7thDecember

7thDecember

7thDecember

 

November 20,2021

บุญมหากฐินช้าง’ยิ่งใหญ่ สืบศรัทธาวิถีแดนคชสาร

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่หมู่บ้านช้างเลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในโลก บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ทางจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ โครงการคชอาณาจักรสุรินทร์, สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์, ททท.สำนักงานสุรินทร์, หอการค้าจังหวัดฯ, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ, สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว, คณะกรรมการพัฒนาสตรี และภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมจัดงานบุญกฐินช้าง ด้วยต้นบุญกฐิน พร้อมเครื่องบริวารกฐิน แห่ถวายโดยช้างจากชุมชนหมู่บ้านช้างเลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในโลกกว่า ๒๐๐ เชือก ร่วมกิจกรรมแห่บุญมหากฐินช้างสามัคคี สืบศรัทธาวิธีแดนคชสาร 

โดยต้นขบวนกฐิน ขบวนช้าง ๒๐๐ เชือก มีนายสุวพงศ์ กิติภัทรพิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยนายพรชัย มุ่งเจริญพร นายก อบจ.สุรินทร์ และหัวหน้าส่วนราชการคณะเจ้าภาพสายบุญที่นำกฐินมาร่วมถวาย นำแห่ช้างสมโภชต้นบุญกฐินจากพื้นที่วังทะลุ ลุ่มแม่น้ำมูล ระยะทางกว่า ๓ กิโลเมตร  พร้อมขบวนแห่ชุมชนถือธงกฐินและกวาดนำขบวนกฐิน ขบวนรำแสดงศิลปะพื้นบ้าน และนางฟ้าเชิญ เครื่องบริวารกฐิน แต่งชุดผ้าพื้นเมืองสุรินทร์สวยงาม และขบวนช้างนั่งมายังอาคารแสดงช้าง โครงการ Elephant World ทำพิธีสมโภชและถวายองค์กฐิน มีพระเทพวชิรญาณโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธ) วัดเขาศาลาอะตุละฐานะจาโรเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระราชวิมลโมลีเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ม) วัดศาลาลอย (พระอารามหลวง) พระครูสิริพรหมสร เจ้าคณะอำเภอท่าตูม วัดโพธิ์ศรีสว่างร่วมในพิธี โดยตลอดกิจกรรมมีผู้คนและนักท่องเที่ยวต่างให้ความสนใจและประทับใจในความยิ่งใหญ่ของการจัดงานโดยเฉพาะขบวนช้างแห่กฐินและช้างแสนรู้ก้มกราบพระสงฆ์ พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

 

งานบุญมหากฐินช้างสุรินทร์เกิดขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจของชาวสุรินทร์ทุกภาคส่วน เพื่อร่วมสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนา ในช่วงออกพรรษา เข้าสู่เวลาของการทำบุฯกฐิน กิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับช้าง ผ่านงานประเพณีภายใต้โครงการจัดงานบุฯมหากฐินช้างสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๔ และเพื่อเพิ่มกิจกรรมการท่องเที่ยวภายในโครงการโลกของช้าง ภายในศูนย์คชศึกษา ซึ่ง จังหวัดสุรินทร์ เป็นดินแดนแห่งช้างเลี้ยงที่ยิ่งใหญ่ มีวัฒนธรรมที่ร่ำรวยจากชาติพันธุ์เขมร ลาว กูย มีอารยธรรมขอมที่ลุ่มลึก และศรัทธาแกร่งกล้าต่อพระพุทธศาสนา จากความโดดเด่นทั้งมวลนี้ก่อให้เกิดความพร้อมใจที่จะเผยแพร่เสน่ห์เมืองสุรินทร์ดินแดนอีสานใต้ในช่วงของกฐินกาล กุศลทานอันยิ่งใหญ่ ของชาวพุทธ สร้างสะพานบุญ เพื่อถวายแก่วัดต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ที่ยังไม่มีการจองและทอดกฐิน จำนวน ๑๕๙ วัด เพื่อสืบสานศรัทธาคนกับช้าง ณ อาณาบริเวณ สถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก Elephant World Surin ซึ่งหลังจากขบวนแห่องค์กฐินเข้าสู่อาณาจักรโลกของช้าง

สำหรับต้นบุญกฐินจากคณะธรรมทัศนาจร ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ์ ประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด ดร.นิวัตน์ แจ้งอริยวงศ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท เอเวอกรีนชิปปิ้งเอเยนซี่ (ไทยแลนด์) จำกัด ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม นายมารชัย กองบุญมา บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด และบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) นางภรณี เจริญสุวรรณ ภริยาพลเรือเอกชาญชัย เจริญสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย นายธิติธรรม โรจนพฤกษ์ tandard กรรมการผู้จัดการ บมจ.เงินทุน ศรีสวัสดิ์ หรือ BFIT ดร.สุภชัย วีระภุชงค์ หรือ “พี่อ๊อดทิฟฟี่” รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด นายเกษม มูลจันทร์ อดีตรองอธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม  นางวิจิตรา อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยูนิคอร์ จำกัด (มหาชน)  และ บริษัท ซี แวลู จำกัด (มหาชน)  อาจารย์ณัทชพงษ์ เลาวัณย์ศิริ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ๑๔ แห่ง คณะนางกรรณิการ์ เจริญพันธ์ และพุทธศาสนิกชนจากสุรินทร์และทั่วประเทศ

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๗ ฉบับที่ ๒๗๐๓ วันพุธที่ ๑๗ - วันอังคารที่ ๒๓ เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔


13 797