22ndJanuary

22ndJanuary

22ndJanuary

 

December 17,2020

‘โตโยต้า’ปรับโครงสร้างองค์กร’๖๔ ก้าวสู่องค์กรแห่งการขับเคลื่อน

“โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย” ประกาศปรับโครงสร้างองค์กรประจำปี พร้อมเดินหน้าพันธกิจปฏิรูปองค์กร จาก “บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์” สู่ “องค์กรแห่งการขับเคลื่อน” ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

 

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ประกาศปรับโครงสร้างองค์กรประจำปี พร้อมเดินหน้าพันธกิจในการปฏิรูปองค์กร จาก “บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์” สู่การเป็น “องค์กรแห่งการขับเคลื่อน” โดยกำหนดให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ทั้งนี้ ภายใต้การปรับโครงสร้างองค์กรประจำปีในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยการปรับตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง มร.มิจิโนบุ ซึงาตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่จะเดินทางกลับไปปฏิบัติงาน ณ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น หลังดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นเวลา ๔ ปี นับตั้งแต่เดือนเมษายน ปี ๒๕๖๐ โดยในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทฯ ได้มีการยกระดับการดำเนินงานขององค์กรในหลากหลายมิติ อาทิ การวางรากฐานเพื่อรองรับโครงการรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า อาทิ โครงการ Toyota CU Ha:mo การเพิ่มสัดส่วนการผลิตรถยนต์ไฮบริด (HEV) การแนะนำรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ (BEV) การเปิดโรงงานประกอบแบตเตอรี่รถยนต์ไฮบริดในประเทศไทย โครงการบริหารจัดการแบตเตอรี่รถยนต์ไฮบริดใช้แล้วแบบครบวงจร หรือ 3R (Reuse, Rebuilt, Recycle) การแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่ๆ สู่ตลาดยานยนต์ไทย อาทิ รถยนต์ C-HR ใหม่, โคโรลล่า ครอส ใหม่, รถยนต์เลกซัสและอื่นๆ อีกหลายรุ่น ตลอดทั้งการแนะนำบริการเพื่อการขับเคลื่อนอีกมากมาย อาทิ บริการรถเช่าระยะยาว KINTO บริการโตโยต้า ที-คอนเน็คท์ และ ประกันภัยชั้น ๑ โตโยต้าแคร์ “ขับดี ลดให้” เป็นต้น

นอกจากด้านการตลาดแล้ว มร.มิจิโนบุ ซึงาตะ ยังให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งการแต่งตั้งบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพให้ได้รับบทบาทในตำแหน่งงานบริหาร การสนับสนุนบรรยากาศการทำงานเชิงรุกโดยกระตุ้นให้พนักงานเฟ้นหานวัตกรรมการทำงานในรูปแบบใหม่ๆ รวมถึงเป็นแบบอย่างในการปลูกฝังวัฒนธรรมการศึกษาปัญหา ณ หน้างาน (Genchi Genbutsu) โดยทำการรับฟังความคิดเห็นจากทั้งผู้แทนจำหน่ายและลูกค้าทั่วประเทศผ่านการลงพื้นที่และรับฟังการดำเนินงานของผู้แทนจำหน่ายในทุกจังหวัดเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนั้นแล้ว ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ในปี ๒๕๖๓ มร.มิจิโนบุ ซึงาตะ ยังเป็นผู้ผลักดันให้เกิดหลากหลายกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนความสุขสู่สังคมไทยในช่วงวิกฤติภายใต้โครงการ โตโยต้าเคียงคู่ไทย สู้ภัยโควิด-๑๙ “Toyota Stay With You” ตลอดจนมีส่วนสำคัญในการเร่งฟื้นฟูสถานการณ์ของบริษัทฯ เพื่อช่วยขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และภาคเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจากกิจกรรมทั้งหมดนี้ ถือได้ว่า มร.มิจิโนบุ ซึงาตะ ได้มีบทบาทสำคัญในการสร้างความเติบโตแก่อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกรถยนต์ ตลอดจนช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ภาคสังคมของประเทศไทยอย่างแท้จริง

มร.โนริอากิ ยามาชิตะ ที่เข้าดำรงตำแหน่ง “กรรมการผู้จัดการใหญ่” 

