7thDecember

7thDecember

7thDecember

 

November 19,2021

ขอนแก่น’เพิ่มเที่ยวบินเชื่อมต่อภูมิภาค รับฤดูท่องเที่ยวไป-กลับวันละ ๒๒ เที่ยว

เพิ่มเที่ยวบินเชื่อมต่อภูมิภาครับฤดูท่องเที่ยว ไป-กลับ วันละ ๒๒ เที่ยวบิน  ผู้ว่าฯ คุมเข้มทุกมาตรการ รองรับฤดูกาลท่องเที่ยว โดยเฉพาะชาวต่างชาติ ที่ ศบค.และ ททท.กำหนดให้ขอนแก่นรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ในระยะที่ ๒ เริ่มธันวาคมนี้พร้อมกับ ๑๖ จังหวัดทั่วประเทศ

เมื่อเวลา ๑๓.๓๐ น.วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ บรรยากาศการเดินทางด้วยสายการบิน พาณิชย์ หลังเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวรับไฮซีซั่นช่วงสิ้นปี ที่พบว่ามีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางด้วยเที่ยวบินพาณิชย์เข้าสู่ จ.ขอนแก่น จากภูมิภาคต่างๆ ตามเส้นทางการบิน ในระยะนี้อย่างเนืองแน่น ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ อย่างเข้มงวด ตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุข, จังหวัด และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกำหนดไว้

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า จากการตรวจสอบตารางการบินของสายการบินพาณิชย์ทุกสายการบิน ในเดือนพฤศจิกายนพบว่ามีการเปิดทำการบินแบบไปและกลับ ในเส้นทาง กรุงเทพฯ ทั้งจากสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง มาที่ จ.ขอนแก่น รวมไปถึงเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างภูมิภาคทั้งจากเชียงใหม่, ภูเก็ต และหาดใหญ่ มากถึงวันละ ๒๒ เที่ยวบิน โดยมีจำนวนผู้โดยสารทำการบินมากับสายการบินพาณิชย์ในเส้นทางต่างๆ เกือบ ๑๐๐% ของแต่ละเที่ยวบิน และในเดือนธันวาคมจะมีการเพิ่มความถี่เที่ยวบินของบางสายการบินในการให้บริการเพิ่มขึ้น รวมไปถึงการเพิ่มเที่ยวบินเชื่อมต่อระหว่างภูมิภาคในสนามบินต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเดินทางและมาตรการผ่อนคลายภายใต้มาตรการคุมเข้มความปลอดภัย ที่สายการบินและจังหวัดยังคงเข้มงวดในทุกมาตรการ ประกอบกับการเตรียมตัวของนักเดินทางที่มีการเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ มาอย่างครบถ้วน ดังนั้นการที่ ศบค.และ ททท.ได้จัดให้ขอนแก่น เป็นกลุ่มจังหวัด ระยะที่ ๒ ของการให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ได้ โดยเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมนี้เป็นต้นไป ขณะนี้ทุกภาคส่วนของจังหวัดพร้อมแล้วในการที่จะรองรับการเปิดประเทศและกระตุ้นเศรษฐกิจในด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้นในฤดูกาลท่องเที่ยวที่กำลังจะมาถึง

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น

“ศบค.และ ททท.ได้ประกาศเปิดจังหวัดนำร่องท่องเที่ยวระยะ ๒ เพิ่มอีก ๑๖ จังหวัด ในช่วงระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตามหลักเกณฑ์กำหนดพื้นที่นำร่องด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ เป็นเมืองหลักหรือจังหวัดที่มีสัดส่วนรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕ ของรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมด มีสินค้าการท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรม และเป็นจังหวัดที่มีพรมแดนติดต่อกับเพื่อนบ้าน ประกอบด้วย เชียงราย, แม่ฮ่องสอน, ลำพูน, ขอนแก่น, นครราชสีมา, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, ยะลา, สุโขทัย, เพชรบูรณ์, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, แพร่, ตรัง, พัทลุง และสงขลา ซึ่งมาตรฐานที่รัฐบาลกำหนด โดยเฉพาะ SHA+ สถานประกอบการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องพ้อมที่จะรองรับและต้อนรับนักเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการที่จะเดินทางมาท่องเที่ยว ประชุมสัมมนา หรือเข้ามาในพื้นที่เพื่อพักผ่อนและร่วมกิจกรรมในด้านต่างๆ ตามกำหนด ซึ่งด่านตรวจว่าด้วยการควบคุมโรคทั้งที่ท่าอากาศยานขอนแก่น และสถานประกอบการต่างๆ ยังต้องขอตรวจสอบเอกสารการรับวัคซีน หรือเอกสารการตรวจต่างๆ ตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเข้มข้นและเข้มงวดทุกจุด”

ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า ความคุ้นชิน ในมาตรการป้องกัน ทั้งการสวมใส่หน้ากากอนามัย, การเว้นระยะห่าง และการปฏิบัติตนเพื่อเป็นการป้องกันตนเองจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ควบคู่กับทุกภาคส่วนได้บังคับใช้มาตรการป้องกัน และจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด ดังนั้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคนขอนแก่นและสถานประกอบการทุกแห่งที่แสดงถึงมาตรฐานความปลอดภัยที่ได้ดำเนินการมาอย่างจริงจังจะเป็นตัวกระตุ้นและแสดงถึงศักยภาพของเมืองในการที่จะรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศตามแผนการเปิดประเทศ ตามที่รัฐบาล และ ศบค.กำหนดไว้ได้อย่างปลอดภัยในภาพรวม

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๗ ฉบับที่ ๒๗๐๓ วันพุธที่ ๑๗ - วันอังคารที่ ๒๓ เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

 


15 793