8thMarch

8thMarch

8thMarch

 

February 11,2021

เยี่ยมชม“เมืองโบราณโนนเมือง” ยกระดับสู่อุทยานประวัติศาสตร์

 

เมื่อเร็วๆ นี้ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่เมืองโบราณโนนเมือง ตั้งอยู่ที่บ้านโนนเมือง ม.๔ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นเมืองโบราณและแหล่งเรียนรู้ทางโบราณคดี ที่บอกเล่าเรื่องราวของคนโบราณ ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ และปัจจุบันนี้ยังคงหลงเหลือให้ได้ศึกษาเรียนรู้ คือตัวเมืองโบราณที่มีคูเมืองและหลุมฝังศพ เป็นหลักฐานใต้พื้นดินที่นักโบราณคดีได้ทำการศึกษาและถ่ายทอดเรื่องราวให้เป็นเรื่องราวในประวัติศาสตร์

 

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

 

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ขอนแก่นถึงแม้จะเป็นจังหวัดที่เป็นสมาร์ทซิตี้และเป็นไมซ์ซิตี้ ที่โดดเด่นของประเทศไทย แต่ก็ยังต้องดูว่า ในการพัฒนาจังหวัดนั้นก็ยังมีอีกหลากหลายมิติ จะทำให้เศรษฐกิจทุกด้านมีความแข็งแรง สามารถพัฒนาขยายตัวได้ จังหวัดจึงเริ่มต่อจิ๊กซอว์ของการพัฒนา โดยเริ่มจากสิ่งที่มีอยู่คือเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่ ซึ่งจังหวัดขอนแก่นได้รับการรับรองจากยูเนสโกให้เป็นเมืองหัตถกรรมโลกของผ้ามัดหมี่เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ จากนั้นก็มาดูว่า สิ่งที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสานต่อการพัฒนาให้อุทยานธรณีในระดับจังหวัด จากนั้นก็ได้เสนอตัวให้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับรองให้อุทยานธรณีเป็นระดับประเทศ ซึ่งก็ได้รับใบรับรองเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

 

“สิ่งที่จะเป็นจิ๊กซอว์ส่งต่อไปในการขยายฐานไปสู่ชุมชนอำเภอต่างๆ จึงได้นำคณะหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ดูเมืองโบราณโนนเมืองอำเภอชุมแพ ซึ่งเป็นแหล่งก่อนประวัติศาสตร์ยุคทวารวดี มีซากโครงกระดูกและซากวัฒนธรรมดั้งเดิมนั้นเป็นจำนวนมาก อาจจะเรียกได้ว่าเป็นเกาะเมืองเก่า ที่มีการขุดค้นคูรอบเมืองโนนเมืองแห่งนี้ ซึ่งค่อนข้างจะเป็นปริมณฑลที่ชัดเจนและมีปริมาณที่ขุดค้นที่อาจจะใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเชียก็ได้ และในอีก ๓ ปี กรมศิลป์มีแผน ที่จะขุดหลุมประวัติศาสตร์ในพื้นที่นี้เพิ่ม จากที่มีอยู่ ๕ หลุม ก็จะขุดเพิ่มเป็นหลุมใหญ่ขนาด ๓๐×๓๐ เมตร เพื่อจะทำเป็นแหล่งประวัติศาสตร์โนนเมือง ที่จะเห็นการพัฒนา การเคลื่อนตัวของเมืองในอดีตของประเทศไทย”

 

ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า เมื่อกรมศิลปากรขุดเมืองโบราณอีกครั้ง ประชาชนชาวขอนแก่นและนักท่องเที่ยว ก็จะทราบเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างชัดเจนขึ้นเพราะกรมศิลปากร วางแผนที่จะยกเมืองโบราณโนนเมืองชุมแพจุดนี้ให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕๖๘ แต่ถ้าทุกหน่วยได้เคลื่อนตัวพร้อมกัน ได้ช่วยกันคนละไม้ละมือคิดว่า โนนเมืองจะได้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ได้เร็วกว่าที่กำหนด และเมื่อมีการขุดค้นและยกให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ก็ต้องการให้ประชาชนในระดับท้องถิ่น ได้รับผลประโยชน์ในการพัฒนา เพราะอย่างน้อยที่สุดนักท่องเที่ยวรู้แหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยว 

 

“เมื่อออกจากจังหวัดขอนแก่นมาที่จีโอพาร์ค ที่ภูเวียงและเวียงเก่า ก็สามารถเดินทางมาที่อุทยานประวัติศาสตร์โนนเมืองแห่งนี้ เชื่อมต่อเป็นฮับระบบโลจิสติกส์ เป็นทางระบบถนนที่สามารถไปยังภูกระดึงไปที่ภูผาม่าน หรือจะไปภาคเหนือของประเทศไทยก็ผ่านทางน้ำหนาวได้ด้วย และอุทยานประวัติศาสตร์โนนเมืองชุมแพจึงเป็นจุดสำคัญ เป็นรอยต่อของการท่องเที่ยวที่เชื่อมต่อระหว่างขอนแก่นไปยังภาคเหนือ และจังหวัดอื่นของภาคอีสาน ฉะนั้นประชาชนต้องมีการเรียนรู้ที่จะผลิตสิ่งของในชุมชนให้เป็นอัตลักษณ์หรือสินค้าของชาวโนนเมือง ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่แสดงออกว่า นี่คือสินค้าจากอุทยานประวัติศาสตร์เมืองโบราณแห่งนี้” พ่อเมืองขอนแก่น กล่าวย้ำ

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๖๖ วันพุธที่ ๑๐ - วันอังคารที่ ๑๖ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔


14 8234