สำหรับ มร.โนริอากิ ยามาชิตะ ที่เข้าดำรงตำแหน่ง “กรรมการผู้จัดการใหญ่” แทน มร.ซึงาตะ นั้นเป็นผู้อำนวยการ จากสายงานสนับสนุนการขายและการตลาด บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น โดย มร.ยามาชิตะ ได้สั่งสมความเชี่ยวชาญในการวางแผนปฏิบัติการขายรถยนต์ในระดับสากลตลอดระยะเวลาการทำงานกว่า ๓ ทศวรรษ นับตั้งแต่เริ่มงานกับ บริษัทฯ ในปี ๒๕๒๘ โดยได้รับประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวในหลายภูมิภาคทั่วโลก ทั้ง บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ยุโรป มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง ระหว่างปี ๒๕๔๓-๒๕๔๕ และบริษ้ท โตโยต้ามอเตอร์ นอร์ธ อเมริกา ระหว่างปี ๒๕๕๗-๒๕๖๐ ตามลำดับ ทั้งนี้ มร.ยามาชิตะ เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนหลากหลายโครงการที่มีความสำคัญในระดับโลกให้แก่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น อาทิ โครงการ “Start Your Impossible” การกำหนดวิสัยทัศน์องค์กรระดับสากล “Mobility for All” รวมถึงหลากหลายกิจกรรมในการส่งเสริมกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลในภูมิภาคเอเชีย โดย มร.ยามาชิตะ มีความตั้งใจในการนำประสบการณ์ดังกล่าวนำพา บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มุ่งสู่ความสำเร็จยิ่งขึ้นไป

มร.มิจิโนบุ ซึงาตะ กล่าวว่า “ผมอยากจะใช้โอกาสนี้แสดงความขอบคุณจากใจจริงต่อทุกๆ ท่านที่ให้การสนับสนุนเราเสมอมา ไม่เพียงเฉพาะต่อตัวผม แต่รวมถึงการสนับสนุนอันดีต่อ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ตลอดช่วงเวลาที่ผมได้ดำรงตำแหน่งนี้ผมได้ผ่านประสบการณ์อันน่าจดจำมากมาย ทั้งจากความพยายามในการนำพาบริษัทฯ และอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้มีความสามารถในการแข่งขันในระดับโลก หรือ การร่วมฟันฝาสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ในปีนี้ “

มร.มิจิโนบุ ซึงาตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่

“การดำรงตำแหน่งในครั้งนี้ นับเป็นการเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นครั้งที่ ๒ ของผมในประเทศไทย ผมขอบคุณและจะจดจำรอยยิ้มและน้ำใจจากทุกท่านที่มีต่อผมอย่างเสมอมาทั้งในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่และการดำรงชีวิตในประเทศอันสวยงามนี้ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกๆ ท่าน จะให้การต้อนรับและการสนับสนุนอันดีแก่กรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่ของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ดังเช่นไมตรีจิตที่มีให้ผมอย่างเสมอมา”

ทั้งนี้ มร.โนริอากิ ยามาชิตะ กล่าวภายหลังจากรับตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่ของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ว่า “สำหรับโตโยต้านั้น ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในการดำเนินธุรกิจของเราในระดับโลก ซึ่งผมเองมีความตื่นเต้นและรู้สึกเป็นเกียรติที่จะได้ร่วมงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ผู้ผลิตชิ้นส่วน ผู้แทนจำหน่าย บุคลากร ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ในฐานะ “กรรมการผู้จัดการใหญ่” ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผมจะสานต่อพันธกิจ ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างบริษัทฯ และสังคมไทยให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น รวมถึงจะพยายามอย่างสุดความสามารถในการปฏิรูปองค์กรสู่การเป็น “องค์กรแห่งการขับเคลื่อน” เพื่อเป็นการส่งมอบความสุขที่มากขึ้นแก่พี่น้องชาวไทย ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตและร่วมพัฒนาสังคมไทยสู่ความรุ่งเรืองต่อไป”

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๕๘ วันพุธที่ ๑๖ - วันอังคารที่ ๒๒ เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

 


20 8015