7thDecember

7thDecember

7thDecember

 

November 22,2021

คลัสเตอร์ COVID-19 สำคัญในโคราช ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

คลัสเตอร์ COVID-19 สำคัญในโคราช ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน  2564

วันที่ 22 พฤศจิกายน  2564 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 79 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 79 ราย ไม่พบผู้ป่วยที่มาจากพื้นที่เสี่ยง ยอดผู้ป่วยสะสมในจังหวัด 32,107 ราย และไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในเรือนจำ ยอดผู้ป่วยสะสมในเรือนจำ 2,447 ราย เวลา 10.00 น. ที่สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายนายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา, นพ.สมบัติ วัฒนะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา

สำหรับความคืบหน้าของคลัสเตอร์ต่างๆ ในจังหวัดนครราชสีมา นางสาวทิพวรรณ ศรีทรมาศ นักระบาดวิทยา สสจ.นครราชสีมา รายงานว่า คลัสเตอร์โรงงานศรีไทยซุปเปอร์แวร์ ผู้ป่วยรายใหม่ 8 ราย ผู้ป่วยสะสม 351 ราย, คลัสเตอร์ บ.หนองแวง ม.2 ต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว ผู้ป่วยรายใหม่ 15 ราย ผู้ป่วยสะสม 111 ราย และคลัสเตอร์ บ.ตาฮิง ม.8 ต.ห้วยแคน อ.ห้วยแถลง ผู้ป่วยรายใหม่ 8 ราย ผู้ป่วยสะสม 27 ราย

คลัสเตอร์ใหม่ คลัสเตอร์งานบุญฉลองอัฐิ บ.หินแห่ ม.8 ต.สีดา อ.สีดา พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 20 ราย คลัสเตอร์นี้เริ่มจากมีญาติเดินทางมาจากกรุงเทพฯ จำนวน 4 คน และ จ.นครสวรรค์ 3 คน ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 มีการรับประทานอาหารร่วมกัน และวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 มีการจัดพิธีงานบุญฉลองอัฐิ และหลังจากนั้นก็ได้แยกย้ายดินทางกลับ ต่อมาวันที่ 9 พฤศจิกายน  ผู้ป่วยรายแรกเริ่มมีอาการ แต่เนื่องจากคิดว่าเป็นไข้หวัดธรรมดาจึงไม่ได้ไปหาหมอ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน ญาติที่อยู่กรุงเทพฯ โทรมาบอกว่าทั้ง 4 ราย ติดเชื้อโควิด-19 ส่วนญาติที่นครสวรรค์ติดเชื้อ 2 ราย แต่ญาติทาง อ.สีดา ไม่ได้วิตกใดใด จนวันที่ 15 พฤศจิกายน จึงได้ตัดสินใจแจ้ง รพ.สต.ว่าญาติติโควิด-19 และในวันที่ 16 พฤศจิกายน ได้นำ 2 สามีภรรยาได้ไปตรวจ RT-PCR พบติดเชื้อ หลังจากนั้น ศปก.สีดา ได้ขยายผลตรวจหาเชื้อวิด-19 กับผู้ที่มาร่วมงานในวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2564 พบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมรวม 20 ราย แต่ทั้งหมดนี้อยู่ในกลุ่มเครือญาติเดียวกัน ในชุมชนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมด 160 ราย จำนวน 145 ราย กักตัวที่ HQ และ SQ โดยมีผู้นำชุมชนควบคุมกำกับ ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอีก 6 ราย กักตัวอยู่ในศูนย์ฟาร์มดีเกษตรอินทรีย์ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอีก 7 ราย กักตัวอยู่ใน FQ ภายในโรงงานตงเป่า และผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอีก 2 ราย กักตัวอยู่ใน อบต.สีดา

คลัสเตอร์โรงงานราชสีมา จอหอ (โรงหมูหนองออก) อ.เมืองฯ พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 40 ราย โรงงานแห่งนี้เป็นโรงฆ่าสัตว์ที่ให้ผู้ประกอบการมาเช่าทั้งหมด 4 เจ้า เป็นอาคารทีมีลักษณะเป็นห้อง รายที่ 1 อาศัยอยู่ ม.7 ต.ตลาด อ.เมืองฯ เบื้องต้นมีการติดเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่เดือนตุลาคมหลังจากนั้นก็หายป่วย และมีกลุ่มเพื่อน คนรอบข้างติดเชื้อต่อเรื่อยๆ จนกระทั่งในวันที่ 16 พฤศจิกายน ให้คนงานไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 พบเขื้อ 19 ราย จากจำนวนทั้งหมด 23 ราย เจ้าที่ 2 กลุ่ม อ.โนนไทย ติดเชื้อ 14 ราย จากคนงานทั้งหมด 20 ราย เจ้าที่ 3 อ.เฉลิมพรเกียรติ พบการติดเชื้อ 1 ราย เจ้าที่ 4 บ.หนองพิมาน ติดเชื้อ 3 ราย และแม่บ้าน ช่างซ่อมบำรุงที่ทำงานอยู่ภายในโรงงานผลตรวจออกมา 1 ราย พบเชื้อโควิด-19 ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 5 ราย และขณะนี้มีการปิดโรงงานตั้งแต่วันที่ 19-26 พฤศจิกายน

 


10 793