่ระลึกที่สวยงามของจังหวัดโดยเฉพาะไดโนเสาร์ตัวน่ารักและงานฝีมือต่างๆ จากฝีมือของเกษตรกรขอนแก่นที่ขณะนี้มีนำมาวางจำหน่ายที่ศูนย์โอทอปด้านข้างศาลากลางจังหวัดกันแล้ว"

            ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า จังหวัดได้กำหนดแผนการรับมือต่อทุกสถานการณ์แบบต่อเนื่องเดือนต่อเดือน โดยมีแผนเผชิญเหตุ แผนรับมือ แผนป้องกัน แผนปราบปราม และแผนการให้ความช่วยเหลือ ทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาว โดยมีแผนการบูรณาการการทำงานร่วมกันจากทุกหน่วยงานแบบเป็นทีม ดังนั้นในระยะนี้การรับมือกับภาวะมลพิษฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนต่อเนื่องถึงฤดูแล้งปีหน้า จากภาวะอากาศที่แห้ง มาตรการกำจัดมลพิษ ด้วยการสั่งห้ามเผาฟางข้าว และใบอ้อย ในระยะเก็บเกี่ยวผลผลิตนี้จะช่วยให้สถานการณ์ดังกล่าวในจังหวัดนั้นเบาบางลง

 


12 7925