20thJanuary

20thJanuary

20thJanuary

 

December 24,2021

‘ซูซูกิ’มอบรางวัล ๑๐ ดีลเลอร์ยอดเยี่ยมแห่งปี มุ่งยกระดับงานบริการและความพึงพอใจสูงสุด

‘ซูซูกิ’ แข่งขัน “Best Dealer Award 2020/2021” พร้อมประกาศรายชื่อ ๑๐ ผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมแห่งปี มุ่งยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานในทุกด้านของผู้จำหน่ายรถยนต์ซูซูกิ กระตุ้นให้เกิดการดูแลและการปรับปรุงพัฒนางานบริการและเป็นตัวอย่างที่ดีในการดำเนินธุรกิจของผู้จำหน่ายในประเทศไทย

เมื่อเร็วๆ นี้ นายมิโนรุ อามาโนะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า หนึ่งในแนวทางการบริหารงานอันสำคัญของซูซูกิ ต้องการที่จะดำเนินธุรกิจให้เคียงคู่และดำรงอยู่ด้วยความไว้วางใจจากผู้บริโภคชาวไทยสิ่งหนึ่งที่เรามุ่งมั่นจะพัฒนามาโดยตลอด คือ การยกระดับงานบริการของผู้จำหน่ายทั่วประเทศ ไม่ใช่เพียงแค่ต้องการให้ธุรกิจเติบโตไปพร้อมกันเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและลูกค้าของซูซูกิว่า ธุรกิจของซูซูกิจะสามารถก้าวไปข้างหน้าและอยู่คู่คนไทยได้อย่างยั่งยืน โดยในช่วงระยะที่ผ่านมา ‘ซูซูกิ มอเตอร์ ประเทศไทย’ ได้มีการจัดการแข่งขันเพื่อคัดเลือกผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุสำคัญที่ต้องการจะยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานในทุกด้านของผู้จำหน่ายรถยนต์ซูซูกิ กระตุ้นให้เกิดการดูแลและการปรับปรุงพัฒนางานบริการและเป็นตัวอย่างที่ดีในการดำเนินธุรกิจของผู้จำหน่ายในประเทศไทยอีกทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นผ่านการตอบแทนลูกค้าด้วยความจริงใจในฐานะที่ลูกค้าทุกท่านเป็นผู้ให้การสนับสนุนซูซูกิเป็นอย่างดีเสมอมา

นายมิโนรุ อามาโนะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

สำหรับในปีนี้ ‘ซูซูกิ’ ยังคงเดินหน้าจัดการแข่งขันผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมต่อเนื่องเป็นปีที่ ๔ โดยการแข่งขันประจำปี ๒๕๖๓/ ๒๕๖๔ (Best Dealer Award 2020/2021) ได้รับความร่วมมือจากผู้จำหน่ายรถยนต์ซูซูกิ ทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันภายใต้หัวข้อ “การนำหลักการ Suzuki Cause We Care มาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจภายในองค์กรของผู้จำหน่ายรถยนต์ซูซูกิ เพื่อสร้างประสิทธิภาพในงานบริการอย่างยั่งยืน”

“บริษัทฯ และผู้จำหน่ายทุกรายต่างมีเป้าหมายเดียวกันคือ การพัฒนาศักยภาพของตัวบุคคลากร พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดกันระหว่างผู้บริหารและผู้จำหน่าย เพื่อร่วมกันมองหาแนวทางในการนำข้อมูลต่างๆ มาพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลสำเร็จยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต”

นายวัลลภ ตรีฤกษ์งาม กรรมการบริหารด้านการขายและการตลาด บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า สำหรับกิจกรรม ‘Best Dealer Award 2020/2021’ วัตถุประสงค์สำคัญ คือ การมีส่วนร่วมของผู้จำหน่ายรถยนต์ซูซูกิ ให้มุ่งเน้นไปที่การ ดูแลเอาใจใส่ลูกค้าจากภายในสู่ภายนอก ภายใต้นโยบายของบริษัท “เหนือกว่าความใส่ใจ คือเข้าใจทุกความต้องการ (Suzuki Cause We Care)” ซึ่งผู้จำหน่ายทุกรายจะมีแสดงให้เห็นถึงทิศทางในการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน โดยทำการกำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของกระบวนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เริ่มตั้งแต่การดูแลบุคลากรในองค์กร ผู้บริหารให้การสนับสนุนพนักงานรวมถึงเปิดโอกาสและปลูกฝังความรู้สึกเป็นเจ้าของเพื่อให้มีใจรักในการบริการลูกค้าด้วยความยินดีและเต็มใจ มีการพัฒนาทักษะและเพิ่มความรู้ให้บุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอย่างมืออาชีพ มีการประสานความร่วมมือในการทำงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในบริษัท เพื่อผลิตภาพรวมที่ดีให้กับองค์กร ทำให้พนักงานสามารถส่งต่อความรู้สึกและบริการดีๆ ไปให้กับลูกค้า ซึ่งนับเป็นการยืนยันและสร้างความมั่นใจถึงคุณภาพในการให้บริการแก่ลูกค้าที่เป็นครอบครัวซูซูกิได้เป็นอย่างดี

