14thApril

14thApril

14thApril

 

March 25,2021

ดีเบตว่าที่นายกฯนครอุบล เบอร์ ๒ ขึ้นเวทีโชว์เดี่ยว

 

ภาคประชาสังคมจังหวัดอุบลฯ จัดแสดงวิสัยทัศน์ ผู้สมัครนายกฯ มีผู้สมัครขึ้นเวทีแค่รายเดียว ที่เหลือติดภารกิจ ป่วย ถูกถอนสิทธิ โดยผู้สมัครเสนอยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับสังคมผู้สูงอายุ กระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการแสดงวัฒนธรรม แข่งขันกีฬา การท่องเที่ยว

 

เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ลานเทียนสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง เทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งเครือข่ายภาคประชาสังคมชาวเมืองอุบลราชธานี ร่วมกับศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จัดแสดงวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งมีผู้สมัครแข่งขันทั้งสิ้น ๕ คน

โดยมีประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เข้าร่วมรับฟังกับเวทีจำนวนมาก แต่ปรากฏถึงเวลาพิธีกรและผู้จัดแจ้งว่า ได้ส่งหนังสือเชิญผู้สมัครนายกเทศมนตรีทุกคนให้มาร่วมแสดงวิสัยทัศน์ล่วงหน้าเป็นเวลากว่า ๒ สัปดาห์ แต่ถึงเวลามีผู้สมัครมาแสดงวิสัยทัศน์ได้เพียงคนเดียวคือ นายประชา กิจตรงศิริ ผู้สมัครหมายเลข ๒ กลุ่มเพื่ออุบล ซึ่งเป็นอดีตรองนายกเทศมนตรีสมัยที่ผ่านมา

 

 

นายประชา กิจตรงศิริ ผู้สมัครหมายเลข ๒

ส่วนผู้แข่งขันทั้งนางสาวพิศยา ไชยสงคราม ผู้สมัครหมายเลข ๑ กลุ่มเพื่อไทย ลูกสะใภ้นายเกรียง กัลป์ตินันท์ อดีตรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย อ้างว่าติดภารกิจหาเสียงมาไม่ได้ ส่วนนายสราวุธ ฟุ้งสุข ผู้สมัครหมายเลข ๕ กลุ่มนครอุบลก้าวหน้า ก้าวไกล แจ้งว่าป่วยกระทันหันต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล ส่วนผู้สมัครหมายเลข ๓ และหมายเลข ๔ ถูก กกต.เพิกถอนสิทธิไม่รับสมัคร เพราะรายแรกถูกร้องเรียนถือหุ้นสื่อสารมวลชน อีกรายไม่ไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ซึ่งอยู่ระหว่างยื่นอุทธรณ์คำสั่งกับศาล ทำให้นายประชา ผู้สมัครหมายเลข ๒ ต้องขึ้นเวทีเพียงคนเดียว และได้แสดงวิสัยทัศน์เตรียมรับมือยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับสังคมผู้สูงอายุ ตั้งแต่ขณะนี้ไปถึงอนาคต ซึ่งจะมีผู้สูงอายุมากขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีนโยบายรวมทั้งปรับปรุงเมืองเก่าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการจัดแข่งขันกีฬาขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เมืองอุบลราชธานี ที่ไม่ใช่เป้าหมายของนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและนำเงินมาใช้จ่าย เพื่อเพิ่มจีดีพีที่เคยได้รับจากภาคเกษตรกรรมทางเดียว ให้ผู้ประกอบภาคธุรกิจมีรายได้จากแหล่งอื่นเพิ่มขึ้นด้วย

 

 นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๗๒ วันพุธที่ ๒๔ - วันอังคารที่ ๓๐ เดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔


16 8285