7thDecember

7thDecember

7thDecember

 

October 23,2021

สุรินทร์ นำช้างแสนรู้ ๒๐ เชือก ร่วมตักบาตรเทโว

 

สุรินทร์ สำนักสงฆ์ป่าอาเจียง ทำบุญตักบาตร เทโวโรหณะ นำช้างแสนรู้รวม ๒๐  เชือก ร่วมทำบุญและใส่บาตรพร้อมทั้งเลี้ยงอาหารช้าง

 

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐น. ที่สำนักสงฆ์วัดป่าอาเจียง หมู่บ้านช้างบ้านหนองบัว ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ด็อกเตอร์ พระสมุห์หาร ปัญญาธโร เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์ป่าอาเจียง ร่วมกับพุทธศาสนิกชนทั่วไปและชาวช้างได้ร่วมกันประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา ทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ พร้อมนำช้างแสนรู้รวม ๒๐ เชือก ตักบาตรด้วยข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณร โดยพระสงฆ์และสามเณร จำนวน ๑๐ รูป ได้เดินลงมาจากบันไดศาลาเอราวัน ซึ่งเป็นศาลารูปปั้นช้าง ออกรับบิณฑบาตรข้าวสารอาหารแห้งจากพุทธศาสนิกชนทั่วไปพร้อมด้วย ชาวกูยคนเลี้ยงช้างสวมชุดชาวกูยพื้นบ้านเสื้อดำ นุ่งผ้าถุงไหม พร้อมพุทธศาสนิกชนประชาชนจากจังหวัดต่างๆแต่งกายด้วยชุดไทย นำช้างแสนรู้กว่า ๒๐ เชือก มีพลายขวัญเมืองและพลายมงคล นำใส่บาตรพระสงฆ์ ได้อย่างประทับใจ โดยใช้งวง หยิบข้าวสาร อาหารแห้งใส่บาตร พระสงฆ์อย่างนอบน้อม สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เป็นอย่างมาก

 

สำหรับการตักบาตรเทโวโรหณะ (เท-โว-โล-หะ-นะ) จะประกอบพิธีตักบาตร ต่อจากวันออกพรรษาหนึ่งวัน โดยจะกระทำในวันรุ่งขึ้น โดยเป็นการปฏิบัติติดต่อกันมาอย่างยาว ตามพุทธประวัติ พระพุทธองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประกาศว่าจะไปจะจำพรรษาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เนื่องจากพระพุทธองค์ทรงต้องการเทศนาโปรดพระนางสิริมหามายา พระพุทธมารดา เพื่อเป็นการสนองพระคุณ ดังนั้นพระองค์จึงได้เทศนาพระอภิธรรมปิฎกโปรดพระพุทธมารดาในช่วงเข้าพรรษา ๓ เดือน เมื่อถึงวันออกพรรษาพระพุทธองค์จึงเสด็จกลับสู่โลกมนุษย์ทางประตูเมืองสังกัสสนคร เป็นการหยั่งจากเทวโลก (เทโวโรหณะ) เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาในวันแรม ๑ ค่ำเดือน ๑๑ ประชาชนต่างพร้อมใจกันมารับเสด็จและนำอาหารมาเพื่อทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก จนกลายมาเป็นประเพณีนิยมที่ว่าจะต้องประกอบพิธีใส่บาตรในวันเทโวโรหณะ จนถึงปัจจุบัน

 

โดยในแต่ละปี ที่สำนักสงฆ์วัดป่าอาเจียง ได้ถือปฎิบัติมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสืบทอดพิธีทางศาสนาที่สำคัญไว้ โดยจะมีการนำช้างในหมู่บ้านมาร่วมตักบาตรด้วยในทุกปี

 

ปีนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-๑๙ ทางสำนักสงฆ์ป่าอาเจียงได้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดและเป็นการเปิดโอกาสให้ชาวพุทธศาสนิกชนได้ทำบุญตักบาตรเทโวโลหณะ แด่พระสงฆ์และสามเณรที่อยู่จำพรรษาจนครบ ๓ เดือน และเป็นการเปิดโอกาสให้ชาวพุทธ ได้เลี้ยงอาหารช้าง ร่วมสนุกถ่ายภาพ กับช้างแสนรู้ ในอิริยาบถต่างๆ เนื่องจากชาวช้างไม่มีรายได้ เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวถูกปิด เพื่อคนเลี้ยงช้างได้มีรายได้นำมาชื้ออาหารให้ช้างบรรเทาความเดือดร้อนลงไปได้บ้าง

 


13 793