สำหรับแนวทางในการแข่งขันทางซูซูกิได้ทำการคัดเลือกผู้จำหน่ายรถยนต์ซูซูกิจากจำนวน ๑๒๗ แห่งทั่วประเทศ เพื่อเป็นผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมแห่งปี ๒๐๒๐/๒๐๒๑ จำนวน ๑๐ แห่ง โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและผลการดำเนินงานของผู้จำหน่ายในรอบปีที่ผ่านมาตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดก่อนจะทำการแข่งขันกันอย่างเข้มข้น ผ่านการนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการดำเนินงานของผู้จำหน่ายแต่ละแห่ง แบ่งออกเป็นรางวัล Best of the Best Dealer 2020/2021 จำนวน ๑ รางวัล และรางวัล Platinum Dealer 2020/2021 จำนวน ๙ รางวัล ซึ่งได้รายชื่อผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมแห่งปีที่ผ่านการแข่งขันและตัดสินอย่างเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ Best of the Best Dealers 2020/2021 ได้แก่ นายสมโชค โกฎมณี บริษัท สุพรรณยนตการ เทรดดิ้ง จำกัด จังหวัดนนทบุรี ส่วนรางวัล Platinum dealers 2020/2021 ได้แก่ นายสนาวุธ คลังเจริญพงษ์ภา บริษัท คลัง ออโตโมบิลส์ จำกัด จังหวัดนครราชสีมา, นายชยธร อุเทนพัฒนันท์ บริษัท อาร์เฮงวัฒนา จำกัด จังหวัดขอนแก่น, นายณัฐพล อุตรนคร บริษัท อารีมิตร ออโต้เซลส์ จำกัด จังหวัดมหาสารคาม, นายวรุตม์ กฐินทอง บริษัท นวซูซูกิ ปทุมธานี จำกัด จังหวัดปทุมธานี, นายภูเบศ ฐิติกฤตานน บริษัท ดี โฟร์ คาร์ซิตี้ จำกัด กรุงเทพมหานคร, นายธนกานต์ สุวรรณแสง บริษัท เอ.เอ็น.เอ็น.ออโต้เซลส์ (๒๐๑๖) จำกัด จังหวัดนราธิวาส, นายกิตติพงษ์ สกุลคู บริษัท ซูซูกิเจียงอุดร จำกัด จังหวัดบึงกาฬ, นายพีรพัฒน์ สิทธิยานุรักษ์ บริษัท ซูซูกิ หัวหิน (สิทธิภัณฑ์) จำกัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนายสมเกียรติ อรุณวรากรณ์ บริษัท ส.อรุณ เซลส์เซอวิสเซ็นเตอร์ จำกัด จังหวัดพิษณุโลก

นายวัลลภ ตรีฤกษ์งาม กรรมการบริหารด้านการขายและการตลาด บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

นายวัลลภกล่าวเพิ่มเติมว่า การแข่งขันแต่ละครั้งเราได้สร้างนักบริหารธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารกิจการเพื่อที่จะทำให้องค์กรเกิดความก้าวหน้าประสบความสำเร็จและยั่งยืน สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงรวมไปถึงการพัฒนาเพิ่มเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อ มอบความสุขให้กับลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขายให้เกิดความพอใจสูงสุด

ทั้งนี้ ทางบริษัทซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมการแข่งขันในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดีและประทับใจในแบรนด์ รถยนต์ซูซูกิ ผ่านการร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหารโชว์รูมและศูนย์บริการทุกแห่ง ที่ต่างพร้อมใจกันให้ความสำคัญต่อการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินเข้ามาในโชว์รูม ตลอดจนการดูแลบริการหลังการขายเพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด และมีความมั่นใจในผลิตภัณฑ์รถยนต์ซูซูกิให้อยู่คู่กับสังคมไทยต่อไป

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๗ ฉบับที่ ๒๗๐๗ วันพุธที่ ๒๒ - วันอังคารที่ ๒๘ เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔


593 896