7thDecember

7thDecember

7thDecember

 

October 22,2021

คลัสเตอร์สำคัญในโคราช ประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2564

คลัสเตอร์สำคัญในโคราช ประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2564

วันนี้ (22 ตุลาคม 2564) พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 93 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 89 ราย และมาจากพื้นที่เสี่ยง 4 ราย เวลา 10.00 น. ที่สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา

สำหรับความคืบหน้าของคลัสเตอร์ต่างๆ ในจังหวัดนครราชสีมา นางสาวทิพวรรณ ศรีทรมาศ รายงานว่า คลัสเตอร์พนักงาน บริษัท ศิริวิทย์-สแตนเลย์ จำกัด ต.โคกกรวด อ.เมือง ยอดผู้ป่วยใหม่ 5 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 78 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง/ครอบครัว (วง2) 11 ราย คลัสเตอร์โรงฆ่าสัตว์ ต.จันอัด อ.โนนสูง ยอดผู้ป่วยรายใหม่ 2 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 19 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 7 ราย คลัสเตอร์ ต.พลสงคราม อ.โนนสูง ยอดผู้ป่วยรายใหม่ 9 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 50 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 43 ราย

คลัสเตอร์ชุมชนหลังวัดสามัคคี อ.เมือง (เชื่อมโยงกับคลัสเตอร์บ้านย่า) ยอดผู้ป่วยรายใหม่ 2 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 72 ราย ส่วนคลัสเตอร์บ้านย่ายังไม่มียอดผู้ป่วยเพิ่มเติม คลัสเตอร์กองพันสุนัขทหาร อ.ปากช่อง ยอดผู้ป่วยรายใหม่ 7 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 37 ราย คลัสเตอร์ตลาดสดเทศบาล ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน ยอดผู้ป่วยรายใหม่ 12 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 64 ราย คลัสเตอร์บ้านคึมม่วง ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ยอดผู้ป่วยรายใหม่ 5 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 7 ราย เนื่องจากมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวนมาก ดังนั้นจะมีการปิดพื้นที่บางส่วน

คลัสเตอร์ใหม่ในวันนี้ คลัสเตอร์บ้านทุ่งรี ม.7 ต.วังหิน อ.โนนแดง ผู้ป่วยป่วยรายใหม่ 4 ราย ผู้สะสม 7 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่สัมผัสผู้ป่วยจำนวน 52 ราย โดยผู้ป่วยรายแรกอายุ 25 ปี มีอาชีพเป็นช่างตัดผม โดยเริ่มมีอาการตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2564 ต่อมาวันที่ 10 ตุลาคม จมูกเริ่มไม่ได้กลิ่น ลิ้นเริ่มรับรสไม่ได้ ไป รพ.บัวใหญ่แต่ยังไม่ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เนื่องจากอาการยังไม่ชัดเจน และเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ผู้ป่วยรายนี้ตัดสินใจไปตรวจที่ รพ.บัวใหญ่อีกครั้ง วันที่ 19 ตุลาคม ผล RT-PCR พบเชื้อ และได้มีการค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูง พบว่าคนในครอบครัวของผู้ป่วยทั้งพ่อและแม่ก็ติดเชื้อโควิด-19 เช่นกัน และในวันที่ 21 ตุลาคม ที่ผ่านมามีการค้นหาเชิงรุก ATK ในชุมชน ม.7 เพิ่มอีก จำนวน 322 ราย พบติดเชื้อ 1 ราย (เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยรายที่ 3)

 

 

 

 

 

 

 

 


11 793