3rdDecember

3rdDecember

3rdDecember

 

November 19,2020

เปิดฤดูท่องเที่ยวทะเลบัวแดง คาดบัวบานสะพรั่งกว่าทุกปี

 

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี โดย นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ทะเลบัวแดง อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี เพื่อสำรวจพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวก่อนเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว ปี ๒๕๖๓ ที่กำลังจะถึง โดยมี นายไพสิฐ สุขรมย์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรมเรือท่องเที่ยวบ้านเดียม ต้อนรับและให้ข้อมูลการเตรียมการต้อนรับนักท่องเที่ยว

 

นายไพสิฐ สุขรมย์ กล่าวถึงภาพรวมทะเลบัวแดงในปัจจุบันว่า “บัวแดงเริ่มทยอยขึ้นบ้างแล้วแต่ยังไม่มากนัก คาดว่าประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ บัวแดงจะเริ่มผุดขึ้นเหนือน้ำและเริ่มบานมากในช่วงเดือนธันวาคมไปจนตลอดฤดูกาล ๓-๔ เดือน และคาดว่าในปีนี้บัวแดงจะมีปริมาณมากเหมือนปี ๒๕๕๔ เนื่องจากปริมาณน้ำในแหล่งน้ำมีความเหมาะสม ประกอบกับสนมในแหล่งน้ำถูกพายุพัดพาออกไปมาก ทำให้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการผุดขึ้นของบัวแดง โดยเรือนำเที่ยวเริ่มเข้าประจำพื้นที่พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวแล้วประมาณ ๓๐ ลำ 
ขณะที่นักท่องเที่ยวเริ่มเดินทางเข้ามาชมความงามของทะเลบัวแดงบ้างแล้ว ทั้งนักท่องเที่ยวในจังหวัดใกล้เคียง และจังหวัดอื่นๆ เช่น กรุงเทพฯ ราชบุรี ฯลฯ ทั้งนี้คาดว่าในฤดูกาลท่องเที่ยว ๒๕๖๓ จะมีนักท่องเที่ยวประมาณ ๑.๕ แสนคน ลดลงกว่าครึ่งหนึ่งของนักท่องเที่ยวปีที่ผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-๑๙ ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่สามารถเดินทางมาในพื้นที่ได้ และจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจปัจจุบัน

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้เสนอแนะในส่วนของทางขึ้นลงสำหรับผู้พิการซึ่งยังไม่สะดวกมากนัก การอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวในการจองคิว ที่นั่งพักรอ ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในการนั่งเรือ เส้นทางเดินเรือไม่ควรส่งผลกระทบต่อบัวแดง และกิจกรรมเสริมให้กับนักท่องเที่ยวที่รอขึ้นเรือ เช่น จัดพื้นที่เช็คอินถ่ายภาพ หรือการจัดเตรียมชุดพื้นเมือง ชุดท้องถิ่น ให้นักท่องเที่ยวเช่าสำหรับถ่ายภาพ เป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นอีกด้วย

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๕๔ วันพุธที่ ๑๘ - วันอังคารที่ ๒๔ เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓


12 7927