22ndJanuary

22ndJanuary

22ndJanuary

 

January 08,2021

เปิดตัว“ชมรมผู้สูงอายุริม ลิฟวิ่ง” สร้างสังคมใหม่เพื่อชีวิตที่งดงามมีคุณค่า

 

ประเทศไทยก้าวสู่ “สังคมสูงวัย” มาหลายปีแล้ว จากสถิติจำนวนประชากรที่มีอายุจำนวนมากขึ้น และนับวันก็จะมีจำนวนมากขึ้นเป็นลำดับ ดังนั้น การรวมกลุ่มกันของ “ผู้สูงวัย” จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะจะเป็นการส่งเสริมบทบามของผู้สูงวัย ในการร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งเพื่อตนเองและส่วนรวม รวมทั้ง เพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า

 

เช่นเดียวกับ การจัดตั้ง “ชมรมผู้สูงอายุ ริม ลิฟวิ่ง” ซึ่งเปิดตัวเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมี นพ.สิน ลิ่วศิริรัตน์ ประธานกรรมการ บริษัท ราชสีมาอินเตอร์ เมดิคัล กรุ๊ป จำกัด และผู้อำนวยการโรงพยาบาลริม ลิฟวิ่ง เป็นประธาน โดยชมรมฯ ตั้งอยู่ภายในบริเวณของโรงพยาบาลริมลิฟวิ่ง ซึ่งมี “นางทองนาค โสภณ” เป็นประธานชมรมฯ 

 

นางทองนาค โสภณ ประธานชมรมผู้สูงอายุริม ลิฟวิ่ง กล่าวถึงที่มาและวัตถุประสงค์ว่า ชมรมผู้สูงอายุฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมของผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรมเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดกิจกรรม ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การคิดร่วมทำ เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ สงเคราะห์ภูมิปัญญาที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อการดำรงชีพ รวมทั้งเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เมื่อได้รับความเดือดร้อนหรือเจ็บป่วย และผดุงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ

จากนั้น นพ.สิน ลิ่วศิริรัตน์ กล่าวเปิดตัวชมรมฯ ว่า โรงพยาบาลริมลิฟวิ่งไม่ใช่โรงพยาบาลเพียงอย่างเดียว เรามีความฝันว่า เราเป็นสังคมใหม่ เพื่อชีวิตที่งดงามและมีคุณค่า ซึ่งผู้สูงอายุกังวลเพียงเรื่องเดียว คือ ตนเองไม่มีคุณค่า ฉะนั้นการจัดตั้งชมรมนี้ขึ้นมาเพื่อเติมเต็ม เรามีสถานพยาบาลที่พร้อมดูแล คอนโดที่อยู่อาศัยขณะนี้กำลังจะสร้างต่อ เราขาดเพียงสิ่งเดียวคือ สังคมผู้สูงอายุ ที่เรียกว่า โซไซตี้ (society) ขอบคุณที่ทำให้เกิดชมรมผู้สูงอายุขึ้น สิ่งสำคัญคือ ผู้สูงอายุมาเพื่อให้ ไม่ใช่เพื่อรับ ทุกคนมาเพื่อแบ่งปัน สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับคนรุ่นหลังต่อไป ซึ่งโรงพยาบาลริมลิฟวิ่ง จะสนับสนุนชมรมเพื่อให้สามารถเผยแพร่กิจกรรมให้เป็นตัวอย่าง เพื่อให้เกิดชมรมรูปแบบนี้ ในสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดนครราชสีมาต่อไป

 

ต่อมา นพ.สิน ลิ่วศิริรัตน์ และผู้สูงอายุซึ่งเป็นสมาชิกชมรมฯ ร่วมมอบป้ายแก่ชมรมผู้สูงอายุฯ และเยี่ยมชมที่ทำการของชมรมฯ โดย นพ.สิน ลิ่วศิริรัตน์ เปิดเผยเพิ่มเติมกับ “โคราชคนอีสาน” ว่า โรงพยาบาลริม ลิฟวิ่ง เปิดดำเนินการมา ๑๒ ปีแล้ว ซึ่งมีความฝันว่า ต้องการเป็นสังคมใหม่ เพื่อชีวิตที่งดงามและมีคุณค่า ซึ่งเมื่อเปิดดำเนินการ ก็มีทั้งส่วนที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ เป็นคอนโดมิเนียม สามารถให้ผู้สูงอายุหรือผู้ที่เกษียณมานอนพัก มาใช้ชีวิตให้มีความสุข ส่วนที่ ๒ คือ สถานพยาบาล ขณะนี้เป็นโรงพยาบาลขนาด ๓๒ เตียง มีบริการ ๓ ด้าน คือ ๑.ศูนย์ตรวจสุขภาพ ๒.ศูนย์โรคกระดูกและข้อ และ ๓.ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สิ่งหนึ่งสุดท้ายของโครงการก็คือ การสร้างสังคมผู้สูงอายุ หรือเรียกว่าสังคมริมลิฟวิ่งโซไซตี้ วันนี้เป็นวันที่มีความพร้อม เพื่อนำผู้สูงอายุมาร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นกิจกรรมของผู้ให้การแบ่งปัน ดังนั้น พันธกิจหรือภารกิจของริมลิฟวิ่งก็เป็นความสำเร็จแล้ว ใน ๓ ด้าน คือ สถานพยาบาล ที่อยู่อาศัย และสังคม ซึ่งยากที่สุดคือ ด้านสังคม เมื่อสังคมก้าวเข้าสู่ผู้สูงอายุ แต่เราจะนำผู้สูงอายุที่มีจิตใจพร้อมจะแบ่งปันเข้ามาอยู่ร่วมกัน

 

“สำหรับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุฯ นั้น เป็นการเปิดกว้าง เปิดรับสมาชิกไปเรื่อยๆ แต่ผู้สูงอายุที่มีชมรมนั้น มีอยู่ทั่วไปอยู่แล้ว ขึ้นอยู่กับว่าชมรมนั้นทำให้มีชีวิตเพียงใด ซึ่งแผนเรามีหลายขั้นตอน สิ่งหนึ่งที่ทำคือ การดูแลสุขภาพของสมาชิก การจัดกิจกรรมต้องสอดคล้องกับผู้สูงอายุที่อยู่ในชมรม เพราะผู้สูงอายุบางคนอาจจะชอบไม่เหมือนกัน บางคนชอบร้องเพลง บางคนชอบเต้นรำ บางคนชอบทำอาหาร หรือบางคนชอบทำเกษตร ก็จะจัดกิจกรรมให้ทำร่วมกัน รวมทั้งเน้นเรื่องของกิจกรรมธรรมะเข้ามาร่วมด้วย ในการสร้างกิจกรรมต้องมีความหลากหลาย ซึ่งความจริงเราไม่ได้จำกัด แต่จะเลือกผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตบริเวณใกล้เคียงก่อน เช่น หมู่บ้านแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ที่มีมากถึง ๕๐๐ ครอบครัว และผู้สูงอายุก็ไม่มีที่ไป จึงชวนมาทำกิจกรรมที่นี่ มีการนั่งสมาธิ ออกกำลังกาย ซึ่งขณะนี้มีสมาชิกประมาณ ๕๐ คน และจะขยายรับสมาชิกไปเรื่อยๆ ไม่มีจำกัด สามารถชักชวนกันมาได้” นพ.สิน กล่าว

 

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๖๑ วันพุธที่ ๖ - วันอังคารที่ ๑๒ เดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔


8 8036