14thApril

14thApril

14thApril

 

March 25,2021

โคคา’ซื้อใบกัญชาชุมชนโนนมาลัยบุรีรัมย์ ปรุงอาหารจำหน่ายเพิ่มรายได้เกษตรกร

 

ผู้ประกอบธุรกิจด้านอาหารแปรรูป ทำ MOU รับซื้อใบกัญชากลุ่มวิสาหกิจชุมชมสมุนไพรไทยโนนมาลัย รายแรกของบุรีรัมย์ นำไปประกอบอาหารจำหน่าย หวังเพิ่มช่องทางการขายสร้างรายได้ให้เกษตรกรสมาชิกกลุ่มที่ปลูกกัญชา กระตุ้นคนไทยปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ ส่วนใบ ราก ลำต้น สามารถนำมาทำอาหาร

 

 

เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ นายพิทยา พันธุ์เพ็ญโสภณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โคคา โฮลดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจด้านอาหารแช่แข็งและแปรรูป ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรไทยโนนมาลัย บ้านโศกนาก ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นหมู่บ้านนำร่องที่ได้รับอนุญาตปลูกกัญชาครัวเรือนละ ๖ ต้น เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร โดยการทำ MOU ในครั้งนี้ ทางบริษัทโคคา โฮลดิ้ง จะรับซื้อใบกัญชาจากเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรไทยโนนมาลัย ทั้ง ๗ ครัวเรือน เพื่อนำไปเป็นส่วนประกอบอาหารจำหน่าย ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางและโอกาสการจำหน่ายใบ ราก ลำต้นของกัญชา ส่วนที่เหลือจากช่อดอกที่ส่งให้ทางโรงพยาบาลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วย โดยเบื้องต้นจะรับซื้อใบกัญชาในราคากิโลกรัมละ ๑๕,๐๐๐ บาท ซึ่งทางกลุ่มฯ จะต้องส่งใบกัญชาให้กับทางบริษัททุกสัปดาห์ พร้อมกันนี้ทางผู้ประกอบการยังได้สาธิตประกอบอาหาร ที่มีส่วนผสมของใบกัญชาหลากหลายเมนู ให้ผู้ที่มาร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ ได้ชม และชิมกันอีกด้วย     

 

 

นายบดินทร์ ที่รักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนมาลัย

นายบดินทร์ ที่รักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) บ้านโนนมาลัย กล่าวว่า การลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างบริษัทโคคา โฮลดิ้ง กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรไทยโนนมาลัยครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการใช้กัญชาในการประกอบอาหารอย่างถูกต้องและปลอดภัยกับผู้บริโภค ถือเป็นการต่อยอดสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน บริษัทโคคาถือเป็นผู้ประกอบการรายแรกที่มาทำ MOU รับซื้อใบกัญชาจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรไทยโนนมาลัยรายแรก ซึ่งทาง รพ.สต.ก็จะได้แจ้งทาง อย.ได้รับทราบตามขั้นตอน ซึ่งเฉพาะเกษตรกรทั้ง ๗ ครัวเรือนคงไม่มีใบกัญชาเพียงพอที่จะส่งให้ทางบริษัท ดังนั้น รพ.สต.ก็จะได้ทำการส่งเสริมให้เกษตรกรขยายต่อในแปลงต่อไป เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้จากการจำหน่ายใบกัญชา ในส่วนของช่อดอกที่เป็นยาเสพติดก็จะนำส่งโรงพยาบาลเพื่อผลิตยาใช้กับผู้ป่วยในพื้นที่     

 

ด้านนายพิทยา พันธุ์เพ็ญโสภณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โคคา โฮลดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า เป้าหมายหลักของทางบริษัท คืออยากจะสนับสนุนชุมชนให้มีรายได้เสริมและมีคุณภาพที่ดีขึ้น ต้องการเป็นหน้าต่างให้กับเกษตรกรผู้ปลูกกัญชา ซึ่งทางบริษัทเองก็จะนำใบกัญชาไปแปรรูปให้เกิดคุณค่าทางอาหารและเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพผู้บริโภค ทั้งนี้ทางบริษัทยังจะได้ทำแบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปแล้ว ให้กับชุมชนเพื่อเพิ่มช่องทางการขายให้กับเกษตรกรผู้ปลูกในอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งในเบื้องต้นทางบริษัทก็ได้รับซื้อใบกัญชาจากเกษตรกรในราคากิโลกรัมละ ๑๕,๐๐๐ บาท หลังจากนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับกลไกทางตลาด เพราะทางบริษัทก็ยังไม่มั่นใจว่า ผู้บริโภคจะมีปฏิกิริยาอย่างไรกับการที่นำใบกัญชามาเป็นส่วนผสมในการทำอาหาร เพราะยังเป็นอะไรที่ค่อนข้างใหม่ และตอนนี้ก็ยังไม่มีการศึกษาอย่างชัดเจนว่าจะได้ประโยชน์อะไรกับการทางอาหารที่มีส่วนผสมของใบกัญชา แต่ก็คาดหวังว่าจุดเริ่มต้นนี้จะสามารถต่อยอดให้เกษตรกผู้ปลูกมีรายได้เสริมมากขึ้น

 

 

 นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๗๒ วันพุธที่ ๒๔ - วันอังคารที่ ๓๐ เดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔


16 8283